Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykaz numerów telefonów

Pokój

Referat

Nazwisko, imię i zadania

Nr wew.

Telefon

e-mail

 

WÓJT

 

Oświęcimski Konstanty Tomasz

 

91 38 49 011

wojt@rewal.pl

 

103

SEKRETARZ

Brzezińska Wioletta

 

91 38 49 011

sekretarz@rewal.pl

4

SKARBNIK

Żoła Beata

 

91 38 49 011

bzola@rewal.pl

 skarbnik@rewal.pl

6

SEKRETARIAT

Magdalena Ścisłowska   – centralny rejestr umów, rejestr skarg i wniosków

11

91 38 49 011

sekretariat@rewal.pl

ug@rewal.pl

 

FAX

FAX

 

91 38 49 029

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny

01

Referat Organizacyjno-Administracyjny.

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Czaplińska Magdalena – rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,  rejestr petycji, obsługa Rady Gminy,

20

91 38 49 020

mczaplinska@rewal.pl

 

radagminy@rewal.pl

 

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny Informatyk

Kapela Tomasz  -profil zaufany, rejestr zarządzeń, informatyk

14

91 38 49 014

tkapela@rewal.pl

informatyk@rewal.pl

 

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny.

Informacja  ogólna

Izabela Fiedukowicz -Pabin

33

91 38 49 033

 

Referat Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych  (działalność gospodarcza)

03

Referat Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych

 

Joanna Błachuta – kierownik

pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani, organizacje pozarządowe

Kral Szymon – działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol,

Agata Wikło - turystyka, promocja, kontakt z mediami, rejestr obiektów hotelarskich

Katarzyna Przybyła - strona internetowa, promocja

Ewa Małachowska- strona internetowa, promocja

10

 

 

 

 

 

 

26

 

10

91 38 49 010

 

 

 

 

91 38 49 026

 

91 38 49 010

jblachuta@rewal.pl

 

 

 


skral@rewal.pl

 

awiklo@rewal.pl

 

 

 

 

 

kprzybyla@rewal.pl

 

emalachowska@rewal.pl  

Referat Ochrony Środowiska   

              2

Referat Ochrony Środowiska

Myroniuk Karolina - kierownik

24

91 38 49 024

kmyroniuk@rewal.pl

1

Referat Ochrony Środowiska

Włodarczyk Joanna -  wycinka drzew, odkomarzanie, zwierzęta

Joanna Jurczyńska - Szwaluk - azbest

Kamila Bączyk – gospodarowanie odpadami

 

24

 

91 38 49 024

jwlodarczyk@rewal.pl


jjurczynska@rewal.pl

 

kbaczyk@rewal.pl

Referat Budżetu i Finansów

3

Referat Budżetu i Finansów

Marcinkowska Annagłówna księgowa- koszty budżetowe (faktury, delegacje itp.)

Natalia Buchwał - Dejnakowska  -  księgowość wszelkich opłat, tj.  dzierżawa, czynsz, zajęcie pasa drogowego, reklamy, raty za spłatę nieruchomości, obiekty sportowe (oprócz podatku od nieruchomości)

27

91 38 49 027

amarcinkowska@rewal.pl

 

 

nbuchwal@rewal.pl

 

104

Referat Budżetu i finansów - księgowość

 

Kozłowska Agnieszka – księgowość budżetowa, wydatki

Pokorska Dorota – księgowość odpady komunalne, środki trwałe

39

91 38 49 039

 

awodnicka@rewal.pl

 

 

dpokorska@rewal.pl

105

Referat Budżetu i Finansów

Zelwak-Kabala Martapłace

(poniedziałek, wtorek, środa)

13

91 38 49 013

mzelwak@rewal.pl

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

5C

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

Sobolak Edyta –  kierownik

zejścia plażowe

38

91 38 49 038

esobolak@rewal.pl

 

5B

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

 

Tatarzyński Robert – remonty i  oznakowania dróg, organizacja ruchu drogowego

Pławski Paweł energetyka,  oświetlenie, remonty mieszkań komunalnych

 

 

23

 

91 38 49 023

droga@rewal.pl

 

 

energetyka@rewal.pl

 

5A

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

 

Bereżnicka Magdalena – zarządzanie plażami, kąpieliska, ratownicy

Wołosiak Justyna – pas drogowy, system parkowania i przydomowe miejsca parkingowe PMP

Beata Hryszel - środki unijne, inwestycje, place zabaw

    31

 

    31

 

 

 

     31

 

 

 

91 38 49 031

 

 

91 38 49 031

fundusze@rewal.pl

 

 

jwolosiak@rewal.pl

 

bhryszel@rewal.pl

Referat Podatków, Opłat i Kontroli

100

Referat Podatków, Opłat i Kontroli - księgowość

Klimek-Sztandera Arlettakierownik  - ulgi i umorzenia podatkowe

34

 

 

91 38 49 034

asztandera@rewal.pl

100

Referat Podatków, Opłat i Kontroli - księgowość

Gradowska Barbara – księgowość podatkowa

Cepek Monika  – księgowość podatkowa

16

91 38 49 016

bgradowska@rewal.pl

 

mcepek@rewal.pl

102

Referat Podatków, Opłat i Kontroli

Jasiński Ireneusz      windykacja podatkowa,

18

91 38 49 018

ijasinski@rewal.pl

 

110

Referat Podatków, Opłat i Kontroli

Biernacka Katarzyna wymiar podatku, (deklaracje podatkowe)

Rybacka Agatawymiar podatku,

15

91 38 49 015

kbiernacka@rewal.pl

 

 

arybacka@rewal.pl

USC, EWID. LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

106

USC

EWID. LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

Pekról-Cyrulik  Elżbietakierownik

 

28

91 38 49 028

usc@rewal.pl

 

 

 

USC

EWID. LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

Trytek Ewelina - rejestr wyborców, kwalifikacja wojskowa

28

91 38 49 028

etrytek@rewal.pl

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

108

Referat Gospodarki Nieruchomościami

 Justyna Ryczko – kierownik użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości, sprawy rolnictwa

   19

91 38 49 019

 

jryczko@rewal.pl

107

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Sieniowska Marta, - numery porządkowe nieruchomości, podziały i scalanie nieruchomości(działek), ulgi i umorzenia (wszystkie poza podatkami)

Borowiecka-Sorbian Agnieszka – mieszkania komunalne, przydział mieszkań

21

91 38 490 21

msieniowska@rewal.pl

 

 

 

 

aborowiecka@rewal.pl

108

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kusztelak Natalia – rejestr i kontrole nieruchomości dzierżawy, przetargi na dzierżawy na okres sezonu letniego, dzierżawy na plażach,  toalety publiczne, sprzedaż lokali komunalnych, bezumowne korzystanie z nieruchomości,

19

91 38 49 019

nkusztelak@rewal.pl

 

Referat Planowania Przestrzennego

109

Referat Planowania Przestrzennego

Hussakowski Mirosław  – kierownik warunki zabudowy

17

91 38 490 17

architektura@rewal.pl

 

Referat Planowania Przestrzennego

Wałęga Kamila archiwum zakładowe

17

91 38 490 17

kwalega@rewal.pl

      Samodzielne stanowiska

105

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Bartkowski Tomaszzamówienia publiczne, ubezpieczenie mienia gminnego i pojazdów, ubezpieczenie grupowe pracowników, zastępstwo informatyka profil zaufany, kadry

13

91 38 49 013

zp@rewal.pl

101

OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Kalinkiewicz Wiesławobrona cywilna, ochotnicza straż pożarna, zarządzanie kryzysowe

25

91 38 49 025

wkalinkiewicz@rewal.pl

 

 

Oświata

Górska Bożena - oświata,

(Środa 13.30-14.45

Piątek 7.30 – 13.45)

11

91 38 49 011

oswiata@rewal.pl

 

 

INSEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dawid Czerw

 

722-309-224

iod@dawidczerw.pl 

Straż Gminna

 

 

 

Straż Gminna

 

Hala sportowa Rewal

 

 

----------------------------

Budynek policji,

 

Paweł Ługowski - komendant

Zarzecki Przemysław- strażnik

Żebrowski  Grzegorz– strażnik

Bławat Marek – strażnik

Górski Mirosław – strażnik

Joanna Łuczejko - strażnik

Aleksandra Topola - strażnik

 

30

 

 

 

 

----------

32

 

669 190 559

91 38 49 030

 

 

 

----------------

Budynek policji,

01 38 49 032

 

 

strazgminna@rewal.pl

OBIEKTY SPORTOWE

 

OBIEKTY SPORTOWE REWAL

Lachawczak Tomasz

Koordynator ds. sportu

 

91 38 62 993
691 938 315

tlachawczak@rewal.pl

 

OBIEKTY SPORTOWE NIECHORZE

Mucha Piotr

 

91 38 63 684
691 939 326

pmucha@rewal.pl

 

OBIEKTY SPORTOWE POBIEROWO

Nowak Jacek

 

91 38 77 178
691 939 310

jnowak@rewal.pl

 

 

GOPS

Żebrowska Justyna – kierownik

 

91 38 62 573

91 88 77 359

gops@rewal.pl

 

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W NIECHORZU

Świetlica w Rewalu

Sałek Martyna– dyrektor

Dominika Chodziutko-Winiarska  - p.o. dyrektor

 

91 38 63 250

 

msalek@rewal.pl

muzeum@rewal.pl

 

 

SZKOŁA REWAL

Tomczuk-Zając Jolanta – dyrektor,

 

 

91 38 62 648

zss@rewal.pl

 

SZKOŁA NIECHORZE

Łozdowska  Ewa – dyrektor

 

 

91 39 63 427

502 444 004

zsp@rewal.pl

zsp_niechorze@gazeta.pl

 

 

SZKOŁA POBIEROWO

Pietrzak Katarzyna – dyrektor

 

 

91 38 64 200

zsopobierowo@rewal.pl

 

SSM FALA POBIEROWO

Bresler Robert – dyrektor

 

91 38 64 243

ssmfala@rewal.pl

 

WODOCIĄGI REWAL

w Pobierowie

Balkowska-Nowak Magdalena- prezes

 

 

Sekretariat 661 204 204

zwik-pobierowo@post.pl

 

NADMORSKA KOLEJ  WĄSKOTOROWA

w Pogorzelicy

Cetera Janusz - prezes

 

91 38 422 35

kolej@rewal.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wioletta Brzezińska

Data wytworzenia:
27 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
27 lut 2023, godz. 11:18

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Fiedukowicz - Pabin

Data aktualizacji:
07 cze 2024, godz. 13:22