Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr umów

Numer Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Przedmiot umowy Data zawarcia Podmiot Początkowa data obowiązywania Końcowa data obowiązywania Rodzaj umowy Pracownik / Komórka organizacyjna Wartość faktury PLN Wysokość współfinansowania Finansowana ze środków UE Informacje uzupełniające Skan umowy
105/IKO.272.5.2024.BH 120 000,00 Wykonanie postaci Ignacego Jana Paderewskiego wykonanej z brązu i montaż w Pobierowie na działce 785/1 2024-05-07 Stanisław Motyka Motykarnia 2024-05-07 2024-08-15 - Beata Hryszel - nie - NIE
104/ZP.271.6.2024.JW 245 953,26 Wydzierżawienie 54 szt. parkomatów oraz 6 szt. urządzeń kontrolerskich do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Parkingów Komunalnych 2024-05-10 City Parking Group SA 2024-06-01 2024-09-15 - Justyna Wołosiak - nie - NIE
103/IKO.272.02.2024.KP 55 202,14 Realizacja zadania "Stworzenie Szkolnego Eko Ogrodu jako realizacja zadań z Koncepcji Funkcjonowania Szkoły 2024-05-14 Park Edukacyjny Interakcje Sp. zo.o. 2024-05-14 2024-05-23 - Edyta Sobolak - nie - NIE
102/umowa RFRD-1/79/2024 2 596 078,40 Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: Budowa dróg gminnych ul. Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Akacjowej i Bukowej w m. Rewal 2024-05-13 Wojewoda Zachodniopomorski - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
101/GN.6812.5.2024.JR 3 690,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2024-04-30 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2024-04-30 2024-05-21 - Justyna Ryczko - nie - NIE
100/IKO.7021.003.05.2024.PP 168,00 Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego i wartości użytkowej budynków i lokali komunalnych, socjalnych wraz z wystawieniem protokołów 2024-05-16 TBI Konarzewski Marek 2024-05-25 2024-09-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
99/OŚ.6232.U.1.2024.KB 100 000,00 Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2024-01-04 Wodociągi Rewal Sp. z o.o. 2024-01-01 2024-12-31 - Kamila Bączyk - nie - NIE
98/00410241322/KAM/3 119,00 Aneks do umowy abonenckiej 2024-05-06 Łapneta.pl Sp. zo.o. 2024-05-06 - Tomasz Kapela - nie - NIE
97/004102410322/KAM/2 119,99 aneks do umowy abonenckiej 2024-05-06 Łapneta.pl Sp. zo.o. 2024-05-06 - Tomasz Kapela - nie - NIE
96/419/WZPS-4/2024 20 000,00 Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024r 2024-04-19 Wojewoda Zachodniopomorski 2024-04-19 2024-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
95/IKO.272.7.2024.ES 129 500,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa dworca kolei wąskotorowej w Niechorzu 2024-03-19 Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. zo.o. 2024-03-19 2025-05-15 - Edyta Sobolak - nie - NIE
94/umowa dotacji 2024D1837S 50 006,52 Dofinansowanie zadania: Stworzenie Szkolnego Eko Ogrodu jako realizacja zadań z Koncepcji Funkcjonowania Szkoły 2024-04-25 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024-01-02 2024-05-30 - Edyta Sobolak - nie - NIE
93/OŚ.6131.ZK.3.2024.JJS 50 000,00 Wykonanie usługi polegającej na stałym monitoringu terenów przy ciekach wodnych oraz dojść i zejść plażowych, a w razie potrzeby wykonanie dezynsekcji Sylwia Klamborowska Kamieński Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratoryzacji - Kamila Bączyk - nie - NIE
92/GN.6812.4.2024.JR 300 000,00 Utrzymanie infrastruktury i terenów kolei wąskotorowej na linii Gryfice-Pogorzelica-Trzebiatów oraz remonty taboru kolejowego wykraczające poza bieżącą eksploatację na poziomie P-5 i P-5 2024-04-11 Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. 2024-04-11 2024-12-31 - Justyna Ryczko - nie - NIE
91/GN.6812.3.2024.JR 159 000,00 Wykonanie zadań związanych z utrzymaniem w stanie zdatnym do użytkowania mienia kolejowego, infrastruktury kolejowej oraz taboru kolejowego 2024-04-04 Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. 2024-04-04 2024-04-30 - Justyna Ryczko - nie - NIE
90/OŚ.6131/08/2024 14 460,00 Wykonanie usługi polegającej na wycince 10 drzew 2024-04-03 Kosyk Kazimierz 2024-04-03 2024-04-30 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
89/OŚ.6131/07/2024 1 200,00 1 117,00 Wykonanie usługi polegającej na wycięciu drzew 2024-02-09 Kosyk Kazimierz 2024-02-09 2024-02-29 - Joanna Włodarczyk -- nie - NIE
88/ZP.271.2.2024.RT 5 350 547,29 Wykonanie robót budowlanych p. Budowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, ul. Szczęśliwa, ul. Słowackiego, ul. Akacjowa i ul. Bukowa w m. Rewal- Etap I 2024-04-23 KRISTONE Krystian Suda 2024-04-23 2025-07-23 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
87/porozumienie 1 845,00 Finansowanie umowy nadzoru Geo-INFO i EGiB wraz ze zdalnym wsparciem użytkowników i Net 2024-02-06 Powiat Gryficki 2024-01-01 2024-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
86/STS.8030.8.2024.JB 50 000,00 Prowadzenie szkolenia, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie piłki nożnej chłopców 2024-04-15 LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal 2024-04-15 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
85/STS.8030.10.2024.JB 25 000,00 Prowadzenie szkolenia, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie piłki nożnej oldbojów 2024-04-15 LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal 2024-04-15 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
84/STS.8030.9.2024.JB 125 000,00 Prowadzenie szkolenia, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie piłki nożnej seniorów 2024-04-15 LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal 2024-04-15 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
83/IKO.272.01.2024.KP 42 963,33 Dostawa wyposażenia do ZSP w Niechorzu 2024-03-06 Biurotechnika Wioletta Żurawska 2024-03-06 2024-04-17 - Sobolak Edyta - nie - NIE
82/STS.11.8030.2024.JB 5 000,00 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2024-04-15 Koło PZW nr 35 Liwia 2024-04-15 2024-06-10 - Joanna Błachuta - nie - NIE
81/UKO/BP/SS/8571898978/2024/3 Określenie praw i obowiązków dot. świadczenia usługi kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej 2024-04-02 Enea S.A 2024-04-10 - Paweł Pławski - nie - NIE
80/UKO/BP/SS/5871898978/2024/2 Określenie praw i obowiązków dot. świadczenia usługi kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej 2024-04-02 Enea S.A. 2024-04-15 - Paweł Pławski - nie - NIE
79/UKO/BP/SS/8571898978/2024/1 Określenie praw i obowiązków dot. świadczenia usługi kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej 2024-04-02 Enea SA 2024-04-15 - Paweł Pławski - nie - NIE
78/OrA.1632.1,2.2024.KW 350,00 Konwój dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia 2024-03-18 Kamtro Kamil Trott 2024-03-22 2024-03-22 - Kamila Wałęga - nie - NIE
77/1/2024 1 100,00 Umowa na dowóz osób do lokali wyborczych w dn. 7.04.2024 2024-03-28 Karol Słota Trans Servis 2024-04-07 2024-04-07 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
76/IKO.272.1.2024.Es 59 800,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dodatkowymi robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu 2024-01-09 Ewa Sikorska Struktura sp. zo.o. - Edyta Sobolak - nie - NIE
75/17276 317,00 Prowadzenie serwisu systemów 2024-01-01 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. 2024-01-01 2026-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
74/17275 127,00 Prowadzenie serwisu systemu majątek trwały 2024-01-01 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. 2024-01-01 2026-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
73/PA.8141.2.2024.JB 150,00 Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2024-01-30 Symetria Sp. zo.o. 2024-01-30 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
72/STS.8030.5.2024.JB 60 000,00 Propagowanie wiedzy dot. muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów, spotkanie artystów z mieszkańcami 2024-03-25 Stowarzyszenie Śpiewacze Amber Singers 2024-03-25 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
71/STS.8030.7.2024.JB 20 000,00 Prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i mieszkańców 2024-03-25 Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 2024-03-25 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
69/WEiS-II/D/41/2024 100 000,00 Udzielenie pomocy finansowej na zadani pn. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku do gry w piłkę nożną w Niechorzu 2024-03-20 Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Marszałka Olgierda Geblewicza 2024-03-20 2024-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
70/IKO.272.1.2024.BH 20 000,00 Wykonanie kompleksowej grafiki na urządzeniach skateparku w m. Rewal oraz wykonanie tablic informacyjnych 2024-03-21 Krzysztof Zdanowski Rysun 2024-03-21 2024-03-28 - Beata Hryszel - nie - NIE
68/STS.8030.4.2024.jb 100 000,00 Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej i promowania zdrowego trybu życia 2024-03-22 Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
67/IKO.272.4.2024.BH 280,00 Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych 2024-02-22 Wiesław Stępień Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli 2024-02-22 2024-03-15 - Beata Hryszel - nie - NIE
66/IKO.272.2.2024.BH 5 420,00 Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury 2024-02-19 Wiesław Stępień Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli 2024-02-19 2024-03-15 - Beata Hryszel - nie - NIE
65/IKO.272.3.2024.BH 280,00 Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego zjazdów i zejść na plażę 2024-02-22 Wiesław Stępień Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli 2024-02-22 2024-03-15 - Beata Hryszel - nie - NIE
64/GN.7031.1.2024.AB 45 000,00 Wykonanie prac remontowych poszycia dachowego w budynku ośrodka zdrowia oraz apteki w Niechorzu 2024-03-11 Dach-Serwis Robert Mikłaszewski 2024-03-11 2024-04-11 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
63/6248/OS/UI/2023/P 108 452,00 Oddanie elementu świetlnego do używania 2023-11-29 Enea Oświetlenie Sp. zo.o. 2023-12-05 2024-01-31 - Edyta Sobolak - nie - NIE
62/6245/OS/UI/2023/P 129 226,40 Oddanie elementów świetlnych do używania 2023-11-28 Enea Oświetlenie Sp. zo.o. 2023-12-05 2023-12-31 - Edyta Sobolak - nie - NIE
61/GN.6812.1.2024.NK 861,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2024-03-13 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2024-03-13 2024-03-27 - Justyna Ryczko - nie - NIE
59/IKO.272.01.2024.MB 832 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych podczas sezonu letniego w 2024r. 2024-02-27 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2024-06-22 2024-09-01 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
58/IKO.272.02.2024.MB 477 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych podczas sezonu letniego w 2024r. 2024-02-27 Krzysztof Olkuszewski Ratownictwo Wodne Asekuracja 2024-06-22 2024-09-01 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
57/IKO.272.03..2024.MB 636 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych w sezonie letnim w 2024r. 2024-02-27 Krzysztof Olkuszewski Ratownictwo Wodne Asekuracja 2024-06-22 2024-09-01 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
56/IKO.272.05.2024.MB 416 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych podczas sezonu letniego w 2024 r. 2024-02-27 Ratownictwo Wodne Sp zo.o. 2024-06-22 2024-09-01 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
55/IKO.272.04.2024.MB 582 400,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych podczas sezonu letniego w 2024r. 2024-02-27 Ratownictwo Wodne Spółka zo.o. 2024-06-22 2024-09-01 - Bereżnicka Magdalena - nie - NIE
54/STS.8030.7.2024.JB 50 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów dla dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa 2024-03-11 Rewalskie Stowarzyszenie RSC Bałtyk Rewal 2024-03-11 2024-06-30 - Joanna Błachuta - nie - NIE
53/IKO272.05.2024.ES 79 582,50 Dostawa wyposażenia do ZSP w Niechorzu 2024-02-15 Nowa Szkoła 2024-02-15 2024-03-29 - Edyta Sobolak - nie - NIE
52/STS.8030.2024.JB 10 000,00 Realizacja zadania pn. Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej i promowanie zdrowego trybu życia 2024-03-05 Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2024-03-05 2024-03-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
51/umowa abonencka 095502410224/EDY Świadczenie usługi abonenckiej - internet 2024-02-16 ŁAPNETA.pl Sp. zo.o. 2024-02-16 2026-02-16 - Tomasz Kapela - nie - NIE
50/309/WZPS-4/OW/2024 25 400,00 Umowa w sprawie realizacji zadania w resortowego Programu "Opieka Wytchnieniowa" 2024-02-27 Wojewoda Zachodniopomorski 2024-02-27 - Beata Żoła - nie - NIE
49/IKO.272.6.2024.ES 48 545,99 Wykonanie systemów technicznych w budynku szkoły podstawowej w Niechorze 2024-02-22 SYSTEM Paweł Tondera 2024-02-22 2024-03-07 - Edyta Sobolak - nie - NIE
48/IKO.272.3.2024.ES 447 152,53 Wykonanie robót dodatkowych związanych bezpośrednio z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu 2024-02-06 Corlux Sp. zo.o. 2024-02-06 2024-03-29 - Edyta Sobolak - nie - NIE
47/STS.8030.6.2024.JB 40 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także bezpłatnych zajęć ogólnopolskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie jeździectwa 2024-02-26 Klub Jeździecki Czahary 2024-02-26 2024-06-30 - Joanna Błachuta - nie - NIE
46/aneksZP.271.13.2022.RT Aneks do umowy 2023-12-21 Stefański Andrzej Zakłd Usług Technicznych 2024-02-21 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
45/GN.6812.1.2024.MS 1 230,00 Okazanie punktów granicznych działki 54/11,78/2,77/1 obręb Pustkowo 2024-02-16 UGT Rafał Zieliński 2024-02-16 2024-06-16 - Marta Sieniowska - nie - NIE
44/GN.6812.131.2023.JR aneks do umowy GN.6812.13.2023.JR 2023-11-06 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2023-11-06 2024-06-30 - Justyna Ryczko - nie - NIE
43/ZP.271.2.2024.RT 7 360 879,12 Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo 2024-02-20 Strabag Sp. zo.o. 2024-02-20 2025-07-20 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
42/STS.8030.4.2024.JB 50 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie piłki nożnej chłopców 2024-02-15 LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal 2024-02-15 2024-06-30 - Joanna Błachuta - nie - NIE
41/STS.8030.5.2024.JB 250 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie piłki nożnej seniorów 2024-02-15 LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal 2024-02-15 2024-06-30 - Joanna Błachuta - nie - NIE
40/STS.8030.3.2024.JB 10 000,00 Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2024-02-13 Stowarzyszenie Śpiewacze Amber Singers 2024-02-13 2024-04-30 - Joanna Błachuta - nie - NIE
39/IKO.272.3.2024.RT 22 934,58 Wykonanie kontroli stanu technicznego dróg gminnych 2024-01-30 Lehmann + Partner Polska sp zoo 2024-01-30 2024-06-30 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
38/STS.8030.2.2024.JB 10 000,00 Realizacja zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu -sekcja jeździecka 2024-02-12 Klub Jeździecki "Czahary" 2024-02-12 2024-02-29 - Joanna Błachuta - nie - NIE
37/01/ZP/WBIF/2024 714 174,38 Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Rewal z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 3138Z 2024-02-02 Powiat Gryficki 2024-02-02 2025-01-15 - Beata Żoła - nie - NIE
36/K3/12/2023 880,00 Obsługa pogwarancyjna systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2024-01-08 Marek Oborski Mini-Soft 2024-01-01 2024-12-31 - Szymon Kral - nie - NIE
35/STS.8030.1.2024.JB 10 000,00 Realizacja zadania pn.: Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej i promowania zdrowego trybu życia 2024-02-09 Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2024-02-09 2024-03-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
34/PA.8141.1.2024.JB 1 599,00 Udzielanie informacji i konsultacji prawnych mieszkańcom Gminy Rewal 2024-01-30 Sylwia Agnieszka Jóźwiak S.A.J. Kancelaria Doradztwa Prawnego 2024-01-30 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
33/95/WZPS-4/2024 59 124,00 Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania z zakresu pomocy społecznej w 2024r. 2024-01-30 Wojewoda Zachodniopomorski 2024-01-01 - Beata Żoła - nie - NIE
32/IKO.272.2.2024.ES 159 408,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania Nadbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu 2024-02-06 Biuro Projektowo-Consultingowe Struktura Sp. z o.o. 2024-02-06 2024-12-02 - Sobolak Edyta - nie - NIE
31/STS.2501.2.2024 1 500,00 Realizacja materiałów informacyjnych, promocja Gminy 2024-02-08 Mariusz Czerwiński 2024-01-01 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
30/IKO.272.4.2024.RT 150 000,00 Wykonanie robót remontowych polegających na konserwacji, naprawach, montażu oznakowania pionowego na drogach 2024-01-29 Wodociągi Rewal Sp. z o.o. 2024-01-29 2024-12-31 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
28/zlecenie 3 000,00 Wykonanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego położonego w m. Śliwin ul. Lipowa 11 2023-12-21 Aleksander Żuk 2023-12-21 2024-01-05 - Kamila Wałęga - nie - NIE
27/OŚ.6131.06.2024 10 086,00 Wycinka 6 szt. drzew 2024-01-31 S-Bart Bartłomiej Pietrzak 2024-01-31 2024-02-29 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
26/IKO.272.6.2024.RT 158 670,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy i przebudowy dróg ul. Pocztowa, Mazowiecka, Parkowa, Morska, Pomorska w m. Niechorze 2024-02-06 ELBI Pracownia Projektowa 2024-02-06 2024-12-06 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
25/IKO.272.5.2024.RT 55 505,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dot przebudowy drogi Olszynowej w m. Trzęsacz 2024-02-06 ELBI Pracownia Projektowa 2024-02-06 2024-07-06 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
24/IKO.272.1.2024.RT 24 600,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dot przebudowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej ul. Wojska Polskiego Pobierowo 2024-01-12 ELBI Angelika Elas Bińczyk 2024-01-12 2024-04-12 * Robert Tatarzyński * nie - NIE
29/PA.8141.3.2024.JB 1 000,00 Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych a także ofiar przemocy w rodzinie 2024-01-30 Anna Łacisz Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 2024-01-01 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
23/GN.6812.2.2024.JR 369,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2024-01-31 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2024-01-31 2024-02-14 - Justyna Ryczko - nie - NIE
22/umowa 3 000,00 Realizacja i emisja audio-wizyjnego serwisu informacyjnego 2024-01-18 Superportal24 Tomasz Krupecki 2024-01-18 2024-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
21/OŚ/6131/05/2024 11 151,00 Wycięcie 4 szt. drzew oraz pielęgnacja 10 szt. drzew w Pustkowie 2024-01-31 Kazimierz Kosyk 2024-01-31 2024-02-29 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
20/GN.6812.1.2024.JR 1 168,50 Wykonanie kontroli instalacji gazowej od gazomierza do urządzeń gazowych oraz kontroli kotła i podzespołów kotła gazowego w budynku dworca kolei wąskotorowej w Rewalu 2024-01-08 Mad-Gaz Maciej Kliński 2024-01-08 2024-01-30 - Justyna Ryczko - nie - NIE
19/OŚ/6131/04/2024 Kupno drewna pozyskanego staraniem własnym i na własny koszt, w związku z powstałymi wywrotami po wichurze 2024-01-24 Edward Zacharczuk 2024-01-24 2024-01-28 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
18/60751/2023/OD3/ZR5 Wykonanie przyłączenia do sieci 2024-01-29 Enea Operator Sp. z o.o. - Paweł Pławski - nie - NIE
17/010/2023/930/PZP Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2023-11-13 Voltra Enegry Sp. zo.o. 2023-11-13 2026-06-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
16/umowa 700,00 Pełnienie zadań inspektora ds. BHP w Urzędzie Gminy Rewal 2024-01-29 Ośrodek Szkoleniowy Michał Wiszniewski 2024-01-29 2024-12-31 - Tomasz Bartkowski - nie - NIE
15/IKO.272.16.2023.BH 17 300,00 Wykonanie prac obejmujących wyczyszczenie i impregnację nawierzchni pod skatepark w m. Rewal 2024-01-10 Przemysław Studziński Zakład ogólnobudowlany 2024-01-10 2024-02-16 - Beata Hryszel - nie - NIE
14/IKO.272.15.2023.BH 49 000,00 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pogorzelicy 2024-01-10 Usługi Ślusarskie Sławomir Gnybek 2024-01-10 2024-03-08 - Beata Hryszel - nie - NIE
13/OŚ.6131.03.2024 3 800,00 4 674,00 Usunięcie zagrażającego drzewa przy użyciu dźwigu 2024-01-10 Paweł Ratajczak Zakład Studniarski 2024-01-10 2024-01-20 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
12/OŚ/6131/02/2024 69,27 Zakup drewna pozyskanego staraniem własnym i na własny koszt 2024-01-09 Marek Krzychowicz 2024-01-09 2024-01-31 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
11/aneks 1/2023 16 484,00 Aneks do umowy na dofinansowanie zadania własnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizowanego w ramach Programu-Korpus Wsparcia Seniorów 2023-12-15 Wojewoda Zachodniopomorski 2023-12-15 - Beata Żoła - nie - NIE
10/S-0510/2024/OrA.272.1.2024 13 838,00 17 020,74 Ustalenie zasad świadczenia usług w zakresie przedłużonej gwarancji programów 2024-01-03 Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. zo.o. 2024-01-01 2024-12-31 - Tomasz Kapela - nie - NIE
9/OŚ/6131/01/2024 12 676,00 Wycięcie 11 szt. drzew 2024-01-04 Kazimierz Kosyk 2024-01-04 2024-01-31 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
7/STS.4464.01.2023.BG 51 744,00 Zorganizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rewal 2023-12-22 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 2024-01-02 2024-12-31 - Bożena Górska - nie - NIE
6/aneks 2/2023 7 435,00 Aneks do umowy w sprawie dofinansowania zadań wynikających z Programu Opieka 75+ 2023-12-08 Wojewoda Zachodniopomorski 2023-12-08 - Beata Żoła - nie - NIE
5/04/ZP/KTiDP/2023 61 441,82 Udzielenie dotacji na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego 2023-12-20 Powiat Gryficki 2023-12-20 2023-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
4/860/WZPS-4/AR/2023 3 354,00 Umowa na dofinansowanie zadania w ramach Asystent rodziny w 2023r. 2023-12-20 Wojewoda Zachodniopomorski - Beata Żoła - nie - NIE
3/umowa na dostarczanie prasy 12 995,63 Systematyczne dostarczanie prasy 2023-12-12 Kolporter Sp. zo.o. 2024-01-02 2024-12-31 - Magdalena Ścisłowska - nie - NIE
2/ZP.271.11.2023.PP 265 355,28 Realizacja zadania pn. Zarządzanie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego 2023-12-28 PHU Gamex Sp. zo.o. 2024-01-01 2024-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
1/IKO.7021.002.012.2023.PP 984,00 Wykonanie usługi w postaci podłączenia Urzędu Gminy w Rewalu i Kaplicy cmentarnej w Niechorzu do Systemu Dyskretnego Ostrzegania 2023-12-28 Alien Mufasa Group Agencja Ochrony Jakub Modzelewski 2024-01-01 2024-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
210/IKO.7021.001.12.2023.PP 2 570,70 Wykonywanie usług serwisowych w dziesięciu kotłowniach gazowych Gminy Rewal 2023-12-28 Mad-Gaz Maciej Kliński 2023-12-01 2024-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
209/OrA.272.5.2023.WB 4 800,00 Prowadzenie audytu wewnętrznego 2023-12-15 AKSON Ryszard De Lewin Lewiński 2024-01-01 2024-12-31 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
208/5838/05/R6/2024 5 462,67 Oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów zabaw i dróg 2023-12-28 Enea Oświetlenie Sp. zo.o. 2024-01-01 2024-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
207/OrA.272.6.2023.WB 12 300,00 Świadczenie obsługi prawnej 2023-12-27 Kancelaria Adwokacka Renata Sobolewska & Iwona Korulczyk-Rinas SC 2024-01-01 2024-12-31 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
206/IKO.272.31.2023.RT 36 900,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Pobierowo 2023-12-20 ELBI Nadzory Adam Bińczyk 2023-12-20 2024-06-20 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
205/IKO.272.30.2023.RT 9 225,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych al. Lipowej, ul. Ogrodowej ul Spacerowej oraz innych w m.Śliwin 2023-12-01 Ernest Klos Projekty Budowy Dróg 2023-12-01 2025-05-01 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
204/IKO.272.4.2023.ES 97 170,00 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projekt pn. "Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę sparku etnograficznego" 2023-10-16 Rysy Architekci sp zoo 2023-10-16 2024-04-16 - Edyta Sobolak - nie - NIE
203/ZP.271.9.2023.ES 32 260,00 Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Budowa infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej poprzez utworzenie skateparków 2023-11-09 PT M.Ignaciuk, T.Dąbrowski SC 2023-11-09 2023-12-30 - Edyta Sobolak - nie - NIE
202/RFRD-1/31/204 4 241 150,46 Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej- ul. Wojska Polskiego w m . Pobierowo 2023-11-30 Wojewoda Zachodniopomorski - Edyta Sobolak - nie - NIE
201/IOD.271.1.BP.2023.WB 35 424,00 Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych 2023-12-11 Dawid Czerw Specjalistyczne Usługi Danych Osobowych 2024-01-01 2024-12-31 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
200/09/12/2023/OrA.272.4.2023.WB 800,00 Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Inspektora Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego 2023-12-12 FHU Vena Andrzej Zieliński 2024-01-01 2024-12-31 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
199/SF/4218/11/2023 3 789,90 Świadczenie usług Open Nexus 2023-11-27 Open Nexus Sp. zo.o. 2024-01-01 2024-12-31 - Tomasz Bartkowski - nie - NIE
199/IKO.272.5.2023.ES 49 500,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego w Niechorzu 2023-12-05 Land Art Małgorzata Godziuk 2023-12-05 2024-11-30 - Edyta Sobolak - nie - NIE
197/umowa o dzieło/IKO.272.12.2023.BH 20 000,00 Wykonanie kompleksowej grafiki na urządzeniach skateparków w m.Niechorze i Pobierowo 2023-12-01 Krzysztof Zdanowski 2023-12-01 2023-12-27 - Beata Hryszel - nie - NIE
196/IKO.272.14.2023.BH 14 000,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zw. z montażem urządzeń skateparku w Rewalu oraz montażu urządzeń placu zabaw w Pogorzelicy 2023-11-24 Wiesław Stępień Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli 2023-11-24 - Beata Hryszel - nie - NIE
195/IKO.272.13.2023.BH 14 000,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zw. z montażem urządzeń skateparków w Niechorzu i Pobierowie 2023-11-22 Wiesław Stępień Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli 2023-11-22 - Beata Hryszel - nie - NIE
194/umowa 20 000,00 Określenie praw i obowiązków Sponsora i Sponsorowanego w zakresie działań reklamowych i promocyjnych 2023-11-27 NTS Spectrumbike Nowogard 2023-11-27 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
193/IKO.272.11.2023.BH 97 293,00 Dostawa i montaż urządzeń skateparku przy ul. Słowackiego w Rewalu 2023-11-16 PT M.Ignaciuk Spółka Komandytowa 2023-11-16 2024-01-12 - Beata Hryszel - nie - NIE
192/umowa nr 262/2023 12 000,00 Wystawienie koncertu symfonicznego 2023-11-25 Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki 2023-11-25 2023-11-25 - Joanna Błachuta - nie - NIE
191/PA.8140.1.2023.JB 46 579,00 Dostarczenie słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci 2023-11-14 Hurtownia Bastek Michał 2023-11-14 2023-11-24 - Joanna Błachuta - nie - NIE
190/IKO.272.1.2023.ES 32 900,00 Wykonanie prac ziemnych podłoża placu zabaw 2023-04-05 Przemysław Studziński Zakład Ogólnobudowlany 2023-04-05 2023-05-19 - Edyta Sobolak - nie - NIE
189/IKO.272.3.2023.ES 19 500,00 Wykonanie prac związanych z przygotowaniem nawierzchni placów pod skateparki 2023-11-14 Przemysław Studziński Zakład Ogólnobudowlany 2023-11-14 2023-12-08 - Edyta Sobolak - nie - NIE
188/GN.6812.19.2023.JR 3 321,00 Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 2023-11-21 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-11-21 2023-12-10 - Justyna Ryczko - nie - NIE
187/OrA.272.01.2023.WB 9 800,00 Wykonanie usługo polegającej na sprzątaniu budynku Urzędu Gminy Rewal oraz Straży Gminnej 2023-11-17 Justyna Pasiecznik Mega Service 2024-01-01 2024-12-31 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
186/IKO.272.10.2023.BH 78 617,10 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez utworzenie skateparku w Rewalu i placu zabaw w Pogorzelicy 2023-11-02 Simba Group Sp. zo.o. 2023-11-02 2024-01-08 - Beata Hryszel - nie - NIE
185/umowa o przyznanie pomocy Nr 01281-6935-UM1611942/23 126 700,00 Realizacja operacji Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Rewalu 2023-10-27 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 2023-10-27 - Beata Hryszel - nie - NIE
184/IKO.272.23.2023.MB 7 800,00 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia zgłoszeń wodnoprawnych dla pięciu kąpielisk 2023-10-31 Naturis Projekt Sp. zo.o. 2023-10-31 2024-01-31 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
183/ZP.271.8.2023.RT 17 988 650,00 Wykonanie robót budowlanych pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.Pobierowo 2023-11-17 FHU Smad-Kop Dariusz Szczygieł 2023-11-17 2024-05-17 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
182/IKO.272.12.2023.ES 236 160,00 Wykonanie robót dodatkowych związanych z bezpośrednią realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu 2023-10-18 Corlux Sp. zo.o. 2023-10-18 2023-11-24 - Edyta Sobolak - nie - NIE
181/GN.6812.18.2023.JR 738,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2023-11-09 Biuro Nieruvhomości Bogusław Tuła 2023-11-09 2023-11-23 - Justyna Ryczko - nie - NIE
180/OŚ/6131/17/2023 23 124,00 Wykonanie zadania polegającego na wycince 19 sztuk drzew 2023-11-06 Bartłomiej Pietrzak S-Bart 2023-11-06 2024-01-31 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
179/STS/462.2.2023.TL 128 209,05 Wymiana uszkodzonego kotła gazowego w hali sportowej 2023-09-28 Mad-Gaz Maciej Kliński 2023-09-28 2023-10-31 - Tomasz Lachawczak - nie - NIE
178/OŚ/6131/15/2023 Zakup pozyskanego drewna staraniem własnym i na własny koszt 2023-10-19 Nejman Kazimierz 2023-10-19 2023-11-10 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
177/IKO.7021.004.10.2023.PP 78 817,06 Budowa sieci oświetlenia ulicznego na rondzie ul. Kamieńska w Pobierowie 2023-10-27 PHU Gamex sp zoo 2023-10-27 2023-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
176/IKO.272.12.2023.MB 16 660,00 Dostawa i montaż drewnianych akcesoriów ogrodowych 2023-10-13 P.P.H.U. Panex Krzysztof Panek 2023-10-13 2023-10-27 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
175/GN.6812.17.2023.JR 33 087,00 Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 2023-10-27 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-10-27 2023-11-30 - Justyna Ryczko - nie - NIE
174/OŚ/6131/16/2023 2 460,00 Wykonanie usługi polegającej na wycięciu 1 szt. drzewa 2023-10-19 Kosyk Kazimierz 2023-10-19 2023-10-31 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
173/IKO.272.30.2022.BH 84 870,00 Wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Słoneczna Pustkowo 2023-02-22 Pracownia Projektowa ELBI 2023-02-22 2023-10-22 - Beata Hryszel - nie - NIE
172/STS.8030.18.2023.JB 2 000,00 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych 2023-10-16 Koło PZW nr 35 Liwia 2023-10-16 - Joanna Błachuta - nie - NIE
171/1/2023 366,00 Wykonanie przewozu osób do lokali wyborczych na terenie Gminy Rewal 2023-10-04 Trans-Servis Karol Słota 2023-10-15 2023-10-15 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
170/ZP.271.6.2023.RT 9 870 000,00 Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych Al.Lipowa, ul. Ogrodowa, ul.Spacerowa oraz innych w m Śliwin 2023-09-07 KRISTONE Krystian Suda 2023-09-07 2025-02-07 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
169/GN.6812.16.2023.JR 2 300,00 Wykonanie wznowienia znaków granicznych działek 2023-09-27 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2023-09-27 2023-11-27 - Justyna Ryczko - nie - NIE
168/GN.6812.14.2023.JR 800,00 Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów na działce 2023-09-27 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2023-09-27 2023-10-27 - Justyna Ryczko - nie - NIE
167/GN.6812.15.2023.JR 1 000,00 Wykonanie wznowienia-sprawdzenia znaków granicznych działki 2023-09-27 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2023-09-27 2023-11-27 - Justyna Ryczko - nie - NIE
166/IKO.272.10.2023.MB 300,00 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego zjazdów i zejść plażowych 2023-09-06 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2023-09-06 2023-09-28 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
165/IKO.272.11.2023.MB 10 400,00 Dostawa i montaż wiaty wolnostojącej w konstrukcji drewnianej zgodnie z ofertą 2023-09-06 P.P.H.U. PANEX Krzysztof Panek 2023-09-06 2023-10-13 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
164/STS.462.1.2023.TL 39 713,26 Dostarczenie 44 szt. opraw oświetlenia wewnętrznego LED na potrzeby hali sportowej w Rewalu 2023-07-27 ProfesjonalneLED.pl Sp. zo.o. 2023-07-27 2023-09-30 - Tomasz Lachawczak - nie - NIE
163/STS.8030.17.2023.JB 30 000,00 Realizacja zadania pn.: Propagowanie wiedzy dot. muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów, spotkanie artystów z mieszkańcami 2023-09-18 Stowarzyszenie Śpiewacze Amber Singers 2023-09-18 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
162/OŚ.6232.10.2023 73 092,00 Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2023-05-19 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2023-05-19 2023-12-31 - Kamila Bączyk - nie - NIE
161/OŚ.6232.11.2023 210,00 Transport odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2023-05-19 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2023-05-19 2023-12-31 - Kamila Bączyk - nie - NIE
160/STS.8030.16.2023.JB 40 000,00 Realizacja zadania pn. Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej i promowania zdrowego trybu życia 2023-09-18 Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2023-09-18 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
159/OŚ/6131/12/2023 Pozyskanie drewna w związku z wywrotem po wichurze- topola 2023-09-14 Ludmiła Górska 2023-09-14 2023-09-30 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
158/OŚ/6131/13/2023 Pozyskanie drewna - sosna pospolita stanowiąca zagrożenie 2023-09-14 Bartłomiej Pietrzak 2023-09-30 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
157/STS.462.1.2023.TL 39 713,26 Dostarczenie 44 szt. opraw oświetlenia wewnętrznego LED BuckLED-Fs 200W na potrzeby hali sportowo-widowiskowej w Rewalu 2023-07-25 ProfesjonalneLED.pl Sp. zo.o. 2023-07-25 2023-09-30 - Joanna Błachuta - nie - NIE
156/IKO.272.09.2023.MB 1 987,68 Zakup monitorów komputerowych w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina 2023-08-30 TAS Tomasz Orlikowski 2023-08-30 2023-09-06 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
155/porozumienie Porozumienie ustala zasady wypożyczania rowerów i formy rozliczenia za wypożyczony rower oraz pokrywanie kosztów prowadzenia wypożyczalni 2023-07-01 Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. zo.o. 2023-07-01 2023-09-01 - Joanna Błachuta - nie - NIE
154/IKO.272.06.2023.MB 33 210,00 Zakup serwera oraz systemów operacyjnych na potrzeby obsługi interesantów w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-08-21 NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. zo.o. 2023-08-21 2023-09-11 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
153/IKO.272.08.2023.MB 45 121,32 Zakup sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz pakietów oprogramowania biurowego w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina 2023-08-21 iCOD.pl Sp. zo.o. 2023-08-21 2023-08-28 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
152/IKO.272.5.2023.BH 68 922,00 Wykonanie ogrodzenia panelowego na placu zabaw w Rewalu 2023-08-11 Sławomir Gnybek Usługi Ślusarskie 2023-08-11 2023-11-20 - Beata Hryszel - nie - NIE
151/GN.6812.13.2023.GN 3 100,00 Wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 991/1 obręb Pobierowo 2023-08-14 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2023-08-14 2023-11-14 - Justyna Ryczko - nie - NIE
150/OŚ/6131/11/2023 Kupno drewna pozyskanego własnym i na własny koszt w związku z wywrotem- sosna pospolita 2023-04-20 Ludmiła Górska 2023-04-20 2023-08-31 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
149G/GN.6812.12.2023.JR 738,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2023-08-04 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-08-04 2023-09-04 - Justyna Ryczko - nie - NIE
148/IKO.272.6.2023.BH 29 750,00 Wykonie podłoża placu zabaw przy ul. Rybackiej w Rewalu 2023-05-29 Studziński Przemysław Zakład Ogólnobudowlany 2023-05-29 2023-06-30 - Beata Hryszel - nie - NIE
149/583/ZPS-4/75+/2023 10 435,00 Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizacji zadań wynikających z Programu "Opieka 75+" 2023-07-26 Wojewoda Zachodniopomorski 2023-01-01 2023-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
148/629/ZPS-4/KWS/2023 18 662,00 Dofinansowanie zadania własnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizowanego w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 2023-07-26 Wojewoda Zachodniopomorski 2023-01-01 2023-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
147/OC.19.06.2023.WK nr 4 77 500,80 Wynajęcie ośmiu domków wraz z wyposażeniem dla 16 policjantów 2023-06-19 Bogdan Siwak Domki przy Stajni SC 2023-06-23 2023-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
146/IKo.272.07.2023.MB 37 392,00 Zakup 3 sztuk urządzeń zapory sieciowej typu UTM wraz z licencjami i usługami wsparcia technicznego 2023-07-31 NBIT Jarosław Jenczmionka Sp zo.o. 2023-07-31 2023-08-07 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
145/177/WRiR-IV/06/23 15 000,00 Udzielenie pomocy finansowej naw ramach Konkursu Marszałka 2023-07-24 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 2023-10-31 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
144/BSk/23/23/0003028 1 816 049,29 Udzielenie finansowego wsparcia ze środków Fundusz Dopłat 2023-07-26 Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
143/182/WRiR-IV/06/23 15 000,00 Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej "Granty Sołeckie 2023-07-24 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 2023-07-24 2023-10-31 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
142/OC.30.06.2023.WK. nr 3 65,00 Zapewnienie wyżywienia służb mundurowych 2023-06-30 Julian Gałdyś Finezja Smaku 2023-06-24 2023-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
141/OC.24.06.2023.WK nr 2 56,00 Zapewnienie wyżywienia dla służb mundurowych 2023-06-24 Agata Zakrzewska Domowe obiady u Agaty 2023-06-24 2023-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
140/OC.30.06.2023.WK nr 5 35,00 Zapewnienie wyżywienia dla służb mundurowych 2023-06-30 Dukiewicz Iwona Kuchnia Domowa u Dutków 2023-07-01 2023-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
139/OC.30.06.2023.WK 3 500,00 Wynajęcie czterech pokoi wraz z wyposażeniem dla dziewięciu osób 2023-06-30 Pilichowska Katarzyna 2023-07-01 2023-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
138/EEiS-II/D/45/2023 30 000,00 Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej na zadanie Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na hali sportowej w Rewalu 2023-07-24 Wojewoda Zachodniopomorski 2023-07-24 2024-01-31 - Edyta Sobolak - nie - NIE
137/IKO.272.8.2023.BH 3 999,00 Usługa codziennego otwierania i zamykania placu zabaw na terenie Gminy Rewal 2023-07-03 Alien Mufasa Group Agencja Ochrony 2023-07-03 2023-08-31 - Beata Hryszel - nie - NIE
136/IKO.272.9.2023.BH 9 440,00 Sprawdzenie wykonania zleceń zawartych w rocznych przeglądach stanu technicznego zejść i schodów na plażę, placów zabaw, siłowni 2023-07-19 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2023-07-19 2023-08-02 - Beata Hryszel - nie - NIE
134/umowa 7 500,00 Patronat prasowy nad imprezami w sezonie letnim 2023 2023-06-26 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. 2023-07-01 2023-08-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
133/IKO.7021.001.07.2023.PP 36 000,00 Wykonanie prac projektowych dot zaprojektowania usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej 2023-07-19 ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o. 2023-07-19 2023-09-19 - Paweł Pławski - nie - NIE
132/IKO.272.17.2023.RT 141 700,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Mickiewicza PObierowo 2023-07-13 Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk 2023-07-13 2024-06-13 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
131/umowa licencyjna na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych 4 305,00 licencja na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych 2023-07-13 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 2023-07-02 2023-07-02 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
130/umowa 9 000,00 Realizacja wpłat gotówkowych w formie zamkniętej 2023-06-12 Bank Spółdzielczy w Gryficach Oddział w Rewalu 2023-06-12 2023-06-30 - Beata Żoła - nie - NIE
129/umowa 6 500,00 Realizacja wpłat gotówkowych zamkniętych w bilonie pochodzących z parkomatów w Gminie Rewal 2023-07-10 Bank Spółdzielczy w Gryficach Oddział w Rewalu 2023-07-03 2023-09-30 - Beata Żoła - nie - NIE
128/porozumienie 6 420,00 Określenie zasad rozliczeń finansowych w ramach uzyskania pozwolenia na budowę na realizację zadania polegającego na ustawieniu postaci latarnika wykonanej z brązu przy Latarni Morskiej w Niechorzu 2023-01-20 Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich - Beata Hryszel - nie - NIE
127/IKO.7021.003.05.2023.PP 34,44 Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych w lokalach komunalnych i socjalnych 2023-05-15 Grzegorz Orzechowski Usługowy Zakład Kominiarski 2023-05-15 2023-06-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
126/GN.6812.11.2023.JR 1 000,00 Wykonanie aktualizacji gruntów polegającej na ujawnieniu rozbiórki budynku na działce nr 222/4 obręb Pobierowo 2023-07-05 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2023-07-05 2023-07-19 - Justyna Ryczko - nie - NIE
125/IKO.272.2.2023.ES 94 710,00 Dostawa i montaż zestawu zabawowego :Krokus" na terenie ZSP w Rewalu 2023-05-29 RINGPOL Waldemar Kubiak 2023-05-29 2023-06-16 - Edyta Sobolak - nie - NIE
124/GN.6812.10.2023.JR 2 460,00 Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Śliwin 2023-07-04 Krzysztof Kościelny Grunt Geodezja 2023-07-04 2023-07-18 - Justyna Ryczko - nie - NIE
123/WPZ/94/1/03/07/2023 8 400,00 Świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem i dostawą paliwa gazowego 2023-06-29 Voltra S.A. 2024-01-01 2025-12-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
122/STS.2501.12.2023.AW 4 878,05 6 000,00 Dzierżawa powierzchni gruntowej pod organizację punktu promocyjnego 2023-05-29 Ziaja LTD Oddział Szczecin Jolanta Duran 2023-07-01 2023-08-31 - Wikło Agata - nie - NIE
121/GN.6812.9.2023.JR 369,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2023-07-04 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-07-04 2023-07-25 - Justyna Ryczko - nie - NIE
120/umowa koncertowa 35 000,00 Wykonanie w określonym czasie i miejscu programu artystycznego 2023-03-22 Import! Music Management Bartosz Winczewski 2023-07-02 2023-07-02 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
119/umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Powierzenie przetwarzania danych osobowych Geo-System Sp. z o.o. - Kamila Wałęga - nie - NIE
118/IKO.272.2.2023.ES 151 782,00 Wykonanie remontu zejść plażowych 2023-05-17 Wodociągi Rewal Sp zo.o. 2023-05-17 2023-06-16 - Edyta Sobolak - nie - NIE
117/PP.6722.2.2017.KW 600,00 Wykonanie uproszczonych opisów taksacyjnych dla działek obręb Pobierowo 2023-06-22 Mirosław Jarosik 2023-06-22 2023-07-06 - Kamila Wałęga - nie - NIE
116z/GN.7031.5.2023 4 900,00 Wykonanie prac porządkowych w lokalu mieszkalnym w Pobierowie ul. Krótka 2 2023-06-26 Wodociągi Rewal Sp.zo.o. 2023-06-26 2023-06-30 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
115/UKO/BP/SS/8571898978/2023/4 Świadczenie usług kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej 2023-05-31 Enea SA 2023-06-01 - Joanna Błachuta - nie - NIE
114/STS.8030.14.2023.JB 20 000,00 Prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego, młodzieży i mieszkańców-uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego 2023-06-26 Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu 2023-06-26 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
113/STS.8030.13.202.JB 20 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów,w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie piłki nożnej chłopców 2023-06-21 LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal 2023-06-21 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
112/STS.8030.12.2023.JB 80 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie piłki nożnej seniorów 2023-06-21 LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal 2023-06-21 2023-12-31 - Joanna Błachuta - nie - NIE
111/STS.2501.9.2023 6 000,00 Organizacja imprez pod nazwą Plażowe Mistrzostwa Budowniczych 2023-05-12 Robert Blesiński Blersport 2023-07-09 2023-07-14 - Agata Wikło - nie - NIE
109/3.SPP.2023 Wprowadzenie i obsługa rozliczania czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania 2023-06-01 Mobile Traffic Data Sp.zo.o. 2023-06-01 2023-09-15 - Justyna Wołosiak - nie - NIE
108/SPP/4/jw umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2023-05-31 Projekt Parking Sp zo.o. 2023-05-31 2023-09-15 - Justyna Wołosiak - nie - NIE
107/umowa 3 000,00 3 690,00 Organizacja projekcji filmowych Kino na leżakach 2023-05-29 Port-Film Wacław Chudy 2023-06-28 2023-08-09 - Wikło Agata - nie - NIE
106/IKO.272.1.2023.ES 68 560,20 Przeprowadzenie remontów placów zabaw 2023-06-10 Romhouse Roman Kuncyk 2023-06-10 2023-06-23 - Edyta Sobolak - nie - NIE
110/GN.6812.8.2023.JR 1 722,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2023-06-09 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-06-09 2023-06-29 - Justyna Ryczko - nie - NIE
105/ZP.271.3.4.2023.MB 547 400,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych 2023-06-05 Ratownictwo Wodne Sp. zo.o. 2023-06-24 2023-09-03 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
104/ZP.271.3.5.2023.MB 389 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych 2023-06-05 Ratownictwo Wodne Sp. zo.o. 2023-06-24 2023-09-03 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
103/ZP.271.5.2023.BG 250 000,00 Przewóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 2023-05-30 Karol Słota Trans-Service 2023-09-01 2024-06-30 - Bożena Górska - nie - NIE
102/umowa o akceptację kart płatniczych Akceptowanie przyjmowania płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu Kart 2023-05-30 Elavon - Justyna Wołosiak - nie - NIE
101/IKO.2.SPP.2023.JW 51 300,00 Świadczenie usługi konwoju- transportu wartości pieniężnych pobieranych z parkomatów 2023-05-31 Tom Plus Sp. zo.o. 2023-06-01 2023-09-18 - Justyna Wołosiak - nie - NIE
100/ZP.271.3.2.2023.MB 1 029 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych 2023-06-01 Krzysztof Olkuszewski ratownictwo Wodne Asekuracja 2023-06-24 2023-09-03 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
99/ZP.271.3.1.2023.MB 788 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych 2023-06-01 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2023-06-24 2023-09-03 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
98/RFRD-1/57/2023 5 679 676,58 Dofinansowanie zadania Przebudowa ciągu dróg al. Lipowej, ul. Ogrodowej, ul. Spacerowej w Śliwinie 2023-05-23 Wojewoda Zachodniopomorski - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
97/IKO.7021.009.05.2023.PP 50,00 Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków i lokali komunalnych i socjalnych 2023-05-15 Technologie Budowlano-Instalacyjne TBI Konarzewski Marek Konarzewski 2023-05-10 2023-06-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
96/IKO.7021.004.04.2023.PP 38 900,00 Dostawa, montaż i uruchomienie lamp solarnych w rejonie ul. Ziołowej w Niechorzu 2023-04-12 Biuro Projektowo-Wykonawcze Promad inż. Tomasz Madejski 2023-04-12 2023-05-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
95/IKO.272.9.2023.RT 125 950,78 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi ul. Sikorskiego dz. nr 127 Rewal 2023-05-02 Studziński Przemysław Zakład Ogólnobudowlany 2023-05-02 2023-07-02 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
94/IKO.272.12.2023.RT 150 000,00 Wykonanie robót remontowych polegających na konserwacji, naprawie, montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych 2023-05-26 Wodociągi Rewal Sp.zo.o. 2023-05-26 2023-12-31 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
93/OrA.272.3.2023.TK 118,90 Umowa transkrypcji dźwięku na tekst 2023-04-01 GK PRO Sp. z o.o. 2023-04-01 2024-04-01 - Tomas Kapela - tak - NIE
92/umowa 1/5/2023 800,00 Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego 2023-05-02 B2B TAX Banach Pietrzak Sp. zo.o. 2023-02-03 2023-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
91/GN.6812.7.2023.JR 1 107,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2023-05-17 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2023-05-17 2023-05-31 Rewal Justyna Ryczko - nie - NIE
90/ZP.271.4.2023.Es 8 210 000,00 Wykonanie robót budowlanych i remontowych w ramach zadania pn. Budowa dworca kolei wąskotorowej w Niechorzu oraz remont zabytkowego parowozu 2023-05-15 Corlux Sp zo.o. 2023-05-15 2025-05-15 - Edyta Sobolak - nie - NIE
89/010/2023/11461/UG Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego 2023-05-11 PGNiG Obrót Detaliczny Sp zo.o. 2023-05-11 - Joanna Błachuta - nie - NIE
88/OrA.1632.1,2,3.2023.KW 350,00 Zniszczenie dokumentów niearchiwalnych 2023-04-24 Kamtro Kamil Trott 2023-04-24 2023-04-27 - Kamila Wałęga - nie - NIE
87/IKO.1SPP.2023.JW 139 395,90 Wydzierżawienie 45 szt. parkomatów oraz 6 urządzeń kontrolerskich 2023-05-08 Projekt Parking Sp zo.o. 2023-09-30 - Justyna Wołosiak - nie - NIE
86/IKO.7021.004.05.2023.PP 85,00 Wykonanie okresowej-rocznej kontroli instalacji wewnętrznej gazu oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej w lokalach komunalnych i socjalnych 2023-05-10 Rzemieślniczy Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Willa Solaris Stanisław Aleńkuć 2023-05-10 2023-05-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
85/WS/0049/2023 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości położonej w Niechorzu ul. Parkowa 4 2023-04-18 Wodociągi Rewal Sp.zo.o. 2023-04-18 - Joanna Błachuta - nie - NIE
84/IKO.272.3.202.BH 9 800,00 Wykonanie dokumentacji projektowej dot. adaptacji wnętrza pomieszczenia zlokalizowanego w ZSO w Pobierowie 2023-05-04 Zwierzyńscy-Invest Mateusz Zwierzyński 2023-05-04 2023-07-17 - Beata Hryszel - nie - NIE
83/STS.8030.11.2023.JB 5 000,00 Realizacja zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu p