Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr LXIII/389/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie : ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Rewal

UCHWAŁA Nr LXIII/389/18

Rady Gminy Rewal

z dnia 28 czerwca 2018r.

 

w sprawie : ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na  terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Rewal.

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) oraz art. 12 ust. 1-4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2016 r , poz. 487, poz. 1893, z 2017 r., poz. 2439, poz. 2245, z 2018 r. poz.  159, poz. 310), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się na terenie gminy Rewal maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo                  - 420,

2) pow. 4,5% do 18 % zawartości alkoholu                 - 290

3) pow. 18% zawartości alkoholu                                 - 260

2. Ustala się na terenie gminy Rewal maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości:       

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo                  - 320,

2) pow. 4,5% do 18 % zawartości alkoholu                 - 200,

3) pow. 18% zawartości alkoholu                                - 170.

3. Ustala się na terenie gminy Rewal maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości:

           1)  do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo         - 100,

 2) pow. 4,5% do 18 % zawartości alkoholu         -   90,

 3) pow. 18% zawartości alkoholu                       -   90.

§ 2.

Ustala się ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w okresie sezonu letniego (od 1 czerwca do 30 września) od godziny 24.00 do godziny 06.00.

 

§ 3.

Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Rewal miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w sposób następujący:

  1. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie powinien być usytuowany               w odległości mniejszej niż 40 metrów od obiektów:

- szkół,

- przedszkoli,

- placówek oświatowo – wychowawczych.

  1. Odległość, o której mowa w pkt. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, od głównego wejścia do budynku, w którym usytuowany jest punkt sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia obiektów wymienionych w pkt. 1.
  2. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017, poz. 1260 ze zm.)
  3. Ograniczenia odległości o których mowa w pkt. 1 nie dotyczą punktu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas imprez na otwartym powietrzu oraz imprez masowych organizowanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych  z dnia 20 marca 2011 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1160 ze zm.) pod warunkiem, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie usytuowany w wyznaczonym na ten cel miejscu. 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Tracą moc następujące uchwały: nr XXXV/271/13 z dnia 22.02.2013 r. w sprawie: zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1528); nr LVIII/435/14 z dnia 3.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 4481), nr XXIV/115/16 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych i utraty mocy uchwał (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 966), nr XXX/150/16 z dnia 6.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej dodatkowe miejsca do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z  2016 r., poz. 2004 r.), nr XXXI/152/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016r., poz. 2481)

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do LXIII_389_18.pdf (PDF, 41.66Kb) 2018-07-04 08:37:00 178 razy
2 LXIII-389-18 uchwały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (PDF, 106.75Kb) 2018-07-04 08:37:00 169 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 04-07-2018 08:37:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 04-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 04-07-2018 08:37:39