Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa ciągnika komunalno-rolniczego z kabiną


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane *

Dostawy x

Usługi *

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Jacek Domański

Adres

Ul. Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon

091 38 62 933

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

ZP@REWAL.PL

Adres internetowy (URL)

WWW.REWAL.PL

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Dostawa ciągnika komunalno-rolniczego z kabiną

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Ciągnik, typ komunalno-rolniczy z kabiną o następującej charakterystyce:

 • masa ciągnika max. 2000 kg

 • silnik czterosuwowy (diesel) z wtryskiem paliwa, moc od 35 do 45 KM, chłodzony cieczą

 • z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy

 • 16 biegów do przodu i 8 do tyłu

 • napęd na 4 koła

 • udźwig podnośnika min 700 kg

 • przystosowany do zamocowania pługu do odśnieżania

 • z zespołem przyłączeniowo-zaczepowym (zaczep rolniczy, górny zaczep transportowy)

 • przedni i tylny wał odbioru mocy

 • instalacja elektryczna 12 V,

 • sprężarka powietrza z instalacją sterowania hamulcami przyczep,

 • błotniki kół przednich i tylnych

 • dwa lusterka boczne

 • światło ostrzegawcze pulsujące

 • przedni TUZ i WOM

 • przystosowany do jazdy po drogach publicznych

 • prędkość: do przodu - min. 27 km/h, do tyłu - min 14 km/h

Kabina:

 • z ogrzewaniem i regulacją siły nadmuchu i temperatury

 • z wentylacją

 • z wycieraczkami szyby przedniej i tylnej

 • z elektrycznymi spryskiwaczami szyby przedniej

 • z uchylną szybą tylną i dachem

 • kolor kabiny zostanie ustalony z wybranym dostawcą

Wyposażenie dodatkowe (musi być kompatybilne z ciągnikiem):

 • pług do odśnieżania z listwą gumową, sterowany hydraulicznie,

 • przyczepa rolnicza jednoosiowa od 2 ton do 3 ton,

 • rozsiewacz do nawozu zawieszany.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Rewal - Gmina Rewal

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

34.0.00.00-8

Dodatkowe przedmioty

34.11.50.00-6

29.37.00.00-3

E 110-7

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE x TAK *

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE x TAK *

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Jeden ciągnik komunalno-rolniczy z przyczepą, pługiem do odśnieżania i zawieszanym rozsiewaczem nawozu.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach do ***i/ lub w dniach *** dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia **/**/**** i/ lub zakończenia 03//04/2006 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

Nie wymaga się wniesienia wadium.

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Wykonawca musi spełniać kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr19, poz. 177) w szczególności art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony x

Przetarg ograniczony *

Negocjacje z ogłoszeniem *

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr**** poz.****** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba ** lub: Minimum ** / Maksimum **

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) x Najniższa cena

lub

B) * Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

 1. _________________________________________________________ - ____ %

 2. _________________________________________________________ - ____ %

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 07.02.2006 r. (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy)

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

07.02.2006 r. (dd/mm/rrrr)

Godzina 12:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do  (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 07.02.2006 r. (dd/mm/rrrr) Godzina 12:10 (gg:mm)

Miejsce Urząd Gminy Rewal pok. nr 6

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE x TAK *

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

V.2) Data wywieszenia ogłoszenia 11.01.2006 r. (dd/mm/rrrr)

.......................................................

zatwierdzam

4

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Dostawa_ci_gnika_komunalno-rolniczego_z_kabin__.doc (DOC, 60.50Kb) 2006-01-11 15:25:03 514 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 11-01-2006 15:25:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 11-01-2006 15:25:03