Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XLIV/300/21 RADY GMINY REWAL z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.

UCHWAŁA NR XLIV/300/21
RADY GMINY REWAL
z dnia 29 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz.  1372 ze zm. Dz.U. z 2021r. poz.1834) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i art.19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz1170, z 2021 r. poz. 401, 1558), Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W uchwale Nr XLIV/245/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 roku poz. 1442), §2, §3.4 i 5 otrzymują brzmienie:
2. Ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy Rewal za każdą rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 2,50 zł ( za dobę) .
3. Inkasent jest zobowiązany do wpłacenia do budżetu gminy pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
4. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności inkaso, inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Gminy w Rewalu rozliczenia pobranej opłaty. Wypłata wynagrodzenia za inkaso, o którym mowa w §3 pkt 2 następować będzie w terminie 14 dni od dnia rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawienia rachunku lub faktury.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.
§ 3.
Traci moc uchwała XLVI/261/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 roku.
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rewal


Rafał Mielcarek

 

Załączniki do pobrania

Lp. Nazwa pliku Data dodania
1 UCHWAŁA NR XLIV/300/21 RADY GMINY REWAL z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej. 2021-12-14 14:54:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 14-12-2021 14:54:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 14-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 14-12-2021 14:54:57