Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr umów

Numer Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Przedmiot umowy Data zawarcia Podmiot Początkowa data obowiązywania Końcowa data obowiązywania Rodzaj umowy Pracownik / Komórka organizacyjna Wartość faktury PLN Wysokość współfinansowania Finansowana ze środków UE Informacje uzupełniające Skan umowy
164/STS.462.1.2023.TL 39 713,26 Dostarczenie 44 szt. opraw oświetlenia wewnętrznego LED na potrzeby hali sportowej w Rewalu 2023-07-27 ProfesjonalneLED.pl Sp. zo.o. 2023-07-27 2023-09-30 - Tomasz Lachawczak - nie - NIE
163/STS.8030.17.2023.JB 30 000,00 Realizacja zadania pn.: Propagowanie wiedzy dot. muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów, spotkanie artystów z mieszkańcami 2023-09-18 Stowarzyszenie Śpiewacze Amber Singers 2023-09-18 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
162/OŚ.6232.10.2023 73 092,00 Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2023-05-19 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2023-05-19 2023-12-31 - Kamila Bączyk - nie - NIE
161/OŚ.6232.11.2023 210,00 Transport odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2023-05-19 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2023-05-19 2023-12-31 - Kamila Bączyk - nie - NIE
160/STS.8030.16.2023.JB 40 000,00 Realizacja zadania pn. Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej i promowania zdrowego trybu życia 2023-09-18 Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2023-09-18 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
159/OŚ/6131/12/2023 Pozyskanie drewna w związku z wywrotem po wichurze- topola 2023-09-14 Ludmiła Górska 2023-09-14 2023-09-30 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
158/OŚ/6131/13/2023 Pozyskanie drewna - sosna pospolita stanowiąca zagrożenie 2023-09-14 Bartłomiej Pietrzak 2023-09-30 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
157/STS.462.1.2023.TL 39 713,26 Dostarczenie 44 szt. opraw oświetlenia wewnętrznego LED BuckLED-Fs 200W na potrzeby hali sportowo-widowiskowej w Rewalu 2023-07-25 ProfesjonalneLED.pl Sp. zo.o. 2023-07-25 2023-09-30 - Joanna Błachuta - nie - NIE
156/IKO.272.09.2023.MB 1 987,68 Zakup monitorów komputerowych w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina 2023-08-30 TAS Tomasz Orlikowski 2023-08-30 2023-09-06 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
155/porozumienie Porozumienie ustala zasady wypożyczania rowerów i formy rozliczenia za wypożyczony rower oraz pokrywanie kosztów prowadzenia wypożyczalni 2023-07-01 Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. zo.o. 2023-07-01 2023-09-01 - Joanna Błachuta - nie - NIE
154/IKO.272.06.2023.MB 33 210,00 Zakup serwera oraz systemów operacyjnych na potrzeby obsługi interesantów w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-08-21 NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. zo.o. 2023-08-21 2023-09-11 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
153/IKO.272.08.2023.MB 45 121,32 Zakup sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz pakietów oprogramowania biurowego w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina 2023-08-21 iCOD.pl Sp. zo.o. 2023-08-21 2023-08-28 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
152/IKO.272.5.2023.BH 68 922,00 Wykonanie ogrodzenia panelowego na placu zabaw w Rewalu 2023-08-11 Sławomir Gnybek Usługi Ślusarskie 2023-08-11 2023-11-20 - Beata Hryszel - nie - NIE
151/GN.6812.13.2023.GN 3 100,00 Wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 991/1 obręb Pobierowo 2023-08-14 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2023-08-14 2023-11-14 - Justyna Ryczko - nie - NIE
150/OŚ/6131/11/2023 Kupno drewna pozyskanego własnym i na własny koszt w związku z wywrotem- sosna pospolita 2023-04-20 Ludmiła Górska 2023-04-20 2023-08-31 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
149G/GN.6812.12.2023.JR 738,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2023-08-04 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-08-04 2023-09-04 - Justyna Ryczko - nie - NIE
148/IKO.272.6.2023.BH 29 750,00 Wykonie podłoża placu zabaw przy ul. Rybackiej w Rewalu 2023-05-29 Studziński Przemysław Zakład Ogólnobudowlany 2023-05-29 2023-06-30 - Beata Hryszel - nie - NIE
149/583/ZPS-4/75+/2023 10 435,00 Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizacji zadań wynikających z Programu "Opieka 75+" 2023-07-26 Wojewoda Zachodniopomorski 2023-01-01 2023-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
148/629/ZPS-4/KWS/2023 18 662,00 Dofinansowanie zadania własnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizowanego w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 2023-07-26 Wojewoda Zachodniopomorski 2023-01-01 2023-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
147/OC.19.06.2023.WK nr 4 77 500,80 Wynajęcie ośmiu domków wraz z wyposażeniem dla 16 policjantów 2023-06-19 Bogdan Siwak Domki przy Stajni SC 2023-06-23 2023-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
146/IKo.272.07.2023.MB 37 392,00 Zakup 3 sztuk urządzeń zapory sieciowej typu UTM wraz z licencjami i usługami wsparcia technicznego 2023-07-31 NBIT Jarosław Jenczmionka Sp zo.o. 2023-07-31 2023-08-07 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
145/177/WRiR-IV/06/23 15 000,00 Udzielenie pomocy finansowej naw ramach Konkursu Marszałka 2023-07-24 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 2023-10-31 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
144/BSk/23/23/0003028 1 816 049,29 Udzielenie finansowego wsparcia ze środków Fundusz Dopłat 2023-07-26 Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
143/182/WRiR-IV/06/23 15 000,00 Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej "Granty Sołeckie 2023-07-24 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 2023-07-24 2023-10-31 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
142/OC.30.06.2023.WK. nr 3 65,00 Zapewnienie wyżywienia służb mundurowych 2023-06-30 Julian Gałdyś Finezja Smaku 2023-06-24 2023-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
141/OC.24.06.2023.WK nr 2 56,00 Zapewnienie wyżywienia dla służb mundurowych 2023-06-24 Agata Zakrzewska Domowe obiady u Agaty 2023-06-24 2023-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
140/OC.30.06.2023.WK nr 5 35,00 Zapewnienie wyżywienia dla służb mundurowych 2023-06-30 Dukiewicz Iwona Kuchnia Domowa u Dutków 2023-07-01 2023-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
139/OC.30.06.2023.WK 3 500,00 Wynajęcie czterech pokoi wraz z wyposażeniem dla dziewięciu osób 2023-06-30 Pilichowska Katarzyna 2023-07-01 2023-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
138/EEiS-II/D/45/2023 30 000,00 Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej na zadanie Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na hali sportowej w Rewalu 2023-07-24 Wojewoda Zachodniopomorski 2023-07-24 2024-01-31 - Edyta Sobolak - nie - NIE
137/IKO.272.8.2023.BH 3 999,00 Usługa codziennego otwierania i zamykania placu zabaw na terenie Gminy Rewal 2023-07-03 Alien Mufasa Group Agencja Ochrony 2023-07-03 2023-08-31 - Beata Hryszel - nie - NIE
136/IKO.272.9.2023.BH 9 440,00 Sprawdzenie wykonania zleceń zawartych w rocznych przeglądach stanu technicznego zejść i schodów na plażę, placów zabaw, siłowni 2023-07-19 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2023-07-19 2023-08-02 - Beata Hryszel - nie - NIE
134/umowa 7 500,00 Patronat prasowy nad imprezami w sezonie letnim 2023 2023-06-26 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. 2023-07-01 2023-08-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
133/IKO.7021.001.07.2023.PP 36 000,00 Wykonanie prac projektowych dot zaprojektowania usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej 2023-07-19 ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o. 2023-07-19 2023-09-19 - Paweł Pławski - nie - NIE
132/IKO.272.17.2023.RT 141 700,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Mickiewicza PObierowo 2023-07-13 Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk 2023-07-13 2024-06-13 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
131/umowa licencyjna na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych 4 305,00 licencja na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych 2023-07-13 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 2023-07-02 2023-07-02 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
130/umowa 9 000,00 Realizacja wpłat gotówkowych w formie zamkniętej 2023-06-12 Bank Spółdzielczy w Gryficach Oddział w Rewalu 2023-06-12 2023-06-30 - Beata Żoła - nie - NIE
129/umowa 6 500,00 Realizacja wpłat gotówkowych zamkniętych w bilonie pochodzących z parkomatów w Gminie Rewal 2023-07-10 Bank Spółdzielczy w Gryficach Oddział w Rewalu 2023-07-03 2023-09-30 - Beata Żoła - nie - NIE
128/porozumienie 6 420,00 Określenie zasad rozliczeń finansowych w ramach uzyskania pozwolenia na budowę na realizację zadania polegającego na ustawieniu postaci latarnika wykonanej z brązu przy Latarni Morskiej w Niechorzu 2023-01-20 Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich - Beata Hryszel - nie - NIE
127/IKO.7021.003.05.2023.PP 34,44 Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych w lokalach komunalnych i socjalnych 2023-05-15 Grzegorz Orzechowski Usługowy Zakład Kominiarski 2023-05-15 2023-06-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
126/GN.6812.11.2023.JR 1 000,00 Wykonanie aktualizacji gruntów polegającej na ujawnieniu rozbiórki budynku na działce nr 222/4 obręb Pobierowo 2023-07-05 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2023-07-05 2023-07-19 - Justyna Ryczko - nie - NIE
125/IKO.272.2.2023.ES 94 710,00 Dostawa i montaż zestawu zabawowego :Krokus" na terenie ZSP w Rewalu 2023-05-29 RINGPOL Waldemar Kubiak 2023-05-29 2023-06-16 - Edyta Sobolak - nie - NIE
124/GN.6812.10.2023.JR 2 460,00 Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Śliwin 2023-07-04 Krzysztof Kościelny Grunt Geodezja 2023-07-04 2023-07-18 - Justyna Ryczko - nie - NIE
123/WPZ/94/1/03/07/2023 8 400,00 Świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem i dostawą paliwa gazowego 2023-06-29 Voltra S.A. 2024-01-01 2025-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
122/STS.2501.12.2023.AW 4 878,05 6 000,00 Dzierżawa powierzchni gruntowej pod organizację punktu promocyjnego 2023-05-29 Ziaja LTD Oddział Szczecin Jolanta Duran 2023-07-01 2023-08-31 - Wikło Agata - nie - NIE
121/GN.6812.9.2023.JR 369,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2023-07-04 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-07-04 2023-07-25 - Justyna Ryczko - nie - NIE
120/umowa koncertowa 35 000,00 Wykonanie w określonym czasie i miejscu programu artystycznego 2023-03-22 Import! Music Management Bartosz Winczewski 2023-07-02 2023-07-02 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
119/umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Powierzenie przetwarzania danych osobowych Geo-System Sp. z o.o. - Kamila Wałęga - nie - NIE
118/IKO.272.2.2023.ES 151 782,00 Wykonanie remontu zejść plażowych 2023-05-17 Wodociągi Rewal Sp zo.o. 2023-05-17 2023-06-16 - Edyta Sobolak - nie - NIE
117/PP.6722.2.2017.KW 600,00 Wykonanie uproszczonych opisów taksacyjnych dla działek obręb Pobierowo 2023-06-22 Mirosław Jarosik 2023-06-22 2023-07-06 - Kamila Wałęga - nie - NIE
116z/GN.7031.5.2023 4 900,00 Wykonanie prac porządkowych w lokalu mieszkalnym w Pobierowie ul. Krótka 2 2023-06-26 Wodociągi Rewal Sp.zo.o. 2023-06-26 2023-06-30 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
115/UKO/BP/SS/8571898978/2023/4 Świadczenie usług kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej 2023-05-31 Enea SA 2023-06-01 - Joanna Błachuta - nie - NIE
114/STS.8030.14.2023.JB 20 000,00 Prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego, młodzieży i mieszkańców-uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego 2023-06-26 Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu 2023-06-26 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
113/STS.8030.13.202.JB 20 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów,w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie piłki nożnej chłopców 2023-06-21 LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal 2023-06-21 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
112/STS.8030.12.2023.JB 80 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie piłki nożnej seniorów 2023-06-21 LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal 2023-06-21 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
111/STS.2501.9.2023 6 000,00 Organizacja imprez pod nazwą Plażowe Mistrzostwa Budowniczych 2023-05-12 Robert Blesiński Blersport 2023-07-09 2023-07-14 - Agata Wikło - nie - NIE
109/3.SPP.2023 Wprowadzenie i obsługa rozliczania czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania 2023-06-01 Mobile Traffic Data Sp.zo.o. 2023-06-01 2023-09-15 - Justyna Wołosiak - nie - NIE
108/SPP/4/jw umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2023-05-31 Projekt Parking Sp zo.o. 2023-05-31 2023-09-15 - Justyna Wołosiak - nie - NIE
107/umowa 3 000,00 3 690,00 Organizacja projekcji filmowych Kino na leżakach 2023-05-29 Port-Film Wacław Chudy 2023-06-28 2023-08-09 - Wikło Agata - nie - NIE
106/IKO.272.1.2023.ES 68 560,20 Przeprowadzenie remontów placów zabaw 2023-06-10 Romhouse Roman Kuncyk 2023-06-10 2023-06-23 - Edyta Sobolak - nie - NIE
110/GN.6812.8.2023.JR 1 722,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2023-06-09 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-06-09 2023-06-29 - Justyna Ryczko - nie - NIE
105/ZP.271.3.4.2023.MB 547 400,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych 2023-06-05 Ratownictwo Wodne Sp. zo.o. 2023-06-24 2023-09-03 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
104/ZP.271.3.5.2023.MB 389 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych 2023-06-05 Ratownictwo Wodne Sp. zo.o. 2023-06-24 2023-09-03 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
103/ZP.271.5.2023.BG 250 000,00 Przewóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 2023-05-30 Karol Słota Trans-Service 2023-09-01 2024-06-30 - Bożena Górska - nie - NIE
102/umowa o akceptację kart płatniczych Akceptowanie przyjmowania płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu Kart 2023-05-30 Elavon - Justyna Wołosiak - nie - NIE
101/IKO.2.SPP.2023.JW 51 300,00 Świadczenie usługi konwoju- transportu wartości pieniężnych pobieranych z parkomatów 2023-05-31 Tom Plus Sp. zo.o. 2023-06-01 2023-09-18 - Justyna Wołosiak - nie - NIE
100/ZP.271.3.2.2023.MB 1 029 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych 2023-06-01 Krzysztof Olkuszewski ratownictwo Wodne Asekuracja 2023-06-24 2023-09-03 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
99/ZP.271.3.1.2023.MB 788 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych 2023-06-01 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2023-06-24 2023-09-03 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
98/RFRD-1/57/2023 5 679 676,58 Dofinansowanie zadania Przebudowa ciągu dróg al. Lipowej, ul. Ogrodowej, ul. Spacerowej w Śliwinie 2023-05-23 Wojewoda Zachodniopomorski - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
97/IKO.7021.009.05.2023.PP 50,00 Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków i lokali komunalnych i socjalnych 2023-05-15 Technologie Budowlano-Instalacyjne TBI Konarzewski Marek Konarzewski 2023-05-10 2023-06-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
96/IKO.7021.004.04.2023.PP 38 900,00 Dostawa, montaż i uruchomienie lamp solarnych w rejonie ul. Ziołowej w Niechorzu 2023-04-12 Biuro Projektowo-Wykonawcze Promad inż. Tomasz Madejski 2023-04-12 2023-05-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
95/IKO.272.9.2023.RT 125 950,78 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi ul. Sikorskiego dz. nr 127 Rewal 2023-05-02 Studziński Przemysław Zakład Ogólnobudowlany 2023-05-02 2023-07-02 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
94/IKO.272.12.2023.RT 150 000,00 Wykonanie robót remontowych polegających na konserwacji, naprawie, montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych 2023-05-26 Wodociągi Rewal Sp.zo.o. 2023-05-26 2023-12-31 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
93/OrA.272.3.2023.TK 118,90 Umowa transkrypcji dźwięku na tekst 2023-04-01 GK PRO Sp. z o.o. 2023-04-01 2024-04-01 - Tomas Kapela - tak - NIE
92/umowa 1/5/2023 800,00 Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego 2023-05-02 B2B TAX Banach Pietrzak Sp. zo.o. 2023-02-03 2023-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
91/GN.6812.7.2023.JR 1 107,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2023-05-17 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-05-17 2023-05-31 Rewal Justyna Ryczko - nie - NIE
90/ZP.271.4.2023.Es 8 210 000,00 Wykonanie robót budowlanych i remontowych w ramach zadania pn. Budowa dworca kolei wąskotorowej w Niechorzu oraz remont zabytkowego parowozu 2023-05-15 Corlux Sp zo.o. 2023-05-15 2025-05-15 - Edyta Sobolak - nie - NIE
89/010/2023/11461/UG Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego 2023-05-11 PGNiG Obrót Detaliczny Sp zo.o. 2023-05-11 - Joanna Błachuta - nie - NIE
88/OrA.1632.1,2,3.2023.KW 350,00 Zniszczenie dokumentów niearchiwalnych 2023-04-24 Kamtro Kamil Trott 2023-04-24 2023-04-27 - Kamila Wałęga - nie - NIE
87/IKO.1SPP.2023.JW 139 395,90 Wydzierżawienie 45 szt. parkomatów oraz 6 urządzeń kontrolerskich 2023-05-08 Projekt Parking Sp zo.o. 2023-09-30 - Justyna Wołosiak - nie - NIE
86/IKO.7021.004.05.2023.PP 85,00 Wykonanie okresowej-rocznej kontroli instalacji wewnętrznej gazu oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej w lokalach komunalnych i socjalnych 2023-05-10 Rzemieślniczy Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Willa Solaris Stanisław Aleńkuć 2023-05-10 2023-05-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
85/WS/0049/2023 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości położonej w Niechorzu ul. Parkowa 4 2023-04-18 Wodociągi Rewal Sp.zo.o. 2023-04-18 - Joanna Błachuta - nie - NIE
84/IKO.272.3.202.BH 9 800,00 Wykonanie dokumentacji projektowej dot. adaptacji wnętrza pomieszczenia zlokalizowanego w ZSO w Pobierowie 2023-05-04 Zwierzyńscy-Invest Mateusz Zwierzyński 2023-05-04 2023-07-17 - Beata Hryszel - nie - NIE
83/STS.8030.11.2023.JB 5 000,00 Realizacja zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego zgodnie z ofertą 2023-04-13 Koło PZW nr 35 Liwia 2023-04-12 2023-06-11 - Joanna Błachuta - nie - NIE
82/Umowa nr 15943 293,00 Prowadzenie nadzoru i serwisu aplikacji Finanse i Księgowość oraz Budżet 2023-04-21 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. zo.o. 2023-02-01 2023-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
81/porozumienie 9 623,52 Porozumienie w sprawie finansowania umowy nadzoru systemu Geo-Info i EGiB wraz ze zdalnym wsparciem użytkowników i Net 2023-01-11 Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Brojce, Gmina Płoty, Gmina Karnice, Gmina Trzebiatów 2023-01-01 2023-12-31 - Justyna Ryczko - nie - NIE
80/IKO.7021.005.04.2023.PP 102 336,00 Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Promiennej i Pogodnej w Trzęsaczu 2023-04-27 PHU Gamex Tomasz Gawęda 2023-04-27 2023-05-15 - Paweł Pławski - nie - NIE
79/IKO/7021.008.04.2023.PP 28 697,94 Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na ul. Mieszka I Rewal 2023-04-26 PHU Gamex Tomasz Gawęda 2023-04-26 2023-05-15 - Paweł Pławski - nie - NIE
78/IKO.7021.007.04.2023.PP 25 676,30 Wykonanie robót polegających na modernizacji zbiornika na ścieki bytowe na terenie kompleksu komunalnego przy ul. Łąkowej Niechorze 2023-04-27 Wodociągi Rewal Sp.zo.o. 2023-04-27 2023-06-10 - Paweł Pławski - nie - NIE
79/GN.7031.4.2023.AB 35 055,00 Wykonanie prac remontowych w budynku ośrodka zdrowia oraz apteki w Niechorzu 2023-04-17 Budowlaniec Sp.zo.o. 2023-04-17 2023-04-24 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
78/GN.7031.2.2023.AB 4 240,46 Wykonanie prac porządkowych w lokalu mieszkaniowym 2023-04-17 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2023-04-17 2023-04-24 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
77/OŚ/6131/9/2023 pozyskanie drewna 2023-04-20 Rosiński Paweł 2023-04-20 2023-05-13 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
76/IKO.272.04.2023.MB 23 985,00 Dostawa i montaż wiaty wolnostojącej w konstrukcji drewnianej 2023-03-17 Haiku Studio Michał Pliszka 2023-03-17 2023-03-31 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
75/Umowa15326 117,00 Prowadzenie nadzoru i serwisu oprogramowania użytkowego do obsługi systemu Majątek Trwały Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. zo.o 2023-04-01 2023-12-31 - - - nie - NIE
74/010/2023/4910/UANK Dostarczanie paliwa gazowego 2023-01-17 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. 2023-01-17 2023-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
73/010/2023/4920/UANK Dostarczanie paliwa gazowego 2023-01-17 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. 2023-01-17 2023-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
72/010/2023/4921/UANK Dostarczanie paliwa gazowego 2023-01-17 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. 2023-01-17 2023-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
71/010/2023/4909/UANK Dostarczanie paliwa gazowego 2023-01-17 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. 2023-01-17 2023-12-31 - Paweł Pławski - tak - NIE
70/010/2023/4911/UANK Dostarczanie paliwa gazowego 2023-01-17 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. 2023-01-17 2023-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
69/IKO.7021.004.03.2023.PP 104 709,81 Wykonanie robót polegających na modernizacji sieci oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa Trzęsacz 2023-03-15 PHU Gamex Tomasz Gawęda 2023-03-15 2023-05-15 - Paweł Pławski - nie - NIE
68/GN.6812.6.202.JR 950,00 Wykonanie aktualizacji gruntów polegającej na ujawnieniu sposobu użytkowania i pomiarów naniesień na działce 2023-03-31 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2023-03-31 2023-04-14 - Justyna Ryczko - nie - NIE
67/GN.6812.5.2023.JR 738,00 Wycena nieruchomości 2023-03-27 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-03-27 2023-04-17 - Justyna Ryczko - nie - NIE
66/OrA.272.2.2023.WB 900,00 Opracowanie historyczne Gminy Rewal od 1945 do współczesności 2023-03-21 Avalon Leszek Zugaj 2023-03-21 2023-04-30 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
65/IKO.272.05.2023.MB 6 612,48 Wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie badania wody 2023-03-17 Q-System-Center Danuta Wojciechowska 2023-06-24 2023-09-03 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
64/STS.4424.20.3.2023.JB 3 600,00 Dzierżawa lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Dziecięcego 2023-03-28 GS Trzebiatów Sp zo.o. 2023-04-01 - Joanna Błachuta - nie - NIE
63/Gn.7031.1.2023.AB 13 742,00 Wykonanie prac porządkowych na nieruchomości położonej w Pobierowie przy ul. Pomorskiej 46 2023-03-20 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2023-03-20 2023-03-22 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
62/OŚ/6131/8/2023 Wycinka drzew 2023-03-09 Zakład Usług Leśnych i Handel Drewnem Zbigniew Hatalski 2023-03-09 2023-03-25 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
61/Aneks 1 do umowy OrA.272.01.2022.WB Aneks do umowy OrA.272.01.2022.WB 2023-03-01 Mega Serwis Justyna Pasiecznik 2023-03-01 - Tomasz Bartkowski - nie - NIE
60/umowa/95/ZPS-4/2023 61 703,00 Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu 2023-03-06 Wojewoda Zachodniopomorski - Beata Żoła - nie - NIE
59/IKO.7021.0007.02.2023.PP 86 250,00 Wykonanie robót związanych z rozbudową i modernizacją oświetlenia cmentarza w Niechorzu 2023-03-13 Zakład Ogólnobudowlany Przemysław Studziński 2023-03-13 2023-03-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
58/IKO.7021.006.02.2023.PP 27 480,00 Wykonanie robót związanych z modernizacją i rozbudową oświetlenia ul. Łąkowej w Trzęsaczu 2023-03-13 Zakład Ogólnobudowlany Przemysław Studziński 2023-03-13 2023-03-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
57/Umowa dotacji 2023D0058S 29 944,00 Umowa na dofinansowanie zadania: Zielony Zakątek- ścieżka sensoryczna do ćwiczenia i zabawy 2023-01-02 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
56/01161-6935-UM1611752/22 312 656,00 Dofinansowanie na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez utworzenie skateparku w Rewalu i placu zabaw 2023-03-14 Województwo Zachodniopomorskie - Beata Hryszel - nie - NIE
55/OŚ/6131/7/2023 3 800,00 Pozyskanie drewna oraz wykonanie usługi polegającej na wycince 81 sztuk drzew zgodnie z decyzją 2023-03-06 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2023-03-06 2023-03-08 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
54/GN.6812.4.2023.JR 11 685,00 Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Pustkowie 2023-02-20 Daw-Bud Usługi Ogólnobudowlane Dawid Ankiewicz 2023-02-20 2023-03-24 - Justyna Ryczko - nie - NIE
53/GN.6812.3.2023.JR 950,00 Wykonanie aktualizacji gruntów polegającej na ujawnieniu sposobu użytkowania i pomiarów naniesień ma działce nr 296/7 obręb Pobierowo 2023-03-01 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2023-03-01 2023-03-15 - Justyna Ryczko - nie - NIE
52/ZP.271.2.2023.RT 2 449 486,66 Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w Pobierowie 2023-03-02 Zinow Sławomir RSK Wolin 2023-03-02 2024-05-02 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
51/STS.8030.2.2023.JB 30 000,00 Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej i promowania zdrowego trybu życia 2023-02-22 Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2023-02-22 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
50/STS.8030.4.2023.JB 15 000,00 Prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży 2023-02-24 Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Pobierowie 2023-02-24 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
49/STS.8030.6.2023.JB 40 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie kolarstwa 2023-02-21 Rewalskie Stowarzyszenie Cyklistów RSC Bałtyk Rewal 2023-02-21 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
48/STS.8030.1.2023.JB 30 000,00 Realizacja zadań pn. Propagowanie wiedzy dot. muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów 2023-02-24 Stowarzyszenie Śpiewacze Amber Singers 2023-02-24 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
47/STS.8030.5.2023.JB 10 000,00 Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. Prowadzenie szkoleń, organizacja zawodów i turniejów w zakresie badmintona 2023-02-24 Uczniowski Klub Sportowy Rewal 2023-02-24 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
46/STS.8030.9.2023.JB 170 000,00 Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. Prowadzenie szkoleń, organizacja zawodów i turniejów w zakresie piłki nożnej seniorów 2023-02-22 LKS Wybrzeże Rewalskie 2023-02-22 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
45/STS.8030.8.202.JB 10 000,00 Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. Prowadzenie szkoleń, organizacja zawodów i turniejów w zakresie piłki nożnej oldboys 2023-02-22 LKS Wybrzeże Rewalskie 2023-02-22 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
44/STS.8030.10.2023.JB 70 000,00 Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. Prowadzenie szkoleń, organizacja zawodów i turniejów w zakresie piłki nożnej chłopców 2023-02-22 LKS Wybrzeże Rewalskie 2023-02-22 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
43/IKO.272.2.2023.BH 280,00 Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych 2023-02-03 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2023-02-03 2023-02-28 - Beata Hryszel - nie - NIE
42/IKO.272.1.2023.BH 5 420,00 Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego ścieżek rowerowych i obiektów małej infrastruktury 2023-02-14 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2023-02-14 2023-02-28 - Beata Hryszel - nie - NIE
41/STS.80300.7.2023.JB 30 000,00 Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie jeździectwa zgodnie z ofertą 2023-02-24 Klub Jeździecki Czahary 2023-02-24 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
40/STS.8030.3.2023.JB 32 000,00 Realizacja zadania pn. Prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży, organizację czasu wolnego, uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych 2023-02-23 Stowarzyszenie "Aktywni Kulturalnie" 2023-02-23 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
39/PA.8141.2.202.MC 130,00 Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami 2023-01-27 Symetria Psychoterapia i Szkolenia Radosław Cieśluk 2023-01-27 2023-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
38/Aneks do umowy z dn.31.12.2020 dot usług BHP Nadzór i bieżące usługi BHP 2022-12-31 Ośrodek Szkoleniowy Michał Wiszniewski - Tomasz Bartkowski - tak - NIE
37/IKO.272.03.2023.MB 350,00 Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego zjazdów i zejść plażowych 2023-02-03 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2023-02-20 2023-05-30 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
36/5271/OS/UI/2022/P 142 325,76 Wynajem elementów oświetlenia 2022-12-05 Enea Oświetlenie Sp zo.o. 2023-01-05 2024-01-31 - Edyta Sobolak - nie - NIE
35/2109/13063/2023 1 200,00 1 476,00 Świadczenie usług transmisji obrazu na żywo 2023-01-02 Webcamera.pl 2023-01-01 2023-12-31 - Agata Wikło - nie - NIE
33/PP.6720.1.2013KW 1 000,00 Wykonanie pomiaru wysokościowego najwyższych budynków położonych w Rewalu na wybranych działkach 2023-02-14 Azymut Usługi Geodezyjne Barbara Konieczka 2023-02-14 2023-02-28 - Kamila Wałęga - nie - NIE
32/OŚ/6131/6/2023 pozyskanie drewna 2023-02-13 Tomasz Wysocki 2023-02-13 2023-02-28 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
31/95/ZPS-4/2023 61 703,00 Dofinansowanie zadania własnego z zakresu pomocy społecznej-utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 2023-02-06 Wojewoda Zachodniopomorski 2023-02-06 - Beata Żoła - nie - NIE
30/OŚ/6131/5/2023 Pozyskanie drewna 2023-02-10 Ilona Kapral 2023-02-10 2023-02-28 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
29/OŚ/6131/4/2023 Pozyskanie drewna 2023-02-10 Edward Zacharczuk 2023-02-10 2023-02-28 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
28/IKO.272.02.2023.MB 11 388,00 Realizacja zadania pn. Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" 2023-02-03 FHU Natalia Małgorzata Słonikowska-Smalec 2023-02-03 2023-02-10 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
27/GN.6812.2.2023.JR 4 473,87 Wykonanie instalacji elektrycznej kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej w Pustkowie 2023-02-03 PHU Gamex Tomasz Gawęda w spadku 2023-02-03 2023-03-03 - Justyna Ryczko - nie - NIE
26/GN.6812.1.2023.JR 1 476,00 Wykonanie wyceny nieruchomości 2023-02-03 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-02-03 2023-02-23 - Justyna Ryczko - nie - NIE
25/OrA.272.1.2023.wb 1 700,00 Wykonanie prac polegających na selekcji, uporządkowaniu i przekazaniu do archiwum zakładowego oraz przygotowanie do przekazania do archiwum Państwowego w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach bieżącej dokumentacji 2023-02-08 Smela Norbert Usługi Archiwalne 2023-02-08 2023-03-31 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
24/PA.8141.3.2023.MC 960,00 Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych a także ofiar przemocy w rodzinie w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego 2023-01-27 Anna Łacisz Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 2023-01-27 2023-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
23/porozumienie 3 800,00 Określenie zasad rozliczeń finansowych w ramach pozwolenia wodno-prawnego na realizację zadania polegającą na ustawieniu postaci latarnika 2023-01-03 Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich 2023-01-03 - Beata Hryszel - nie - NIE
22/PA.8141.1.2023.MC 1 200,00 Udzielanie informacji i konsultacji prawnych mieszkańcom Gminy Rewal w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego 2023-01-27 Sylwia Agnieszka Jóźwiak S.A.J- Kancelaria Doradztwa Prawnego 2023-01-27 2023-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
21/OŚ/6131/2/2023 Pozyskanie drewna 2023-02-02 Stanuch Adam 2023-02-02 2023-02-16 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
20/OŚ/6131/1/2023 Pozyskanie drewna 2023-01-30 Sabat Jacek Garnuszewski 2023-01-30 2023-02-13 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
19/OŚ/6131/3/2023 Pozyskanie drewna 2023-02-02 Marcin Kosik 2023-02-02 2023-02-16 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
18/IKO.272.24.2022.RT 59 000,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Przebudowa drogi gminnej nr 832006Z ul. Łąkowa Trzęsacz 2022-09-12 ELBI Nadzory Adam Bińczyk 2022-09-12 2023-08-12 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
34/STS.2501.03.2023 12 000,00 Realizacja materiałów informacyjnych, promocja Gminy Rewal w portalu informacyjnym Gryfice24.online 2023-02-02 Mariusz Czerwiński 2023-01-01 2023-12-31 - Agata Wikło - nie - NIE
17/4774/05/RG/2022/P 5 912,62 Wykonanie konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Rewal, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 2023-01-17 Enea Oświetlenie Sp. zo.o. 2023-01-01 2023-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
16/IKO.272.01.2023.MB 30 750,00 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia w odpowiednich miejscowo Nadzorach Wodnych zgłoszeń wodnoprawnych dla szesnastu kąpielisk 2023-01-02 Naturis Ewa Libera 2023-01-02 2023-03-17 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
15/umowa udostępnienia urządzeń do zabaw sportowo-rekreacyjnych 17 500,00 18 900,00 Wynajem urządzenia snowtubing wraz z montażem i obsługą 2022-12-21 Festyny-imprezy.pl Sp. zo.o. 2023-01-27 2023-01-07 - Agata Wikło - nie - NIE
14/umowa Zapewnienie mieszkańcom porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej 2022-09-19 Ochotnicza Straż Pożarna Pobierowo - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
13/umowa Zapewnienie mieszkańcom porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej 2022-09-14 Ochotnicza Straż Pożarna Pobierowo Rewal Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
12/STS.2501.2.2023 3 000,00 Comiesięczna realizacja materiałów audio-wizyjnych dot. wydarzeń z Gminy Rewal i emitowanie go na portalu Superportal24.pl 2023-01-10 Superportal24 2023-01-10 2023-12-31 - Szymon Kral - nie - NIE
11/4901/OS/UI/2022/P 35 053,33 Najem elementów świetlnych 2022-12-01 Enea Oświetlenie Sp. zo.o. 2022-12-05 2023-01-31 - Edyta Sobolak - nie - NIE
10/IKO.272.32.2022.BH 3 800,00 Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2023-01-03 Naturis Ewa Libera 2023-01-03 2023-02-06 - Beata Hryszel - nie - NIE
9/porozumienie 3 334,40 Utrzymanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2023-01-12 Gmina Golczewo 2023-01-01 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
8/GN.6872.122.2022.JR 120 000,00 Wykonanie i sprzedaż dwóch silników "WOLA-Henschel" H12A z osprzętem do lokomotyw spalinowych 2022-10-24 Diesel-System-Service u Klienta Beata Bednarczyk-Stefaniuk 2022-10-24 2022-12-28 - Justyna Ryczko - nie - NIE
7/IKO.7021.006.12.2022.PP 320,00 Wykonanie konserwacji urządzeń dźwigowych typu: platforma schodowa i platforma pionowa 2023-01-11 Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Usług Elrktrycznych Roman Andruchów 2023-01-01 2024-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
6/umowa udostępnienia urządzeń do zabawsportowo-rekreacyjnych 17 500,00 18 900,00 Wynajem urządzenia snowtubing wraz z montażem i obsługą 2022-12-21 Festyny-Imprezy.pl Sp. zo.o. 2022-12-27 2023-01-07 - Dominika Winiarska-Chodziutko - nie - NIE
5/IKO.7021.001.01.2023.PP 2 570,70 Wykonywanie usług serwisowych w dziesięciu kotłowniach gazowych 2023-01-10 Mad-Gaz Maciej Kliński 2023-01-01 2023-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
4/IKO.7021.005.012.2022.PP 860,00 Wykonanie usługi w postaci podłączenia obiektów do Systemu Dyskretnego Ostrzegania 2023-01-05 Jakub Modzelewski Alien Mufasa Hroup Agencja Ochrony 2023-01-01 2023-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
3/S-0506/2023 12 195,00 14 999,85 świadczenie usług w zakresie przedłużonej gwarancji programów 2022-12-30 Zakład Systemów Informatycznych Sigid Sp. z o.o. 2023-01-01 2023-12-31 - Tomasz Kapela - nie - NIE
2/06/ZP/KTiDP/2022 80 000,00 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu 2022-11-30 Powiat Gryficki 2022-11-30 2022-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
1/SF/479/11/2022 1 840,00 2 263,20 współpraca w zakresie korzystania z usług Open Nexus w modelu chmurowym SaaS 2022-11-04 Open Nexus Sp. zo.o. 2023-01-01 2024-01-01 - Tomasz Bartkowski - nie - NIE
197/OrA.272.6.2022.WB 12 300,00 Świadczenie obsługi prawnej 2022-12-21 Kancelaria Adwokacka Renata Sobolewska & Iwona Korulczyk-Rinas SC 2023-01-01 2023-12-31 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
196/OrA.272.5.2022.WB 800,00 Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Inspektora Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego 2022-12-05 FHU Vena Andrzej Zieliński 2023-01-01 2023-12-31 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
195/ZP.271.19.2022.PB 10 800 000,00 Odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Rewal 2022-12-19 Wodociągi Rewal Sp. zoo 2023-01-01 2024-12-31 - Piotr Baran - nie - NIE
194/ZP.271.23.2022.JW 4 000 000,00 Wykonanie prac związanych z utrzymaniem, kompleksową konserwacją i modernizacją terenów zieleni 2022-12-19 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2023-01-01 2024-12-31 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
193/GN.6812.1.2022.MS 3 000,00 Wykonanie podziału geodezyjnego działki 775 obręb Pobierowo 2022-12-15 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2022-12-15 2023-04-15 - Marta Sieniowska - nie - NIE
192/GN.6812.2.2022.MS 6 000,00 Wykonanie podziału geodezyjnego działek 441/1 obręb Pustkowo i 425/10 obręb Rewal 2022-12-15 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2022-12-15 2023-04-15 - Marta Sieniowska - nie - NIE
191/ZP.271.22.2022.AS 5 000 000,00 Obiór odpadów komunalnych 2022-12-13 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2023-01-01 2024-12-31 - Agata Smoczyk - nie - NIE
190/IKO.272.31.2022.BH 9 840,00 Wykonanie Planu Odnowy Miejscowości Pobierowa 2022-11-30 InnoCer Sp. zo.o. 2022-11-30 2023-12-23 - Beata Hryszel - nie - NIE
189/GN.6812.13.2022.JR 922,50 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2022-12-05 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2022-12-05 2022-12-25 - Justyna Ryczko - nie - NIE
188/GN.7031.5.2022.Ab 2 875,48 Wykonanie prac porządkowych polegających na wywozie przyczepy kampingowej wraz z wyposażeniem oraz uprzątnięcie terenu 2022-12-01 Wodociągi Rewal Sp. zoo 2022-12-01 2022-12-02 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
187/IKO.7021.004.11.2022.PP 8 600,00 Czyszczenie dachów oraz rynien w budynkach komunalnych 2022-11-22 Zakład Ogólnobudowlany Przemysław Studziński 2022-11-22 2022-12-30 - - - nie - NIE
186/GN.6812.12.2022.JR 1 230,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nakładów poniesionych na nieruchomościach 2022-11-22 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2022-11-22 2022-12-06 - Justyna Ryczko - nie - NIE
185/OrA.272.4.2022.WB 15 298,18 Udzielenie dostępu do publikacji INFORLEX Administracja Standard + pełne wydanie e-Dziennika Gazety Prawnej oraz dostęp do Teleporady w postaci aktualizacji on-line w Internecie 2022-11-08 INFOR PL SA 2022-12-01 2025-11-30 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
184/IKO.272.28.2022.BH 1 900,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z montażem zewnętrznego zestawu do ćwiczeń rehabilitacyjnych w m. Pustkowo 2022-11-07 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-11-07 - Beata Hryszel - nie - NIE
183/PA.8140.19.2022.AW 35 750,00 Dostarczenie słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci w Gminie Rewal 2022-11-03 Hurtownia Bastek Michał 2022-11-03 2022-11-22 - Agata Wikło - nie - NIE
182/OrA.272.01.2022.WB 8 800,00 Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu budynku Urzędu Gminy Rewal oraz Budynku Straży Gminnej 2022-11-10 Mega Serwis Justyna Pasiecznik 2023-01-01 2023-12-31 - Tomasz Bartkowski - tak - NIE
181/IKO.272.29.2022.BH 1 100,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zw z montażem urządzeń zabawowych w ramach grantu sołeckiego "Zabawa z ekologią-wesoły zakątek na Rokicie" 2022-11-03 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-11-03 - Beata Hryszel - nie - NIE
180/IKO.272/30/2022 7 955,00 Wykonanie dokumentacji technicznej usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na potrzeby realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi Piastowskiej dz. nr 828/2 w m. Pobierowo 2022-10-10 ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o. 2022-10-10 2022-12-10 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
179/IKO.272.23.2022.BH 67 650,00 Wykonie dokumentacji projektowej zejścia na plażę w m Pogorzelica ul. Bursztynowa 2022-10-19 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-10-19 2023-08-18 - Beata Hryszel - nie - NIE
178/IKO.272.25.2022.BH 93 480,00 Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu technicznego na plażę Pobierowo ul. Łowicka 2022-10-19 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-10-19 2023-10-18 - Beata Hryszel - nie - NIE
177/IKo.272.24.2022.BH 59 040,00 Wykonanie dokumentacji projektowej zejścia na plażę w m. Pobierowo przy ul. Krakowskiej 2022-10-19 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-10-19 2023-08-18 - Beata Hryszel - nie - NIE
176/2022/0573/1586/ZSd/DS/243/DW 20 000,00 Umowa na dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 2022-10-05 Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentowane przez Martę Szulimską 2022-09-19 2022-12-07 - Beata Hryszel - nie - NIE
175/IKO.272.27.2022.BH 46 000,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad robotami budowlanymi Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną 2022-10-17 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-10-30 2023-07-10 - Beata Hryszel - nie - NIE
174/GN.6812.11.2022.JR 1 353,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2022-10-27 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2022-10-27 2022-11-17 - Justyna Ryczko - nie - NIE
173/IKO.272.19.2022.BH 115 005,00 Wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Saperska Rewal 2022-08-30 Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk 2022-08-30 2023-03-30 - Beata Hryszel - nie - NIE
172/IKO.272.26.2022.RT 24 477,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi gminnej, polegającej na rozbudowie kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę ul. Ludna w m. Niechorze 2022-09-29 Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk 2022-09-29 2023-03-29 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
171/IKO.272.25.2022.RT 73 185,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dot. Przebudowy drogi Wojska Polskiego w m.Pobierowo 2022-09-29 Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk 2022-09-29 2023-04-29 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
170/OŚ.6232.ZO.4.2022.AS 7 678,80 usunięcie wyrobów zawierających azbest 2022-10-17 Logistyka Odpadów-Realizacje Sp. zo.o. 2022-10-17 2022-10-31 - Agata Smoczyk - nie - NIE
169/IKO.7021.001.10.2022.PP 76 875,00 Wykonanie robót polegających na budowie sieci oświetlenia ulicznego na ul.Słonecznej, Piastowskiej w Pobierowie 2022-10-20 Zakład Ogólnobudowlany Przemysław Studziński 2022-10-20 2023-01-01 - Paweł Pławski - nie - NIE
168/STS.8030.16.2022.MC 20 000,00 Realizacja zadania pn. "Propagowanie wiedzy dot. muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów, spotkanie artystów z mieszkańcami" 2022-10-18 Stowarzyszenie Śpiewacze Amber Singers 2022-10-18 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
167/STS.8030.17.2022.MC 15 000,00 Realizacja zadania pn. "Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie kolarstwa" 2022-10-12 Rewalskie Stowarzyszenie Cyklistów RSC Bałtyk Rewal 2022-10-12 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
166/STS.8030.15.2022.MC 30 000,00 Realizacja zadania pn. "Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji i promowania zdrowego trybu życia" 2022-10-12 Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2022-10-12 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
165/STS.8030.14.2022.MC 2 000,00 Realizacja zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" 2022-09-29 Koło PZW Liwia 2022-09-29 2022-10-30 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
164/ZP.271.18.2022.ES 3 103 711,30 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pm. Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną 2022-10-06 Przedsiębiorstwo Usługowo Hydrotechniczne Rusiecki Adam Rusiecki Sp. zo.o. 2022-10-06 2023-07-06 - Edyta Sobolak - nie - NIE
163/IKO.272.5.2022.ES 51 680,00 Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z zakresu nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych jako zadanie pn. "Umiem pływać" 2022-09-23 Akademia Ratownictwa Wojciech Grzesiak 2022-09-26 2022-12-07 - Edyta Sobolak - nie - NIE
162/OŚ/6131/1/2022 0,00 0,00 Pozyskanie drewna pochodzącego z działek 781/6 789/2 Obręb Pobierowo 2022-09-22 Koliński Bogusław 2022-09-22 2022-10-30 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
161/STS.462.2.2022.TL 157 270,88 Wyprodukowanie i dostarczenie "Trawa bezzasypowa tkana DECO Pulse 35 2022-09-05 Dywilan Sp. zo.o. 2022-09-05 2022-11-25 - Tomasz Lachawczak - nie - NIE
160/IKO.272.14.2022.MB 43 782,44 Realizacja zadania pn. W zdrowy ciele... Wiejski Park Street Workout 2022-08-30 NOVUM Sp z .o.o. 2022-08-30 2022-10-30 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
159/IKO/272.13.2022.MB 15 688,49 Realizacja zadania pn. Zabawa z ekologią-wesoły zakątek na Rokicie 2022-09-22 Simba Group Sp zoo 2022-09-22 2022-11-25 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
158/GN.6812.10.2022.JR 1 200,00 Wykonanie aktualizacji gruntów polegającej na ujawnieniu sposobu użytkowania oraz wznowienie granic działki nr 294/9 Pobierowo 2022-10-03 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2022-10-03 2022-11-03 - Justyna Ryczko - nie - NIE
157/porozumienie/OrA.272.3.2022.WB 6 454,55 Ustalenie wysokości dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze" w formie odszkodowania 2022-09-21 Barański Eugeniusz - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
156/porozumienie Świadczenie usług transportowych polegających na przewozie pasażerów 2021-10-01 Przedsiębiorstwo PKS Gryfice 2021-10-03 - Justyna Ryczko - nie - NIE
155/IKO.272.21.2022.BH 44 708,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego w Pogorzelicy 2022-08-30 Godziuk Małgorzata Land Art 2022-08-30 2023-06-30 - Beata Hryszel - nie - NIE
154/porozumienie Wspólne finansowanie i realizacja przedsięwzięcia Budowa zjazdu technicznego w miejscowości Pobierowo na wysokości ul. Ciechanowskiej 2022-07-28 Urząd Morski Szczecin - Beata Hryszel - nie - NIE
153/OŚ.6232.U.1.2022.PB 1 600,00 Świadczenie usług utrzymania w sprawności funkcjonalnej Oprogramowania 2022-08-09 Profeko Sp. zo.o. 2022-09-01 2024-08-31 - Piotr Baran - nie - NIE
152/IKO.272.12.2022.MB 10 294,00 Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 2022-08-18 FHU "Natalia" Małgorzata Słoniowska-Smalec 2022-08-18 2022-08-22 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
151/IKO.272.22.2022.BH 57 759,57 Wykonanie modernizacji kotłowni gazowej w budynku OSP Niechorze 2022-08-22 Mad-Gaz Maciej Kliński 2022-08-22 2022-10-31 - Beata Hryszel - nie - NIE
150/IKO.272.20.2022.BH 4 900,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem pokrycia dachu budynków szkół w Rewalu i w Pobierowie 2022-08-02 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-08-02 2022-09-16 - Beata Hryszel - nie - NIE
149/GN.6812.9.2022.JR 1 845,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2022-08-16 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2022-08-16 2022-09-06 - Justyna Ryczko - nie - NIE
148/152/WRiR-IV/06/22 15 000,00 Udzielenie pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2022" 2022-07-18 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 2022-07-18 2022-11-04 - Beata Hryszel - nie - NIE
147/IKO.272.18.2022.BH 46 200,00 Wykonanie pokrycia dachu budynku szkoły w Rewalu 2022-08-02 Studziński Przemysław Zakład Ogólnobudowlany 2022-08-02 2022-09-16 - Beata Hryszel - nie - NIE
146/ZP.271.15.2022.MB 138 190,00 Zakup i dostawa 52 sztuk laptopów w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2022-08-02 FHU "Natalia" Małgorzata Słoniowska-Smalec 2022-08-02 2022-09-01 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
145/STS.8030.12.2022.MC 36 000,00 Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie piłki nożnej chłopców 2022-08-05 Ludowy Klub Sportowy Wybrzeże Rewalskie Rewal 2022-08-05 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
144/STS.8030.13.2022.MC 84 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie piłki nożnej seniorów 2022-08-05 Ludowy Klub Sportowy Wybrzeże Rewalskie Rewal 2022-08-08 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
143/IKO.272.10.2022.BH 110 000,00 Wykonanie pokrycia dachu budynku szkoły w Pobierowie 2022-08-02 Studziński Przemysław Zakład Ogólnobudowlany 2022-08-02 2022-08-30 - Beata Hryszel - nie - NIE
142/ZP.271.13.2022.RT 6 051 722,62 Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej nr 832006Z ul. Łąkowa Trzęsacz 2022-08-02 Zakład Usług Technicznych "Stefański" Andrzej Stefański 2022-08-02 2023-07-02 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
141/IKO.272.7.2022.ES 4 000,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z remontem placu pod makietę kościoła w Trzęsaczu 2022-06-29 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-06-29 2022-07-29 - Edyta Sobolak - nie - NIE
140/IKO.272.5.2022.ES 38 218,74 Zagospodarowanie placu przy ruinach w m. Trzęsacz pod makietę kościoła Św. Mikołaja wykonaną z brązu 2022-06-29 Profis sp. zo.o. Jolanta Żwiereło 2022-06-29 2022-07-29 - Edyta Sobolak - nie - NIE
139/IKO.272.6.2022.ES 97 133,51 Remont placu oraz przebudowa chodnika na terenie placu "Niechorze wita" 2022-06-29 Profis sp. zo.o. Jolanta Żwiereło 2022-06-29 2022-07-29 - Edyta Sobolak - nie - NIE
138/IKO.272.8.2022.ES 8 700,00 Sprawdzenie wykonania zleceń zawartych w rocznych przeglądach stanu technicznego zejść i schodów na plażę, placów zabaw, siłowni 2022-07-26 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-07-26 2022-08-09 - Edyta Sobolak - nie - NIE
137/GN.7031.3.2022.AB 2 000,00 Wykonanie prac porządkowo-sprzątających oraz przeprowadzenie dezynfekcji w lokalu położonym przy ul. Warszawskiej 25a/2 w Rewalu 2022-07-29 Mega-Service Justyna Pasiecznik 2022-07-29 2022-08-04 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
136/IKO.272.16.2022.BH 120 000,00 Wykonanie postaci latarnika wykonanej z brązu 2022-06-14 Motyka Stanisław Motykarnia 2022-06-14 2022-08-16 - Beata Hryszel - nie - NIE
135/GN.6812.8.2022.JR 270,60 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2022-07-25 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2022-07-25 2022-08-08 - Justyna Ryczko - nie - NIE