Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VIII kadencja (2018r. - 2023r.)

Aby wyszukać uchwałę, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i naciśnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

Jeśli przeglądarka internetowa nie wkazuje żadnych wyników wyszukiwania, sprawdź w rejestrze innej kadencji Rady Gmny.

Numer Uchwały Sesja Nr Data w sprawie wchodzi w życie
I/1/2018 I 20.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/2/2018 II 30.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/3/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
II/4/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem podjęcia
II/5/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
II/6/2018 II 30.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok z dniem podjęcia
II/7/2018 II 30.11.2018 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

z dniem podjęcia

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

III/8/18 III 19.12.2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
III/9/18 III 19.12.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 1 stycznia 2019 r.
III/10/18 III 19.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 1 stycznia 2019 r.
IV/11/19 IV 24.01.2019 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
IV/12/19 IV 24.01.2019 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
IV/13/19 IV 24.01.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
IV/14/19 IV 24.01.2019 w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal z dniem podjęcia
IV/15/19 IV 24.01.2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal 1 lutego 2019 r.
IV/16/19 IV 24.01.2019 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok” z dniem podjęcia
IV/17/19 IV 24.01.2019 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” z dniem podjęcia
IV/18/19 IV 24.01.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 87/5 położonej w obr. Pobierowo gm. Rewal z dniem podjęcia
IV/19/19 IV 24.01.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 372/3 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
IV/20/19 IV 24.01.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 23/4 położonej w obrębie  Śliwin oraz odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/21/19 V 28.02.2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia
V/22/19 V 28.02.2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 r po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/23/19 V 28.02.2019 w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/24/19 V 28.02.2019 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/25/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/26/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/27/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/28/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/29/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/30/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/31/19 V 28.02.2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia
VI/32/19 VI 28.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LV/314/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczeniu reprezentanta gminy z dniem podjęcia
VI/33/19 VI 28.03.2019 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2019 roku” po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/34/19 VI 28.03.2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/35/19 VI 28.03.2019 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/36/19 VI 28.03.2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/37/19 VI 28.03.2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/38/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 546 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/39/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/40/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 455/12 położoną w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/41/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 83/8 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/42/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/43/19 VI 28.03.2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. z dniem podjęcia
VI/44/19 VI 28.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
VI/45/19 VI 28.03.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
VII/46/19 VII 11.04.2019 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Rewal na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo – Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską” z dniem podjęcia
VII/47/19 VII 11.04.2019 w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
VII/48/19 VII 11.04.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. z dniem podjęcia
VII/49/19 VII 11.04.2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pustkowo. po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
VII/50/19 VII 11.04.2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
VII/51/19 VII 11.04.2019 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rewal podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy , sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
VIII/52/19 VIII 16.05.2019 zmieniająca uchwałę nr VI/36/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
VIII/53/19 VIII 16.05.2019 w sprawie zmiany w klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
VIII/54/19 VIII 16.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
VIII/55/19 VIII 16.05.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
VIII/56/19 VIII 16.05.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw

z dniem podjęcia

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

VIII/57/19 VIII 16.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
VIII/58/19 VIII 16.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
VIII/59/19 VIII 16.05.2019 w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2019 po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
IX/60/19 IX 30.05.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
IX/61/19 IX 30.05.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
IX/62/19 IX 30.05.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
X/63/19 X 28.06.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania z dniem podjęcia
X/64/19 X 28.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2018 r. z dniem podjęcia
X/65/19 X 28.06.2019 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 z dniem podjęcia
X/66/19 X 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
X/67/19 X 28.06.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
X/68/19 X 28.06.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji z dniem podjęcia
X/69/19 X 28.06.2019

w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Trzęsaczu

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
X/70/19 X 28.06.2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.
XI/71/19 XI 26.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
XI/72/19 XI 26.08.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
XI/73/19 XI 26.08.2019 zmieniająca Uchwałę Nr IV/16/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" z dniem podjęcia
XI/74/19 XI 26.08.2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XI/75/19 XI 26.08.2019 zmieniająca uchwałę w  sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania od pierwszego dnia miesiąca następującego po 14  dniach od daty jej ogłoszenia
XI/76/19 XI 26.08.2019 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 209/4 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XI/77/19 XI 26.08.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu z dniem podjęcia
XI/78/19 XI 26.08.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XII/79/19 XII 26.09.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dniem podjęcia
XII/80/19 XII 26.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
XII/81/19 XII 26.09.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
XIII/82/19 XIII 28.11.2019 sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
XIII/83/19 XIII 28.11.2019 zmieniająca uchwałę Nr LXV/403/18 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Rewal po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XIII/84/19 XIII 28.11.2019 zmieniająca uchwałę nr IV/16/2019 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok z dniem podjęcia
XIII/85/19 XIII 28.11.2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 z dniem podjęcia
XIII/86/19 XIII 28.11.2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dniem podjęcia
XIII/87/19 XIII 28.11.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone świadczenie w formie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XIII/88/19 XIII 28.11.2019 w sprawie: "Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" z dniem podjęcia
XIII/89/19 XIII 28.11.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rewalu. z dniem podjęcia
XIII/90/19 XIII 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 445/10 położoną w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XIII/91/19 XIII 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki nr 345/4 obręb Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XIII/92/19 XIII 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 651/3 obręb Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XIII/93/19 XIII 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 808/1 obręb Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XIII/94/19 XIII 28.11.2019 w sprawie w sprawie powołania doraźnej Komisji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Rewal z dniem podjęcia
XIV/95/19 XIV 09.12.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach z dniem podjęcia
XIV/96/19 XIV 09.12.2019 w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
XIV/97/19 XIV 09.12.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal. po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XV/98/19 XV 19.12.2019 w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
XV/99/19 XV 19.12.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
XV/100/19 XV 19.12.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 z dniem 1 stycznia 2020 r.
XV/101/19 XV 19.12.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 z dniem 1 stycznia 2020 r.
XV/102/19 XV 19.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal, w roku szkolnym 2019/2020 po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XV/103/19 XV 19.12.2019 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" z dniem podjęcia
XV/104/19 XV 19.12.2019 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok" z dniem podjęcia
XVI/105/20 XVI 23.01.2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVII/106/20 XVII 30.01.2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

XVII/107/20 XVII 30.01.2020 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2020 rok. z dniem podjęcia
XVII/108/20 XVII 30.01.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVII/109/20 XVII 30.01.2020 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVII/110/20 XVII 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XVII/111/20 XVII 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XVII/112/20 XVII 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XVII/113/20 XVII 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na toaletę publiczną w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XVIII/114/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok z dniem podjęcia
XVIII/115/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie uchwalenia: " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Rewal po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVIII/116/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVIII/117/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVIII/118/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVIII/119/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dniem podjęcia
XVIII/120/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVIII/121/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Rewal w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 r.
XIX/122/20 XIX 31.03.2020 w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok z dniem podjęcia
XIX/123/20 XIX 31.03.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 z dniem podjęcia
XIX/124/20 XIX 31.03.2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku z dniem podjęcia
XIX/125/20 XIX 31.03.2020 w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2020 roku” po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XX/126/20 XX 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości  przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

XX/127/20 XX 29.04.2020 w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020r.
XX/128/20 XX 29.04.2020 w sprawie odroczenia terminu płatności należności o charakterze cywilnoprawnym  przypadające Gminie Rewal od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą  od dnia 1 kwietnia 2020 r.
XX/129/20 XX 29.04.2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od 1 maja 2020 r.
XX/130/20 XX 29.04.2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

XXI/131/20 XXI 20.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. z dniem podjęcia
XXI/132/20 XXI 20.05.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 z dniem podjęcia
XXI/133/20 XXI 20.05.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
XXI/134/20 XXI 20.05.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
XXI/135/20 XXI 20.50.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. z dniem podjęcia
XXI/136/20 XXI 20.05.2020 w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości. z dniem podjęcia
XXI/137/20 XXI 20.05.2020 zmieniająca Uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. z dniem podjęcia
XXI/138/20 XXI 20.05.2020 uchylająca Uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
XXI/139/20 XXI 20.05.2020 w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2020 po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXI/140/20 XXI 20.05.2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020r
XXI/141/20 XXI 20.05.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020r
XXII/142/20 XXII 04.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok z dniem podjęcia
XXII/143/20 XXII 04.06.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 z dniem podjęcia
XXII/144/20 XXII 04.06.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową z dniem podjęcia
XXII/145/20 XXII 04.06.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Trzebiatowskiej z drogą wojewódzką nr 102 z dniem podjęcia
XXII/146/20 XXII 04.06.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Śliwin, terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 102, ul. Słoneczną i linią kolejki wąskotorowej z dniem podjęcia
XXII/147/20 XXII 04.06.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rewal na lata 2020-2022 z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r
XXII/148/20 XXII 04.06.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 roku dotyczącej powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem podjęcia
XXIII/149/20 XXIII 24.06.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie naruszenia prawa i pozbawienia opieki. z dniem podjęcia
XXIII/150/20 XXIII 24.06.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi w terminie miesiąca na zadane pytania. z dniem podjęcia
XXIII/151/20 XXIII 24.06.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie akt sprawy, oraz wstrzymanie usług opiekuńczych. z dniem podjęcia
XXIII/152/20 XXIII 24.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną nr 727/2 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XXIII/153/20 XXIII 24.06.2020 w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 727/3 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XXIII/154/20 XXIII 24.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XXIII/155/20 XXIII 24.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 410/5 położonej w obrębie Rewal 2 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XXIV/156/20 XXIV 10.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego
XXIV/157/20 XXIV 10.07.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. z dniem podjęcia
XXV/158/20 XXV 24.07.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania z dniem podjęcia
XXV/159/20 XXV 24.07.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2019 r. z dniem podjęcia
XXV/160/20 XXV 24.07.2020 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2019 r. z dniem podjęcia
XXV/161/20 XXV 24.07.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXVI/162/20 XXVI 24.08.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal w roku szkolnym 2020/2021 po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXVII/163/20 XXVII 04.09.2020

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok.

z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego
XXVII/164/20 XXVII 04.09.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. z dniem podjęcia
XXVII/165/20 XXVII 04.09.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 2 210 336,32 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” w zakresie robót związanych z budową ścieżek rowerowych. z dniem podjęcia
XXVII/166/20 XXVII 04.09.2020 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji z dniem podjęcia
XXVII/167/20 XXVII 04.09.2020 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXVII/168/20 XXVII 04.09.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rewal. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2020 r.
XXVII/169/20 XXVII 04.09.2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 727/6 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XXVII/170/20 XXVII 04.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 727/6 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XXVIII/171/20 XXVIII 29.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego
XXVIII/172/20 XXVIII 29.09.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. z dniem podjęcia
XXIX/173/20 XXIX 15.10.2020 w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania skargi i wskazania skarżącym właściwego organu. z dniem podjęcia
XXIX/174/20 XXIX 15.10.2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje  od 1 stycznia 2021r.
XXX/175/20 XXX 29.10.2020 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z kontroli realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal za rok 2019 (zasady dysponowania środkami, wydatkowanie, weryfikacja wydatków). z dniem podjęcia
XXX/176/20 XXX 29.10.2020 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z kontroli kompleksowej działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za rok 2019. z dniem podjęcia
XXXI/177/20 XXXI 30.11.2020 w sprawie wniosku o sprawdzenie zgodności z prawem działań Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXI/178/20 XXXI 30.11.2020 w sprawie Skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXI/179/20 XXXI 30.11.2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
XXXI/180/20 XXXI 30.11.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
XXXI/181/20 XXXI 30.11.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
XXXI/182/20 XXXI 30.11.2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVIII/77/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
XXXI/183/2020 XXXI 30.11.2020 w sprawie powierzenia spółce komunalnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o., zadania własnego Gminy Rewal dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r
XXXI/184/2020 XXXI 30.11.2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII79/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. z dniem podjęcia
XXXI/185/2020 XXXI 30.11.2020 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
XXXI/186/2020 XXXI 30.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” z dniem podjęcia
XXXI/187/2020 XXXI 30.11.2020 uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXI/188/2020 XXXI 30.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXI/189/2020 XXXI 30.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXI/190/2020 XXXI 30.11.2020 w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXI/191/2020 XXXI 30.11.2020 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
XXXII/192/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
XXXII/193/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Uchwała RIO

XXXII/194/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
XXXII/195/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
XXXII/196/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Uchwała RIO

XXXII/197/2020 XXXII 17.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXII/198/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
XXXII/199/2020 XXXII 17.12.2020 uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
XXXII/200/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej wydatków, dochodów i umów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rewalu za okres 01.01.2020 r. – 31.10.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXII/201/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa  Zachodniopomorskiego
XXXII/202/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 z dniem podjęcia
XXXII/203/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Niechorzu i Pobierowie z dniem podjęcia
XXXII/204/2020 XXXII 17.12.2020  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021 z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXII/205/2020 XXXII 17.12.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 z dniem 1 stycznia 2021 r.
XXXIII/206/2020 XXXIII 30.12.2020 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów  szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

XXXIII/207/2020 XXXIII 30.12.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rewal po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXIII/208/2020 XXXIII 30.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXIII/209/2020 XXXIII 30.12.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Pobierowie oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XXXIII/210/2020 XXXIII 30.12.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - pomieszczeń Ośrodka Zdrowia  w Rewalu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XXXIV/211/2021 XXXIV 28.01.2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 z dniem podjęcia
XXXIV/212/2021 XXXIV 28.01.2021 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok” z dniem podjęcia
XXXIV/213/2021 XXXIV 28.01.2021 w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. z dniem podjęcia
XXXIV/214/2021 XXXIV 28.01.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej nieruchomości gminnych będących w dzierżawie, zajętych bezumownie oraz przeznaczonych do wydzierżawienia, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XXXIV/215/2021 XXXIV 28.01.2021 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2021 rok. z dniem podjęcia
XXXV/216/2021 XXXV 25.02.2021 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów  szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r
XXXV/217/2021 XXXV 25.02.2021 w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021, dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Rewal i zwrotu części tej opłaty wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXV/218/2021 XXXV 25.02.2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXV/219/2021 XXXV 25.02.2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r
XXXV/220/2021 XXXV 25.02.2021 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w styczniu, lutym    i marcu 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r
XXXV/221/2021 XXXV 25.02.2021 w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości z dniem podjęcia
XXXV/222/2021 XXXV 25.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - Apteki w Niechorzu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XXXV/223/2021 XXXV 25.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do  podjęcia uchwały związanej ze szczepieniem na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 z dniem podjęcia
XXXVI/224/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2021r
XXXVI/225/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2021 roku” po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXVI/226/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie przyjęcia protokołu  z kontroli  dotyczącej  kontroli dochodów, wydatków i umów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXVI/227/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z dniem podjęcia
XXXVI/228/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 91/13 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XXXVI/229/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 415 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XXXVI/230/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na  lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rewalu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XXXVI/231/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Niechorzu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XXXVI/232/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na  działki  oznaczone ewidencyjnie nr  1082/1, 1082/2, 1082/6 oraz części działek nr 1082/3 i 1082/5 położonych w obrębie  Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z   dniem podjęcia.
XXXVI/233/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rewal nr XXVII/165/20 z dnia 04 września 2020 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” w zakresie robót związanych z budową ścieżek rowerowych z dniem podjęcia
XXXVI/234/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku z dniem podjęcia
XXXVI/235/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego
XXXVI/236/21 XXXVI 30.03.2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 z dniem podjęcia
XXXVII/237/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 299/4  obręb Pogorzelica z dniem podjęcia
XXXVII/238/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica z dniem podjęcia
XXXVII/239/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/50  obręb Niechorze z dniem podjęcia
XXXVII/240/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/5 obręb Niechorze z dniem podjęcia
XXXVII/241/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 438/20 obręb Rewal 2 z dniem podjęcia
XXXVII/242/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/13 obręb Rewal 1 z dniem podjęcia
XXXVII/243/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działek oznaczonych ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo i nr 203/13 obręb Pustkowo z dniem podjęcia
XXXVII/244/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo z dniem podjęcia
XXXVII/245/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo z dniem podjęcia
XXXVII/246/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 911/50 obręb Niechorze z dniem podjęcia
XXXVII/247/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 585/10 obręb Rewal 1 z dniem podjęcia
XXXVII/248/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1 z dniem podjęcia
XXXVII/249/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1 z dniem podjęcia
XXXVII/250/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 284/4 obręb Trzęsacz z dniem podjęcia
XXXVII/251/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo z dniem podjęcia
XXXVII/252/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 991/47 obręb Pobierowo z dniem podjęcia
XXXVII/253/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenie użytkowe mieszczące się w budynku położonym na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo z dniem podjęcia
XXXVII/254/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 z dniem podjęcia
XXXVII/255/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 39/5, 558 i 574 położonych w obrębie Rewal 1 z dniem podjęcia
XXXVII/256/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

XXXVII/257/21 XXXVII 29.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego z dniem podjęcia
XXXVIII/258/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2021 wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXVIII/259/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk strzeżonych funkcjonujących na terenie Gminy Rewal wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XXXVIII/260/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 607/2 położoną w Pobierowie z dniem podjęcia
XXXVIII/261/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 464/1 obręb Pobierowo z dniem podjęcia
XXXVIII/262/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 812/1 obręb Pobierowo z dniem podjęcia
XXXVIII/263/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 212/2 obręb Pobierowo z dniem podjęcia
XXXVIII/264/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 231/1 obręb Pobierowo z dniem podjęcia
XXXVIII/265/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 25/2  obręb Pustkowo z dniem podjęcia
XXXVIII/266/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 410 obręb Rewal 1 z dniem podjęcia
XXXVIII/267/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 244/27 obręb Pogorzelica z dniem podjęcia
XXXVIII/268/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na korzystanie z przystanków autobusowych w Rewalu i w Niechorzu. z dniem podjęcia
XXXVIII/269/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży z dniem podjęcia
XXXVIII/270/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pustkowo z dniem podjęcia
XXXVIII/271/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu z dniem podjęcia
XXXVIII/272/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXVIII/273/21 XXXVIII 20.05.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 26-11-2018 12:16:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 26-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 10-06-2021 07:33:19