Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr umów

Numer Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Przedmiot umowy Data zawarcia Podmiot Początkowa data obowiązywania Końcowa data obowiązywania Rodzaj umowy Pracownik / Komórka organizacyjna Wartość faktury PLN Wysokość współfinansowania Finansowana ze środków UE Informacje uzupełniające Skan umowy
185/OrA.272.4.2022.WB 15 298,18 Udzielenie dostępu do publikacji INFORLEX Administracja Standard + pełne wydanie e-Dziennika Gazety Prawnej oraz dostęp do Teleporady w postaci aktualizacji on-line w Internecie 2022-11-08 INFOR PL SA 2022-12-01 2025-11-30 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
184/IKO.272.28.2022.BH 1 900,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z montażem zewnętrznego zestawu do ćwiczeń rehabilitacyjnych w m. Pustkowo 2022-11-07 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-11-07 - Beata Hryszel - nie - NIE
183/PA.8140.19.2022.AW 35 750,00 Dostarczenie słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci w Gminie Rewal 2022-11-03 Hurtownia Bastek Michał 2022-11-03 2022-11-22 - Agata Wikło - nie - NIE
182/OrA.272.01.2022.WB 8 800,00 Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu budynku Urzędu Gminy Rewal oraz Budynku Straży Gminnej 2022-11-10 Mega Serwis Justyna Pasiecznik 2023-01-01 2023-12-31 - Tomasz Bartkowski - tak - NIE
181/IKO.272.29.2022.BH 1 100,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zw z montażem urządzeń zabawowych w ramach grantu sołeckiego "Zabawa z ekologią-wesoły zakątek na Rokicie" 2022-11-03 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-11-03 - Beata Hryszel - nie - NIE
180/IKO.272/30/2022 7 955,00 Wykonanie dokumentacji technicznej usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na potrzeby realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi Piastowskiej dz. nr 828/2 w m. Pobierowo 2022-10-10 ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o. 2022-10-10 2022-12-10 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
179/IKO.272.23.2022.BH 67 650,00 Wykonie dokumentacji projektowej zejścia na plażę w m Pogorzelica ul. Bursztynowa 2022-10-19 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-10-19 2023-08-18 - Beata Hryszel - nie - NIE
178/IKO.272.25.2022.BH 93 480,00 Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu technicznego na plażę Pobierowo ul. Łowicka 2022-10-19 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-10-19 2023-10-18 - Beata Hryszel - nie - NIE
177/IKo.272.24.2022.BH 59 040,00 Wykonanie dokumentacji projektowej zejścia na plażę w m. Pobierowo przy ul. Krakowskiej 2022-10-19 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-10-19 2023-08-18 - Beata Hryszel - nie - NIE
176/2022/0573/1586/ZSd/DS/243/DW 20 000,00 Umowa na dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 2022-10-05 Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentowane przez Martę Szulimską 2022-09-19 2022-12-07 - Beata Hryszel - nie - NIE
175/IKO.272.27.2022.BH 46 000,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad robotami budowlanymi Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną 2022-10-17 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-10-30 2023-07-10 - Beata Hryszel - nie - NIE
174/GN.6812.11.2022.JR 1 353,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2022-10-27 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2022-10-27 2022-11-17 - Justyna Ryczko - nie - NIE
173/IKO.272.19.2022.BH 115 005,00 Wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Saperska Rewal 2022-08-30 Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk 2022-08-30 2023-03-30 - Beata Hryszel - nie - NIE
172/IKO.272.26.2022.RT 24 477,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi gminnej, polegającej na rozbudowie kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę ul. Ludna w m. Niechorze 2022-09-29 Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk 2022-09-29 2023-03-29 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
171/IKO.272.25.2022.RT 73 185,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dot. Przebudowy drogi Wojska Polskiego w m.Pobierowo 2022-09-29 Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk 2022-09-29 2023-04-29 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
170/OŚ.6232.ZO.4.2022.AS 7 678,80 usunięcie wyrobów zawierających azbest 2022-10-17 Logistyka Odpadów-Realizacje Sp. zo.o. 2022-10-17 2022-10-31 - Agata Smoczyk - nie - NIE
169/IKO.7021.001.10.2022.PP 76 875,00 Wykonanie robót polegających na budowie sieci oświetlenia ulicznego na ul.Słonecznej, Piastowskiej w Pobierowie 2022-10-20 Zakład Ogólnobudowlany Przemysław Studziński 2022-10-20 2023-01-01 - Paweł Pławski - nie - NIE
168/STS.8030.16.2022.MC 20 000,00 Realizacja zadania pn. "Propagowanie wiedzy dot. muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów, spotkanie artystów z mieszkańcami" 2022-10-18 Stowarzyszenie Śpiewacze Amber Singers 2022-10-18 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
167/STS.8030.17.2022.MC 15 000,00 Realizacja zadania pn. "Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie kolarstwa" 2022-10-12 Rewalskie Stowarzyszenie Cyklistów RSC Bałtyk Rewal 2022-10-12 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
166/STS.8030.15.2022.MC 30 000,00 Realizacja zadania pn. "Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji i promowania zdrowego trybu życia" 2022-10-12 Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2022-10-12 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
165/STS.8030.14.2022.MC 2 000,00 Realizacja zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" 2022-09-29 Koło PZW Liwia 2022-09-29 2022-10-30 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
164/ZP.271.18.2022.ES 3 103 711,30 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pm. Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną 2022-10-06 Przedsiębiorstwo Usługowo Hydrotechniczne Rusiecki Adam Rusiecki Sp. zo.o. 2022-10-06 2023-07-06 - Edyta Sobolak - nie - NIE
163/IKO.272.5.2022.ES 51 680,00 Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z zakresu nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych jako zadanie pn. "Umiem pływać" 2022-09-23 Akademia Ratownictwa Wojciech Grzesiak 2022-09-26 2022-12-07 - Edyta Sobolak - nie - NIE
162/OŚ/6131/1/2022 0,00 0,00 Pozyskanie drewna pochodzącego z działek 781/6 789/2 Obręb Pobierowo 2022-09-22 Koliński Bogusław 2022-09-22 2022-10-30 - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
161/STS.462.2.2022.TL 157 270,88 Wyprodukowanie i dostarczenie "Trawa bezzasypowa tkana DECO Pulse 35 2022-09-05 Dywilan Sp. zo.o. 2022-09-05 2022-11-25 - Tomasz Lachawczak - nie - NIE
160/IKO.272.14.2022.MB 43 782,44 Realizacja zadania pn. W zdrowy ciele... Wiejski Park Street Workout 2022-08-30 NOVUM Sp z .o.o. 2022-08-30 2022-10-30 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
159/IKO/272.13.2022.MB 15 688,49 Realizacja zadania pn. Zabawa z ekologią-wesoły zakątek na Rokicie 2022-09-22 Simba Group Sp zoo 2022-09-22 2022-11-25 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
158/GN.6812.10.2022.JR 1 200,00 Wykonanie aktualizacji gruntów polegającej na ujawnieniu sposobu użytkowania oraz wznowienie granic działki nr 294/9 Pobierowo 2022-10-03 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2022-10-03 2022-11-03 - Justyna Ryczko - nie - NIE
157/porozumienie/OrA.272.3.2022.WB 6 454,55 Ustalenie wysokości dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze" w formie odszkodowania 2022-09-21 Barański Eugeniusz - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
156/porozumienie Świadczenie usług transportowych polegających na przewozie pasażerów 2021-10-01 Przedsiębiorstwo PKS Gryfice 2021-10-03 - Justyna Ryczko - nie - NIE
155/IKO.272.21.2022.BH 44 708,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego w Pogorzelicy 2022-08-30 Godziuk Małgorzata Land Art 2022-08-30 2023-06-30 - Beata Hryszel - nie - NIE
154/porozumienie Wspólne finansowanie i realizacja przedsięwzięcia Budowa zjazdu technicznego w miejscowości Pobierowo na wysokości ul. Ciechanowskiej 2022-07-28 Urząd Morski Szczecin - Beata Hryszel - nie - NIE
153/OŚ.6232.U.1.2022.PB 1 600,00 Świadczenie usług utrzymania w sprawności funkcjonalnej Oprogramowania 2022-08-09 Profeko Sp. zo.o. 2022-09-01 2024-08-31 - Piotr Baran - nie - NIE
152/IKO.272.12.2022.MB 10 294,00 Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 2022-08-18 FHU "Natalia" Małgorzata Słoniowska-Smalec 2022-08-18 2022-08-22 - Magdalena Bereżnicka - nie - NIE
151/IKO.272.22.2022.BH 57 759,57 Wykonanie modernizacji kotłowni gazowej w budynku OSP Niechorze 2022-08-22 Mad-Gaz Maciej Kliński 2022-08-22 2022-10-31 - Beata Hryszel - nie - NIE
150/IKO.272.20.2022.BH 4 900,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem pokrycia dachu budynków szkół w Rewalu i w Pobierowie 2022-08-02 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-08-02 2022-09-16 - Beata Hryszel - nie - NIE
149/GN.6812.9.2022.JR 1 845,00 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2022-08-16 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2022-08-16 2022-09-06 - Justyna Ryczko - nie - NIE
148/152/WRiR-IV/06/22 15 000,00 Udzielenie pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2022" 2022-07-18 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 2022-07-18 2022-11-04 - Beata Hryszel - nie - NIE
147/IKO.272.18.2022.BH 46 200,00 Wykonanie pokrycia dachu budynku szkoły w Rewalu 2022-08-02 Studziński Przemysław Zakłąd Ogólnobudowlany 2022-08-02 2022-09-16 - Beata Hryszel - nie - NIE
146/ZP.271.15.2022.MB 138 190,00 Zakup i dostawa 52 sztuk laptopów w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2022-08-02 FHU "Natalia" Małgorzata Słoniowska-Smalec 2022-08-02 2022-09-01 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
145/STS.8030.12.2022.MC 36 000,00 Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie piłki nożnej chłopców 2022-08-05 Ludowy Klub Sportowy Wybrzeże Rewalskie Rewal 2022-08-05 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
144/STS.8030.13.2022.MC 84 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie piłki nożnej seniorów 2022-08-05 Ludowy Klub Sportowy Wybrzeże Rewalskie Rewal 2022-08-08 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
143/IKO.272.10.2022.BH 110 000,00 Wykonanie pokrycia dachu budynku szkoły w Pobierowie 2022-08-02 Studziński Przemysław Zakłąd Ogólnobudowlany 2022-08-02 2022-08-30 - Beata Hryszel - nie - NIE
142/ZP.271.13.2022.RT 6 051 722,62 Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej nr 832006Z ul. Łąkowa Trzęsacz 2022-08-02 Zakład Usług Technicznych "Stefański" Andrzej Stefański 2022-08-02 2023-07-02 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
141/IKO.272.7.2022.ES 4 000,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z remontem placu pod makietę kościoła w Trzęsaczu 2022-06-29 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-06-29 2022-07-29 - Edyta Sobolak - nie - NIE
140/IKO.272.5.2022.ES 38 218,74 Zagospodarowanie placu przy ruinach w m. Trzęsacz pod makietę kościoła Św. Mikołaja wykonaną z brązu 2022-06-29 Profis sp. zo.o. Jolanta Żwiereło 2022-06-29 2022-07-29 - Edyta Sobolak - nie - NIE
139/IKO.272.6.2022.ES 97 133,51 Remont placu oraz przebudowa chodnika na terenie placu "Niechorze wita" 2022-06-29 Profis sp. zo.o. Jolanta Żwiereło 2022-06-29 2022-07-29 - Edyta Sobolak - nie - NIE
138/IKO.272.8.2022.ES 8 700,00 Sprawdzenie wykonania zleceń zawartych w rocznych przeglądach stanu technicznego zejść i schodów na plażę, placów zabaw, siłowni 2022-07-26 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-07-26 2022-08-09 - Edyta Sobolak - nie - NIE
137/GN.7031.3.2022.AB 2 000,00 Wykonanie prac porządkowo-sprzątających oraz przeprowadzenie dezynfekcji w lokalu położonym przy ul. Warszawskiej 25a/2 w Rewalu 2022-07-29 Mega-Service Justyna Pasiecznik 2022-07-29 2022-08-04 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
136/IKO.272.16.2022.BH 120 000,00 Wykonanie postaci latarnika wykonanej z brązu 2022-06-14 Motyka Stanisław Motykarnia 2022-06-14 2022-08-16 - Beata Hryszel - nie - NIE
135/GN.6812.8.2022.JR 270,60 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2022-07-25 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2022-07-25 2022-08-08 - Justyna Ryczko - nie - NIE
134/umowa187/WRiR-IV/06/22 15 000,00 Pomoc finansowa Granty Sołeckie 2022 2022-07-18 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 2022-07-18 2022-11-04 - Beata Hryszel - nie - NIE
133/umowa dzierżawy 30 000,00 Dzierżawa gruntu w Pobierowie z przeznaczeniem na ustawienie boksów dla zwierząt 2022-07-13 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. - Joanna Włodarczyk - nie - NIE
132/WEiS-II/D/49/2022 50,00 Udzielenie pomocy finansowej na zadanie "Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku sportowym w Rewalu" 2022-07-18 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 2022-07-18 2022-08-08 - Edyta Sobolak - nie - NIE
131/GN.7031.2.2022.Ab 3 290,50 Wykonanie prac remontowo-porządkowych- wymiana i naprawa skrzydeł drzwi do lokali mieszkalnych oraz wywóz śmieci z terenu byłego OW Rokita 2022-07-04 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2022-07-04 2022-07-07 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
130/GN.7031.1.2022.AB 5 166,00 Wykonanie dwustronnej tablicy reklamowej 2022-07-11 B&B Usługi komputerowe Bartłomiej Bocian 2022-07-11 2022-07-21 - Agnieszka Borowiecka - nie - NIE
129/IKO.272.11.2022.MB 4 900,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi przy zejściach na plażę 2022-07-13 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
128/00493-6523.2-SW1610764/22 300 000,00 Umowa o dofinansowanie Budowa infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej poprzez utworzenie skateparków 2022-07-18 Urząd Marszałkowski Województwa zachodniopomorskiego 2022-07-18 2023-06-30 - Beata Hryszel - tak - NIE
127/15/RO/2022 4 285,62 Wsparcie w finansowaniu zakupu masztu i flagi w ramach zadania "Pod biało-czerwoną" 2022-07-05 Wojewoda Zachodniopomorski 2022-07-05 2022-11-11 - Beata Hryszel - nie - NIE
126/OC.6.06.2022.WK 27 216,00 Wynajęcie czterech pokoi z wyposażeniem 2022-06-30 Jacek Pilichowski Domki Campingowe 2022-07-01 2022-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
125/OC.05.06.2022.WK 65,00 Wynajęcie osiem domków wraz z wyposażeniem 2022-06-28 Jacek Pilichowski Domki Campingowe 2022-07-01 2022-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
124/OC.04.06.2022.WK 30,00 Zapewnienie wyżywienia dla służb mundurowych 2022-06-28 Iwona Dukiewicz Kuchnia Domowa u Dutków 2022-07-01 2022-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
123/OC.3.06.2022.WK 50,00 Zapewnienie wyżywienia dla służb mundurowych 2022-06-29 Krystyna Demidowicz Usługi gastronomiczne 2022-06-30 2022-08-31 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
122/OC.2.06.2022.WK 60,00 Zapewnienie wyżywienia dla służb mundurowych 2022-06-13 P.T.H.U.iG. Jola Jolanta Sobolewska 2022-06-13 2022-09-09 Rewal Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
121/OC.1.06.2022.WK 47,00 Zapewnienie wyżywienia dla służb mundurowych 2022-06-13 Domowe Obiady u Agatay Agata Janc 2022-06-13 2022-09-09 - Wiesław Kalinkiewicz - nie - NIE
120/IKO.272.09.2022.MB 19 742,73 Wykonanie i dostawa 1 ławki solarnej typu New Urban do miejscowości Niechorze 2022-07-05 Seedia Sp. zo.o. 2022-07-05 2022-08-15 - Magalena Bereżnicka - nie - NIE
119/IKO.272.17.2022.BH 3 100,00 Usługa polegająca na codziennym otwieraniu i zamykaniu placów zabaw 2022-07-01 Alien Mufasa Group Jakub Modzelewski 2022-07-01 2022-08-31 - Beata Hryszel - nie - NIE
118/Umowa abonamencka/021502410622/OLI Abonament internetowy 2022-06-27 Łapneta.pl Sp. zo.o. - Tomasz Kapela - nie - NIE
117/umowa 6 000,00 Organizacja sześciu imprez pod nazwą Plażowe Mistrzostwa Budowniczych 2022-05-02 Blesiński Robert Blersport 2022-07-06 2022-07-11 - Szymon Kral - nie - NIE
116/STS.2501.11.2022.SK 4 878,05 6 000,00 Dzierżawa pod organizację punktu promocyjnego 2022-06-06 Ziaja LTG Szczecin 2022-07-01 2022-08-31 - Szymon Kral - nie - NIE
115/umowa sponsoringu 10 000,00 Określenie wzajemnych praw i obowiązków zw z finansowaniem przez Sponsora XIX Święta Śledzia Bałtyckiego oraz zapewnienie promocji Sponsora 2022-06-28 Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA 2022-06-28 2022-08-31 - Agata Wikło - nie - NIE
114/IKO.272.09.2022.MB 41 610,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych w miejscowości Pobierowo oraz Pustkowo 2022-06-24 Fundacja D.T. Sport 2022-06-25 2022-06-30 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
113/IKo.272.10.2022.MB 40 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych w miejscowości Pobierowo 2022-06-24 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2022-06-25 2022-06-30 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
112/IKO.272.07.2022.MB 116 850,00 Wykonanie prac w zakresie konserwacji 19 zejść plażowych 2022-05-26 Wodociągi Rewal Sp. zo.o. 2022-05-26 2022-06-30 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
111/IKO.272.08.2022.MB 38 747,46 Wykonanie oraz dostawa 2 ławek solarnych typu New Urban w m. Rewal i Pobierowo 2022-06-20 Seedia Sp. zo.o. 2022-06-20 2022-06-30 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
110/ZP.271.14.2022.MB 330 000,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych w m. Pobierowo i Pustkowo 2022-06-14 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2022-06-25 2022-09-04 - Tomasz Bartkowski - nie - NIE
109/567/ZPS-4/2022 4 800,00 Umowa w sprawie przyznania dotacji celowej na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego-pożaru domu jednorodzinnego, który miał miejsce 20.03.2022 w m Niechorze 2022-06-14 Wojewoda Zachodniopomorski 2022-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
108/IKO.272.14.2022.BH 129 200,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. "Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu" 2022-06-15 Biuro Projektowo-Consultingowe Struktura sp zoo Ewa Sikorska 2022-06-20 - Beata Hryszel - nie - NIE
107/ZP.271.8.2022.ES 5 710 890,00 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu" 2022-06-15 Corlux Sp. zo.o. 2022-06-22 2023-12-22 - Edyta Sobolak - nie - NIE
106/STS.2501.10.2022.SK 3 136,50 Organizacja projekcji filmowych Kino na Leżakach 2022-06-06 Port-Film Wacław Chudy - Szymon Kral - nie - NIE
105/ZP.271.14.2022.MB 521 050,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych w m. Pobierowo i Pustkowo 2022-06-14 Fundacja D.T. Sport 2022-06-25 2022-09-04 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
104/IKO.272.13.2022.BH 129 950,00 Wykonanie zejścia na plażę w miejscowości Pogorzelica 2022-05-16 PHU Hydrobud Adam Dzik 2022-05-16 2022-06-20 - Beata Hryszel - nie - NIE
103/umowa w sprawie realizacji wpłat gotówkowych w formie zamkniętej 6 500,00 Ustanowienie zasad współpracy w zakresie realizacji wpłat gotówkowych w formie zamkniętej 2022-06-13 Bank Spółdzielczy w Gryficach Oddział w Rewalu 2022-06-13 2022-09-05 - Beata Żoła - nie - NIE
102/GN.6812.6.2022.JR 5 362,54 Wykonanie robót renowacyjnych tj. naprawy gniazda zasilania obiektu kortu tenisowego w Pustkowie 2022-06-13 Gamex Tomasz Gawęda 2022-06-13 2022-06-30 - Justyna Ryczko - nie - NIE
101/GN.6812.7.2022.JR 1 500,00 Wykonanie aktualizacji gruntów 2022-06-13 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2022-06-13 2022-06-20 - Justyna Ryczko - nie - NIE
100/umowa dotacji/2022D1933S 30 000,00 Umowa dotacji na modernizację źródła ciepła w Remizie Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu- Program REMIZA 2022-06-02 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2022-04-01 2022-09-30 - Beata Hryszel - nie - NIE
99/IKO.272.15.2022.BH 4 800,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi- wykonanie zejścia na plażę w m. Pogorzelica 2022-06-06 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień - Beata Hryszel - nie - NIE
98/ZP.271.11.2022.BG 197 000,00 Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2022/2023 2022-06-09 Trans-Serwis Karol Słota 2022-09-01 2023-06-30 - Bożena Górska - nie - NIE
97/umowa abonencka/017502410622/OLI 104,00 Abonament internetowy 2022-06-02 Łapneta.pl Sp. zo.o. 2022-07-01 2023-07-01 - Tomasz Kapela - nie - NIE
96/umowa koncertowa 7 500,00 Wykonanie przez Artystów programu artystycznego 2022-05-05 Agencja Muzyczno-Artystyczna FOR YOU KAMIDA 2022-06-05 2022-06-05 - Agata Wikło - nie - NIE
95/IKO.272.06.2022.MB 132 102,00 Wykonanie remontu generalnego czterech drewnianych wież ratowniczych typu Baywatch 2022-05-20 Art&Hous Sp. zo.o. 2022-05-20 2022-06-20 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
94/IKO.7021.009.05.2022.PP 50,00 2022-05-31 Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego budynków i lokali komunalnych oraz socjalnych 2022-06-01 2022-06-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
93/IKO.7021.005.05.2022.PP 43,05 Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych w lokalach komunalnych i socjalnych 2022-05-31 Usługowy Zakład Kominiarski Grzegorz Orzechowski 2022-06-01 2022-06-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
92/545/ZPS-4/75+/2022 13 244,00 Umowa na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych Program Opieka 75+ 2022-05-17 Wojewoda Zachodniopomorski 2022-01-01 2022-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
91/IKO.7021.011.05.2022.PP 82 470,33 Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul.Słonecznej w Pogorzelicy 2022-05-31 Gamex Tomasz Gawęda 2022-05-31 2022-07-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
90/IKO.7021.010.05.2022.PP 60 233,10 Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Niechorzu 2022-05-31 Gamex Tomasz Gawęda 2022-05-31 2022-07-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
89/IKO.7021.006.05.2022.PP 75,00 Wykonanie okresowej-rocznej kontroli instalacji wewnętrznej gazu oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej w lokalach komunalnych i socjalnych 2022-05-31 Aleńkuć Stanisław Rzemieślniczy Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. 2022-06-01 2022-06-30 - Paweł Pławski - nie - NIE
88/ZP.271.9.2022.MB 649 988,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych w m. Niechorze i Pogorzelica 2022-05-26 Fundacja D.T. Sport 2022-06-25 2022-09-04 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
87/IKO.272.14.2022.RT 39 360,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami: Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w m. Pobierowo ul. Kościuszki 2022-05-10 ELBI NadzoryAdam Bińczyk 2022-05-10 2022-10-29 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
86/GN.6812.1.2022.MS 1 200,00 Wyznaczenie nowych punktów granicznych działek 191/1,191/2,919/4 obręb Pogorzelica 2022-05-04 BZ-Geodezja Zbigniew Krzemiński 2022-06-04 2022-06-30 - Marta Sieniowska - nie - NIE
85/13567 100,00 Prowadzenie nadzoru i serwisu oprogramowania użytkowego do obsługi systemu Majątek Trwały 2022-05-12 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp zo.o. 2022-01-01 2022-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
84/GN.6812.5.2022.JR 307,50 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2022-05-06 Bogusława Tułan Biuro Nieruchomości 2022-05-06 2022-05-20 - Justyna Ryczko - nie - NIE
83/GN.6812.4.2022.JR 2 000,00 Przeprowadzenie procedury związanej z wznowieniem znaków granicznych - działka Nr 522 obręb Pobierowo 2022-05-06 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2022-05-06 2022-05-27 - Justyna Ryczko - nie - NIE
82/IKO.272.12.2022.BH 37 995,00 Wykonanie remontu zejść plażowych w Rewalu i Pobierowie 2022-05-12 PUHT POL-STAL Andrzej Pawlak 2022-05-12 2022-06-22 - Edyta Sobolak - nie - NIE
81/IKO.272.05.2022.MB 126 198,00 Wykonanie i dostawa 3 drewnianych wież ratowniczych 2022-05-16 Art&Haus Sp. zo.o. 2022-05-16 2022-06-20 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
80/ZP.271.7.2022.MB 566 500,00 Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych w m. Rewal i Trzęsacz 2022-05-09 Krzysztof Olkuszewski Ratownictwo Wodne Adekuracja 2022-06-25 2022-09-04 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
79/IKO.272.9.2022.BH 7 850,00 Przeprowadzenie remontów siłowni zewnętrznych 2022-05-10 Romhouse Roman Kuncyk 2022-05-10 2022-06-10 - Beata Hryszel - nie - NIE
78/IKO.272.8.2022.BH 49 618,20 Przeprowadzenie remontów placów zabaw 2022-05-10 Romhouse Roman Kuncyk 2022-05-10 2022-06-10 - Beata Hryszel - nie - NIE
77/IKO.272.11.2022.BH 50 384,50 Wykonanie remontu zejść plażowych 2022-05-10 Romhouse Roman Kuncyk 2022-05-10 2022-06-22 - Beata Hryszel - nie - NIE
76/21/WRiR-IV/03/2022 548 140,04 Dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śliwinie 2022-05-09 Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Annę Bańkowską 2022-05-09 2022-10-28 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
75/IKo.727.3.2022.ES 141 450,00 Wykonanie dokumentacji projektowej zejścia na plażę w m. Pobierowo ul. Mickiewicza 2022-05-05 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-05-05 2023-04-25 - Edyta Sobolak - nie - NIE
74/IKO.272.4.2022.ES 141 450,00 Wykonanie dokumentacji projektowej zejścia na plażę w m. Rewal ul. Szczecińska 2022-05-05 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-05-05 2023-04-25 - Edyta Sobolak - nie - NIE
73/IKO.272.04.2022.MB 5 943,36 Wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie badania wody 2022-04-19 Q-System-Center Danuta Wojciechowska 2022-06-25 2022-09-04 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
72/porozumienie finansowanie umowy nadzoru systemu GEO-INFO i EGiB wraz ze zdalnym wsparciem użytkowników iNet. 2022-02-10 Zarzad Dróg Powiatowych Gryfice 2022-01-01 2022-12-31 - Beata Żoła - nie - NIE
71/ZP.271.5.2022.RT 3 430 000,00 Wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Pobierowo ul. Kościuszki 2022-04-29 ZUBWIT Resko Sp. zo.o. 2022-04-29 2022-10-29 - Robert Tatarzyński - nie - NIE
70/32/2022/A/29 2 706 407,47 Umowa na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn "Przebudowa drogi gminnej nr 832006Z ul. Łąkowa w Trzęsaczu 2022-04-25 Wojewoda Zachodniopomorski - - - nie - NIE
69/STS.8030.10.2022.MC 5 000,00 Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 2022-04-14 Koło PZW Liwia 2022-04-14 2022-06-15 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
68/STS.8030.11.2022.MC 10 000,00 Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki o Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych Uzależnień na 2022 r 2022-04-21 Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie 2022-04-21 2022-06-15 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
67/IKO.6331.1.2022.JW 21 279,00 Wykonanie ekspertyzy w zakresie stosunków wodnych 2022-04-05 Geoprofit Geologia, Geofizyka, Hydrologia 2022-04-05 2022-07-05 - Justyna Wołosiak - nie - NIE
66/GN.6812.3.2022.JR 1 537,50 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 2022-04-20 Bogusław Tuła Biuro Nieruchomości 2022-04-20 2022-05-03 - Justyna Ryczko - nie - NIE
65/IKO.272.7.2022.BH 57 810,00 Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarpy w m. Rewal ul. Warszawska 2022-04-07 Paweł Sawicki Info-Projekt 2022-04-07 2023-01-20 - Beata Hryszel - nie - NIE
64/IKO.272.03.2022.MB 25 707,00 Wykonanie i dostawa 4 drewnianych wieży ratowniczych 2022-03-04 Art&Haus Sp. zo.o. 2022-03-04 2022-04-04 - Magdalena Bereźnicka - nie - NIE
63/IKO....BH 3 000,00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi "Zabezpieczenie obiektu nad rzeką Regą w m. Nowielice 2022-03-11 Biuro Projektowe X-Most Konrad Uchniewski 2022-03-11 - Beata Hryszel - nie - NIE
62/umowa o zastępstwo procesowe/OrA.272.1.2022.WB świadczenie zastępstwa procesowego 2022-03-29 Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Pracni spółka komandytowa 2022-03-29 2022-12-31 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
61/umowa abonencka/004102410322/KAM 308,00 Świadczenie usług internetowych 2022-03-30 Łapneta.pl Sp. z o.o. 2022-04-01 2024-04-01 - Tomasz Kapela - nie - NIE
60/Umowa użyczenia 9/2022 Przyjęcie do bezpośredniego używania działki nr 727/24 obręb ul. Rybacka Rewal 2022-03-25 Lokalna Grupa Działania "Gryflandia" Gryfice 2022-03-25 2028-12-31 - Beata Hryszel - nie - NIE
59/GN.6812.2.2022.JR 1 600,00 Wykonanie aktualizacji gruntów polegającej na ujawnieniu sposobu użytkowania części działek 2022-03-28 Usługi Geodezyjne Danuta Kawka 2022-03-28 2022-04-28 - Justyna Ryczko - nie - NIE
58/Aneks nr 1do Umowy OrA.272.9.2021 12 300,00 Świadczenie obsługi prawnej 2022-03-21 Kancelaria Adwokacka Renata Sobolewska Iwona Korulczyk-Rinas 2022-03-01 - Wioletta Brzezińska - nie - NIE
57/Porozumienie Nr 15/BZK/2022 70,00 Utworzenie i utrzymanie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy 2022-03-11 Wojewoda Zachodniopomorski 2022-02-24 2022-03-13 - Beata Żoła - 70,00 nie - NIE
56/210/ZPS4/2022 20 000,00 Dotacja celowa w sprawie programu "Posiłek w szkole i w domu" 2022-03-07 Wojewoda Zachodniopomorski 2022-01-01 2022-12-31 - Beata Żoła - 20 000,00 nie - NIE
55/STS.8030.7.2022.MC 40 000,00 Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych Uzależnień na 2022 r 2022-03-09 Stowarzyszenie Śpiewaczy "Amber Singers" 2022-03-09 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
54/STS.8030.9.2022.MC 10 000,00 Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych Uzależnień na 2022 rok 2022-03-09 Stowarzyszenie "Aktywni Kulturalnie" 2022-03-09 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
53/STS.8030.5.2022.MC 20 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów w zakresie kolarstwa 2022-03-09 RSC Bałtyk Rewal 2022-03-09 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
52/ZP.271.02.2022.WK 510 000,00 Dostawa dwóch sztuk samochodów specjalnych pożarniczych rozpoznawczo-ratowniczych 2022-03-10 Frank-Cars Sp. z o.o. 2022-03-10 2022-06-10 - Tomasz Bartkowski - nie - NIE
42/IKO.7021.005.02.2021.PP 113 654,97 Zaprojektowanie, uzgodnienie i usunięcie kolizji elektroenergetycznej w rejonie ul. Poznańskiej w Pobierowie 2022-03-02 ZEG Zakład Energetyczny Sp z o.o. 2022-03-02 2022-03-31 - Paweł Pławski - nie - NIE
45/IKO.272.5.2022.BH 100 038,36 zabezpieczenie obiektu nad rzeką Regą w m. Nowielice 2022-03-08 Ag-Bud Andrzej Grzelak 2022-03-08 2022-05-22 - Beata Hryszel - nie - NIE
46/STS.8030.1.2022.MC 70 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów 2022-03-09 Ludowy Klub Sportowy Wybrzeże Rewalskie Rewal 2022-03-09 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
47/STS.8030.2.2022.MC 163 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów 2022-03-09 Ludowy Klub Sportowy Wybrzeże Rewalskie Rewal 2022-03-09 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
49/STS.8030.4.2022.MC 10 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów 2022-03-09 Ludowy Klub Sportowy Wybrzeże Rewalskie Rewal 2022-03-09 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
48/STS.8030.3.2022.MC 7 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów 2022-03-09 Ludowy Klub Sportowy Wybrzeże Rewalskie Rewal 2022-03-09 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
38/IKO.272.02.2022.MB 10 200,00 Przegląd zejść plażowych 2022-01-28 Nadzór Ocena Techniczna Wykonawstwo Budowli Wiesław Stępień 2022-01-28 2022-06-17 Cywilno-prawna Magdalena Bereźnicka 10200 0,00 nie brak NIE
50/STS.80300.6.2022.MC 20 000,00 Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów 2022-03-09 Ludowy Klub Sportowy Wybrzeże Rewalskie Rewal 2022-03-09 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
51/STS.8030.8.2022.MC 30 000,00 Realizacja zadania Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej i promowania zdrowego trybu życia 2022-03-09 Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2022-03-09 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
44/OrA.272.12.2021 1 500,00 Udostępnienie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami umożliwiającymi bieżące wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej 2021-12-13 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp z o.o. 2022-02-01 2024-01-31 - Tomasz Kapela - nie - NIE
43/PA.8141.3.2022.MC 800,00 Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego 33-07-14 Anna Łacisz Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 33-07-14 37-06-13 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
41/OŚ.6140.UMI.2022.PB 500,00 Przyjmowanie bezdomnych psów z Gminy Rewal 2022-01-01 Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu "Reks" 2022-01-01 2022-12-31 - Piotr Baran - nie brak NIE
39/PA.8141.1.2022.MC 1 000,00 udzielenie informacji i konsultacji prawnych w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego 2022-01-28 S.A.J. Kancelaria Doradztwa Prawnego Sylwia Agnieszka Juźwiak 2022-02-28 2022-12-31 - Magdalena Czaplińska - nie - NIE
40/OrA.1632.1.2022.KW 2 435,40 zniszczenie dokumentów niearchiwalnych 2022-02-15 Dokumentacja Słupsk Koszycka-Dobrzyń Elżbieta 2022-02-15 2022-02-15 - Kamila Wałęga - nie - NIE