Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/219/21 RADY GMINY REWAL z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

UCHWAŁA NR XXXV/219/21
RADY GMINY REWAL
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 713, 1378) oraz art. 15p w związku z art. 15 zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, zm: poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. poz. 2157, poz. 2255, poz. 2272 , poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401, poz. 2555 ; z  2021r poz. 11, poz. 159) , Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za miesiące styczeń, lutym i marzec 2021 roku.
§ 2. Zwolnienie z  podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 przysługuje przedsiębiorcom, prowadzących działalność całoroczną, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 2316 ze zm.), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:
1) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 66% należnego do zapłaty podatku,
2) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o 47% należnego do zapłaty podatku
3) od budowli o 50% należnego do zapłaty podatku.
§ 3. Podatnik ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia w terminie do 31 maja 2021 roku, korekty deklaracji DN-1 (osoby prawne) lub informacji IN-1 (osoby fizyczne) na podatek od nieruchomości oraz:
1) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§ 4. Wsparcie, o którym mowa w §1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 ( Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str.1)
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
 

Przewodnicząca Rady Gminy Rewal


Wanda Szukała- Błachuta

 

Załączniki do pobrania

Lp. Nazwa pliku Data dodania
1 UCHWAŁA NR XXXV/219/21 RADY GMINY REWAL z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 2021-03-10 07:46:20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 10-03-2021 07:46:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 10-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 10-03-2021 07:46:20