Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2012r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 71 /2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-12-21 13:52:41
Zarządzenienr 68 z dnia 13 listopada 2012 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2012-11-14 09:46:17
Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 8 października 2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal w roku 2013 2012-12-11 19:00:28
Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 8 października 2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za przejazdy Nadmorską Koleją Wąskotorową Gminy Rewal w roku 2013 2012-12-12 15:00:14
Zarządzenie NR 61/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Rewalu za odpracowaniem 2012-10-08 11:32:39
Zarządzenie nr 57/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji 2012-09-13 08:22:00
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-24 12:05:17
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjecia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-24 11:58:25
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach \"Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. \" - \"Wyprawka szkolna\" 2012-08-24 12:11:29
Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17.07.2012 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będacym w trudnej sytuacji życiwej w formie odpracowania należności dla Gminy Rewal 2012-07-19 12:40:05
Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2012-07-18 13:40:29
Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: udostepniania informacji publicznej 2012-07-18 13:38:55
Zarządzenie nr 37/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu 2012-05-10 13:04:32
Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu 2012-05-10 13:00:51
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2012-04-19 15:28:06
Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 2012-04-17 08:35:02
Zarządzenie nr 32/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Rewal 2012-04-16 16:05:28
Zarządzenie nr 31/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 2012-04-16 16:03:24
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2012r. w sprawie upoważnienia do dystrybucji i sprzedaży przewodnika turystycznego gminy Rewal 2012-04-16 16:02:02
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 6 marca 2012 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Rewal na rok 2012 2012-03-30 14:17:08
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2012-03-30 14:06:10
Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Rewal 2012-04-03 14:45:45
Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych 2012-04-03 14:37:36
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert 2012-03-14 15:00:48
Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-03-06 14:55:42
Zarządzenie nr 17/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy w Rewalu 2012-03-19 15:12:36
Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Rewal 2012-03-19 15:03:50
Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego 2012-04-03 14:31:27
Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2012-02-10 13:56:59
Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku przez podmioty wymienione w art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-01-27 14:55:28
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 23 grudnia 2011 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Rewal na rok 2012. 2012-01-27 13:47:32
zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie : roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 23 grudnia 2011 roku na realizację zadań publicznych w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2012 2012-01-27 13:32:06
Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal 2012-01-24 11:27:54
Zarządzenie nr 2/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy 2012-01-31 10:24:29
Zarządzenie nr 1/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Pobierowo 2012-01-03 08:32:47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Owczarek

Data wytworzenia:
03 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
03 sty 2012, godz. 08:30

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-