Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne - Archiwum

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki wykonawcy - Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w zakresie: Odbiór odpadów komunalnych z plaż i ulic, a także sprzątanie ręczne i mechaniczne plaż i ulic oraz wskazanych przez Zamawiającego innych miejsc publicznych od 01.01.2021 do 31.12.2022.
Minął termin składania ofert
2020-12-14 11:40:41
Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal od 01.01.2021 do 31.12.2023 r.
Minął termin składania ofert
2020-11-27 12:35:17
Informacje (przetargi) w postępowaniach przetargowych o wartości powyżej progu unijnego, o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Rewal, dostępne są na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rewal
Minął termin składania ofert
2020-10-26 09:19:53
Zamawiający: STRAŻ POŻARNA W NIECHORZU. Przetarg na : Dostawa nowego średniego samochodu strażackiego ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2020-09-15 13:06:08
Wykonywanie usługi przewozowej uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu.
Minął termin składania ofert
2020-09-09 14:15:36
Przebudowa ulicy Łąkowej w Niechorzu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2020-08-18 08:53:45
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Pobierowie. Przetarg na: Dostawa nowego ciężkiego samochodu strażackiego ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2020-07-22 13:53:43
Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul. Kamieńską droga wojewódzka nr 102 do skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka w Rewalu
Minął termin składania ofert
2020-05-29 13:19:18
Rozbudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Pobierowo II ETAP
Minął termin składania ofert
2020-05-05 11:54:24
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych, w miejscowościach Trzęsacz i Rewal, gmina Rewal, podczas sezonu letniego 2020 wraz z zapewnieniem zakwaterowania
Minął termin składania ofert
2020-03-11 13:37:39
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych, w miejscowościach Trzęsacz i Rewal, gmina Rewal, podczas sezonu letniego 2020 wraz z zapewnieniem zakwaterowania
Minął termin składania ofert
2020-02-11 13:53:37
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, z Wodociągami Rewal Sp. z o.o., na wykonywanie usługi pn.: Wykonywanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i modernizacją istniejących oraz urządzaniem nowych terenów zieleni a także sadzeniem kwiatów, drzewek i krzewów na terenach zielonych stanowiących własność gminy Rewal - w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
Minął termin składania ofert
2019-12-17 11:37:41
Rozbudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Pobierowo
Minął termin składania ofert
2019-10-24 13:32:57
Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską
Minął termin składania ofert
2019-10-15 14:48:30
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, w latach 2020-2023
Minął termin składania ofert
2019-10-09 12:31:16
Wykonywanie usługi przewozowej uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-08-06 14:36:09
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, w trybie z WOLNEJ RĘKI: Wykonywanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i modernizacją istniejących oraz urządzaniem nowych terenów zieleni a także sadzeniem kwiatów, drzewek i krzewów na terenach zielonych stanowiących własność gminy Rewal - w terminie od 10.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
Minął termin składania ofert
2019-01-28 09:51:19
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna
Minął termin składania ofert
2019-01-25 13:54:47
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb Pobierowo
Minął termin składania ofert
2019-01-22 13:08:56
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych, w miejscowościach Pobierowo i Pustkowo, gmina Rewal, podczas sezonów letnich w latach 2019-2020 wraz z zapewnieniem zakwaterowania
Minął termin składania ofert
2018-12-18 13:49:19
Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z macierzą dyskową, systemem backupowym i oprogramowaniem
Minął termin składania ofert
2018-11-13 15:12:20
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury
Minął termin składania ofert
2018-11-08 14:01:45
Wykonywanie usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu
Minął termin składania ofert
2018-08-16 09:39:28
Wykonywanie usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu
Minął termin składania ofert
2018-08-02 13:31:50
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki na: wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i modernizacją istniejących oraz urządzaniem nowych terenów zieleni, a także sadzeniem kwiatów, drzewek i krzewów na terenach zielonych stanowiących własność gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2018-01-19 15:02:40
ZARZĄDZANIE, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE REWAL DO 31.12.2020
Minął termin składania ofert
2018-01-15 14:50:04
Dostawa paliwa gazowego dla 13 obiektów będących własnością Gminy Rewal.
Minął termin składania ofert
2018-01-04 15:44:47
Wykonywanie usługi przewozowej uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu
Minął termin składania ofert
2017-08-18 12:08:22
Zapewnienie zakwaterowania dla obsługi ratowniczej ochraniającej plaże w miejscowościach Rewal i Trzęsacz - gmina Rewal, w latach 2017-2020
Minął termin składania ofert
2017-05-05 14:47:52
Zapewnienie zakwaterowania dla obsługi ratowniczej ochraniającej plaże gminy Rewal, w latach 2017-2020
Minął termin składania ofert
2017-04-27 14:43:25
Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania oraz parkingami komunalnymi na terenie gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2017-04-14 12:39:27
Wykonywanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i modernizacją istniejących oraz urządzaniem nowych terenów zieleni a także sadzeniem kwiatów, drzewek i krzewów na terenach zielonych stanowiących własność gminy Rewal - w terminie od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.
Minął termin składania ofert
2017-04-12 11:31:47
Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania oraz parkingami komunalnymi na terenie gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2017-04-01 10:15:00
Obsługa prawna Urzędu Gminy w Rewalu na lata 2017 - 2019
Minął termin składania ofert
2017-03-21 13:38:32
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2017-03-08 14:06:52
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych, w miejscowościach Rewal i Trzęsacz, gmina Rewal, podczas sezonów letnich w latach 2017-2020
Minął termin składania ofert
2017-01-25 14:16:08
Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal, w roku 2017
Minął termin składania ofert
2016-12-06 14:44:09
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal, podczas sezonów letnich, w latach 2017-2020
Minął termin składania ofert
2016-11-10 10:52:52
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, w latach 2017-2019
Minął termin składania ofert
2016-10-28 12:07:06
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Rewal, zbieranie odpadów komunalnych z ulic i plaż oraz ich transport do Regionalnego Zakładu Gospodarowania
Minął termin składania ofert
2016-10-06 12:08:11
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu, w roku szkolnym 2016-2017
Minął termin składania ofert
2016-07-26 11:55:12
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rewal, w tym jednostek budżetowych Gminy
Minął termin składania ofert
2016-07-14 10:36:07
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal w roku 2016
Minął termin składania ofert
2016-03-02 13:37:46
Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego w wysokości 2.500.000,00 zł
Minął termin składania ofert
2015-12-23 10:36:14
Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal, w roku 2016
Minął termin składania ofert
2015-12-22 12:45:13
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY REWAL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, INSTYTUCJI KULTURY
Minął termin składania ofert
2015-12-01 12:42:33
Przebudowa ul. Parkowej, ul Rycerskiej i ul. Wesołej w Rewalu, Gmina Rewal.
Minął termin składania ofert
2015-08-17 14:54:21
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu, w roku szkolnym 2015-2016
Minął termin składania ofert
2015-08-14 13:34:01
Dostawa biletomatów, telefonów oraz zestawów komputerowych do budynków stacji kolejowych w Gminie Rewal
Minął termin składania ofert
2015-07-01 14:57:53
Dostawa wyposażenia dworców kolejowych w gminie Rewal
Minął termin składania ofert
2015-06-19 11:03:07
Monitoring, dostawa biletomatów, telefonów oraz zestawów komputerowych do budynków stacji kolejowych w Gminie Rewal
Minął termin składania ofert
2015-06-18 10:27:20
Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynkach dworcowych w gminie Rewal
Minął termin składania ofert
2015-04-24 14:47:23
Dostawa i montaż elementów małej architektury na dworcach kolejowych na terenie Gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2015-03-31 12:49:59
Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal, w roku 2015
Minął termin składania ofert
2014-12-08 13:30:56
Roboty dodatkowe dla zadania: Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych na dworcach kolejowych w Trzęsaczu, Śliwinie i Niechorzu Latarni.
Minął termin składania ofert
2014-12-04 13:31:34
Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal, w roku 2015
Minął termin składania ofert
2014-11-21 13:38:05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, w roku 2015
Minął termin składania ofert
2014-11-18 13:30:11
Świadczenie usług serwisowych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów, urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach gminnych przez okres 12 miesięcy - NIE PODLEGA USTAWIE PZP
Minął termin składania ofert
2014-10-17 13:17:17
Przebudowa kwartału (rewitalizacja) w centrum Niechorza u zbiegu ulic Mazowieckiej i Parkowej - Etap I - Mój Rynek - Budowa targowiska stałego Niechorze
Minął termin składania ofert
2014-09-23 12:39:06
Informacja o wyborze oferty i zamiarze zawarcia umowy
Minął termin składania ofert
2014-09-12 11:05:45
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śliwin
Minął termin składania ofert
2014-08-06 13:58:32
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rewalu
Minął termin składania ofert
2014-05-16 13:01:36
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Pogorzelicy
Minął termin składania ofert
2014-04-17 12:24:05
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rewalu
Minął termin składania ofert
2014-04-15 09:14:13
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych budynków dworców kolejowych w Śliwinie, Niechorzu - Latarni i Trzęsaczu
Minął termin składania ofert
2014-04-14 14:58:12
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Pogorzelicy.
Minął termin składania ofert
2014-03-21 12:30:58
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych budynków dworców kolejowych w Śliwinie, Niechorzu - Latarni i Trzęsaczu
Minął termin składania ofert
2014-02-26 14:40:43
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Pogorzelicy
Minął termin składania ofert
2014-02-26 14:19:11
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu- dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rewalu
Minął termin składania ofert
2014-02-26 13:53:21
Kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi
Minął termin składania ofert
2013-11-19 08:42:07
Wykonanie zadaszenia wiat rowerowych w ramach Projektu pn. Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal.
Minął termin składania ofert
2013-11-15 09:57:02
Wykonanie zadaszenia wiat rowerowych w ramach Projektu pn. Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal.
Minął termin składania ofert
2013-10-25 13:42:00
Remont parowozu Px48 (wąskotorowego) 3916 z tendrem Pt6X48
Minął termin składania ofert
2013-10-24 14:59:19
Naprawa główna parowozu Px48 (wąskotorowego) 3913 z tendrem Pt6X48
Minął termin składania ofert
2013-10-24 14:58:05
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Klifowej oraz ul. Brzozowej w m. Rewal
Minął termin składania ofert
2013-09-19 14:14:00
Wykonanie dodatkowych kominów wentylacyjnych, tarasów, nadproży, robót rozbiórkowych
Minął termin składania ofert
2013-09-13 09:50:32
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokończenie robót kolejowych na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica
Minął termin składania ofert
2013-07-23 13:10:17
Świadczenie dodatkowych usług medycznych
Minął termin składania ofert
2013-06-24 12:15:18
Wykonanie elementu małej architektury w postaci kotwicy - ul. Zgody w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2013-05-27 14:10:04
Budowa parkingu przy Latarni Morskiej w Niechorzu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2013-05-17 14:48:20
Dostawa 100 sztuk koszy na śmieci wraz z elementami kotwiącymi do Pogorzelicy, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2013-05-16 12:49:28
DOSTAWA MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO NASADZEŃ W GMINIE REWAL
Minął termin składania ofert
2013-04-30 14:32:00
Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy Sikorskiego w Rewalu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2013-04-30 14:00:38
Stworzenie kampanii reklamowej gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2013-04-30 10:00:43
Odbieranie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Rewal w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2016
Minął termin składania ofert
2013-04-18 15:29:52
Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy Sikorskiego w Rewalu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2013-04-15 13:14:53
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pogorzelicy przy ul. Plażowej, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2013-04-11 09:45:54
Przebudowa ul. Słonecznej w Pustkowiu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2013-03-22 12:56:00
Wykonanie projektu zamiennego Budowy portu rybackiego w Niechorzu wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę
Minął termin składania ofert
2013-03-14 15:08:25
Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy Sikorskiego w Rewalu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2013-02-22 12:21:45
Wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2013-02-15 13:25:05
Dostawa słupów oświetlenia ulicznego dla miejscowości Pobierowo i Pogorzelica, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2013-02-05 09:24:35
DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM REDUKTORÓW MOCY W OBWODACH OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE NIECHORZA, GMINA REWAL
Minął termin składania ofert
2013-01-10 14:53:06
Dostawa i montaż automatu do selektywnej zbiórki opakowań po napojach typu PET oraz puszek aluminiowych, dostawa i montaż trzech ręcznych zgniatarek do opakowań aluminiowych
Minął termin składania ofert
2012-12-13 15:12:03
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, dla potrzeb Gminy Rewal, w roku 2013 i 2014
Minął termin składania ofert
2012-12-12 11:47:23
Wykonanie instalacji solarnej dla hali sportowej Rewalu
Minął termin składania ofert
2012-12-06 15:23:42
BUDOWA TRZECH PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY REWAL
Minął termin składania ofert
2012-11-29 14:23:03
Kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi
Minął termin składania ofert
2012-11-27 08:52:16
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Urzędu Gminy w Rewalu oraz pomieszczeń Straży Gminnej.
Minął termin składania ofert
2012-11-07 12:20:29
Demontaż, odbiór, zabezpieczenie w trakcie transportu oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal w ramach projektu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2012-10-15 15:41:36
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4
Minął termin składania ofert
2012-09-04 14:11:47
Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzelicy - gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2012-08-31 12:59:41
Wykonanie nawierzchni ul. Klifowej w Trzęsaczu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2012-08-30 14:43:37
Udzielenie kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Minął termin składania ofert
2012-08-28 13:13:15
Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzelicy - gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2012-07-24 12:42:00
Ogloszenie o zawarciu umów na Dodatkowe służby medyczne w roku 2012
Minął termin składania ofert
2012-05-31 10:55:48
Ogloszenie o zawarciu umowy na: Dokończenie budowy toalety w Pobierowie, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2012-05-29 12:20:39
Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Dokończenie budowy toalety w Pobierowie, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2012-05-23 10:49:25
Wykonanie nawierzchni ul. Klifowej w Trzęsaczu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2012-05-21 15:11:21
Dostawa słupów oświetlenia ulicznego na kwartał ulic w Pobierowie, Gmina Rewal (ul. Reymonta, Sportowa, Szczecińska, Moniuszki, Wrzos, Orzeszkowej)
Minął termin składania ofert
2012-05-07 16:26:23
Dokończenie budowy toalety w Pobierowie, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2012-04-25 14:21:47
Modernizacja taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal w ramach projektu pn. Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal, remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu
Minął termin składania ofert
2012-04-17 14:50:55
Dostawa elementów kamiennych - ul. Klifowa, Trzęsacz
Minął termin składania ofert
2012-04-17 14:37:40
DOSTAWA MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO NASADZEŃ W GMINIE REWAL
Minął termin składania ofert
2012-04-12 12:30:15
Dokończenie budowy toalety w Pobierowie, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2012-04-04 15:05:21
Zwalczanie komarów na terenie gminy Rewal, deratyzacja oraz dezynsekcja na terenie gminy Rewal - w latach 2012-2015
Minął termin składania ofert
2012-04-02 11:05:29
Świadczenie stałej obsługi prawnej Urzędu Gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2012-03-26 16:36:22
Modernizacja dachu budynku Zespołu szkolno - przedszkolnego Niechorze ul. Szczecińska 6
Minął termin składania ofert
2012-03-14 14:47:46
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal.
Minął termin składania ofert
2012-02-29 14:36:28
Modernizacja taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal w ramach projektu pn. Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal, remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu
Minął termin składania ofert
2012-02-13 15:58:11
Dostawa słupów oświetlenia ulicznego na kwartał ulic w Pobierowie, Gmina Rewal (ul. Reymonta, Sportowa, Szczecińska, Moniuszki, Wrzos, Orzeszkowej, Wspólna)
Minął termin składania ofert
2012-02-09 14:05:26
Dostawa dekoracyjnych słupów oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2012-01-26 13:12:18
Informacja o zawarciu umowy
Minął termin składania ofert
2012-01-12 11:41:30
Dostawa dekoracyjnych słupów oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2012-01-09 10:22:35
Wykonanie i montaż dwóch rzeźb wielorybów, ze stali Corten, wraz z adaptacją istniejących fundamentów, w Rewalu
Minął termin składania ofert
2011-12-21 10:07:07
Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP Gminy Rewal wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi
Minął termin składania ofert
2011-12-16 14:28:27
Demontaż, odbiór, zabezpieczenie w trakcie transportu oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2011-11-28 16:34:55
Świadczenie powszechnych usług pocztowych
Minął termin składania ofert
2011-11-25 10:18:03
Przebudowa sieci gazowej i teletechnicznej wynikająca z konieczności usunięcia kolizji ujawnionych podczas wykonywanych robót budowlanych na zadaniu pn.: Przebudowa ul. Władysława Łokietka w m. Rewal
Minął termin składania ofert
2011-11-18 13:50:07
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Urzędu Gminy w Rewalu oraz pomieszczeń Straży Gminnej.
Minął termin składania ofert
2011-10-14 14:24:17
Przebudowa ulic: Sportowej w Śliwnie, Wspólnej w Pobierowie, Plażowej w Pogorzelicy - Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2011-09-22 09:42:48
Przebudowa ul. Wrzos, ul. Sportowej, ul. Szczecińskiej, ul. E. Orzeszkowej, ul. St. Moniuszki, ul. W. Reymonta, ul. T. Kościuszki w miejscowości Pobierowo, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2011-09-19 15:50:04
Informacja o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2011-08-26 13:49:41
Wykup wierzytelności w wysokości 4.042.659,59 zł na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Rewal na 2011 rok
Minął termin składania ofert
2011-08-12 11:52:46
Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niechorzu w ramach Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży
Minął termin składania ofert
2011-08-11 12:36:24
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4 x 4
Minął termin składania ofert
2011-08-10 14:57:39
Wykup wierzytelności w wysokości 4.042.659,59 zł na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Rewal na 2011 rok
Minął termin składania ofert
2011-08-02 14:25:50
Wykup wierzytelności w wysokości 3.510.484,30 zł na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Rewal na 2011 rok
Minął termin składania ofert
2011-07-21 15:03:54
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rewal, w komunikacji zamkniętej w roku szklonym 2011/2015, wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi dziećmi
Minął termin składania ofert
2011-07-04 14:43:43
Wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Parku Etnograficznego- Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu.
Minął termin składania ofert
2011-06-28 14:46:00
Dostawa wyposażenia do toalety publicznej w Rewalu
Minął termin składania ofert
2011-05-17 13:36:15
DOSTAWA MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO NASADZEŃ W GMINIE REWAL
Minął termin składania ofert
2011-05-17 12:27:08
DOSTAWA MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO NASADZEŃ W GMINIE REWAL
Minął termin składania ofert
2011-04-29 13:11:21
Budowa Parku Nauki i Symboli w Pustkowiu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2011-04-27 13:17:36
Pełnienie nadzoru i funkcji Inżyniera Kontraktu dla wykonania robót budowlanych objętych zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w Rewalu
Minął termin składania ofert
2011-04-20 15:29:51
Budowa ścieżki rowerowej Niechorze - Pogorzelica w Gminie Rewal
Minął termin składania ofert
2011-04-08 15:13:09
Budowa Parku Nauki i Symboli w Pustkowiu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2011-04-06 13:32:02
Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Parkowa i Wesoła w Rewalu
Minął termin składania ofert
2011-04-06 07:56:02
Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w Rewalu
Minął termin składania ofert
2011-03-22 13:07:46
Budowa ścieżki rowerowej Niechorze Pogorzelica w Gminie Rewal
Minął termin składania ofert
2011-03-10 10:49:59
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu
Minął termin składania ofert
2011-03-01 14:16:48
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiOR wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej.
Minął termin składania ofert
2011-02-18 14:38:40
Dzierżawa dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwis i konserwacja parkomatów do pobierania opłat za parkowanie na płatnych parkingach na terenie gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2011-01-31 11:44:40
Całoroczne kompleksowe utrzymanie czystości we wszystkich miejscowościach Gminy Rewal (przetarg 3 -częściowy)
Minął termin składania ofert
2011-01-14 11:55:11
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP I
Minął termin składania ofert
2010-12-23 11:35:37
Zarządzanie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal
Minął termin składania ofert
2010-12-09 11:33:20
Dostawa i zainstalowanie składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik o wymiarach 25x40m na boisku wielofunkcyjnym -Moje Boisko Orlik 2012 - w Trzęsaczu, przy ulicy Pałacowej , działka nr 8.
Minął termin składania ofert
2010-11-22 15:45:40
Dostawa słupów oświetleniowych - ul. Trzebiatowska w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2010-11-09 10:04:04
Konkurs na opracowanie projektu koncepcji rozwiązań architektonicznych zagospodarowania przestrzeni publicznej w Pogorzelicy, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2010-10-13 14:56:46
Obsługa Urzędu Gminy Rewal w zakresie wykonywania wycen rzeczoznawcy majątkowego na okres 4 lat
Minął termin składania ofert
2010-10-05 14:26:17
Budowa toalety w Pobierowie, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2010-09-22 09:27:51
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal, remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP I.
Minął termin składania ofert
2010-09-21 15:05:45
Budowa toalety w Pobierowie, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2010-09-03 14:30:50
Wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu pn. Radosna szkoła w Rewalu i Niechorzu.
Minął termin składania ofert
2010-08-25 13:22:23
Przebudowa ul. Magdaleny w m. Pustkowo wraz z elementami małej architektury, oraz nasadzeniami roślin ozdobnych
Minął termin składania ofert
2010-08-17 13:47:06
Przebudowa ul. Cichej w Niechorzu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2010-08-17 12:27:16
Przebudowa ul. Poznańskiej w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2010-08-16 14:01:15
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rewal wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi dziećmi.
Minął termin składania ofert
2010-08-13 13:48:19
Budowa parkingu przy ul. Spacerowej w Pustkowiu
Minął termin składania ofert
2010-08-11 09:04:58
Konkurs na pracowanie koncepcji rozwiązań architektonicznych projektu pomostu spacerowo-cumowniczego z zespołem usługowym w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2010-08-10 12:20:45
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pogorzelica, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2010-07-22 11:58:36
Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, jednego uniwersalnego samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem
Minął termin składania ofert
2010-07-19 12:31:14
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem ulicznym, ul. Trzebiatowska w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2010-07-07 12:37:14
Budowa oświetlenia chodnika na trasie Pustkowo -Trzęsacz, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2010-06-23 10:58:53
Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - ul. Dworcowa w Rewalu
Minął termin składania ofert
2010-06-16 11:15:51
Dostawa i montaż iluminacji LED Latarni Morskiej w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2010-06-09 13:01:23
Udzielenie kredytu w wysokości 4.625.035,00 zł
Minął termin składania ofert
2010-05-27 14:01:59
Remont boiska wielofunkcyjnego w Rewalu
Minął termin składania ofert
2010-05-24 11:56:20
Docieplenia ścian i wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynku Szkoły przy ul. Kościuszki 1 w Pobierowie, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2010-05-20 11:17:03
Przebudowa ul. Pomorskiej w m. Pobierowo wraz z przebudową istniejących zjazdów, oraz budową i przebudową chodników
Minął termin składania ofert
2010-05-14 11:20:03
Przebudowa deptaka - ul. Sztormowa w Pogorzelicy, Gmina Rewal wraz z elementami małej architektury
Minął termin składania ofert
2010-05-12 11:21:13
Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, jednego uniwersalnego samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem
Minął termin składania ofert
2010-05-05 13:45:15
Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Rewal
Minął termin składania ofert
2010-04-29 11:27:45
Przebudowa ul. Pomorskiej w m. Pobierowo wraz z przebudową istniejących zjazdów, oraz budową i przebudową chodników
Minął termin składania ofert
2010-04-28 12:37:41
Udzielenie kredytu w wysokości 3.022.483,00 zł
Minął termin składania ofert
2010-04-22 12:50:16
Dostawa oleju napędowego
Minął termin składania ofert
2010-04-07 11:48:02
Parking przy ul. Rybackiej w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2010-04-07 10:26:10
Przebudowa deptaka - ul. Sztormowa w Pogorzelicy, Gmina Rewal wraz z elementami małej architektury.
Minął termin składania ofert
2010-04-02 12:19:30
Przebudowa deptaka - ul. Bursztynowa w Pogorzelicy, Gmina Rewal wraz z elementami małej architektury.
Minął termin składania ofert
2010-04-02 11:46:53
Przebudowa ul. Nadmorskiej w Pustkowiu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2010-04-02 11:12:00
Przebudowa deptaka ul. Morska w Pogorzelicy, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2010-04-01 12:34:29
Opracowanie Dokumentacji Wykonawczej dla zadania pn. Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu
Minął termin składania ofert
2010-03-29 15:35:53
Udzielenie kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na realizację budynku komunalnego (6 lokali) Rokita 1 w Pogorzelicy oraz budynku socjalnego (18 lokali) w Śliwinie.
Minął termin składania ofert
2010-03-10 12:19:45
Udzielenie kredytu w wysokości 2.710.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2010-03-01 13:00:52
Przebudowa ul. Leśnej w Niechorzu (na działkach o numerach geodezyjnych 729, 727/2, 911/23, 708/2 obręb ewidencyjny Niechorze) od ul. Bursztynowej do zejścia na plażę
Minął termin składania ofert
2010-01-28 10:01:44
Udzielenie kredytu w wysokości 5.010.000,00 zł na sfinansowanie zadań: pn. Realizacja Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów
Minął termin składania ofert
2010-01-14 13:15:17
Przebudowa ul. Leśnej w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2009-12-30 11:36:39
Modernizacja placu przy ul. Warszawskiej w Rewalu
Minął termin składania ofert
2009-12-18 13:48:17
Budowa parkingu na 105 samochodów osobowych wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym oraz odwodnieniem przy ul. Szkolnej w Rewalu
Minął termin składania ofert
2009-11-24 13:18:06
Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Kamieńskiej w Rewalu
Minął termin składania ofert
2009-11-18 08:53:53
Budowa parkingu przy ulicy Brzozowej w Rewalu
Minął termin składania ofert
2009-10-29 13:40:22
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łąkowej w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2009-10-23 11:26:05
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w Śliwinie, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2009-10-20 14:55:32
Udzielenie kredytu w wysokości 2.072.000,00 zł na sfinansowanie zadań: pn. - projekt modernizacji i przebudowy kolei wąskotorowej - projekt techniczny zagospodarowania turystycznego po OW Bursztyn - projekt techniczny przystani jachtowej w Niechorzu - projekt techniczny przystani windsurfingowej na terenie jeziora Liwa Łuża
Minął termin składania ofert
2009-10-20 13:19:01
Przebudowa chodnika na ulicy Grunwaldzkiej w Pobierowie - odcinek od ul. Polnej do ul. Granicznej
Minął termin składania ofert
2009-10-16 12:42:54
Budowa parkingu przy ulicy Spacerowej w Pustkowiu
Minął termin składania ofert
2009-10-14 09:51:32
Wykonanie docieplenia budynku Szkoły w Rewalu
Minął termin składania ofert
2009-09-17 12:02:39
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NA ZADANIU PN.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Minął termin składania ofert
2009-09-16 15:03:35
Budowa centrum miejscowości Rewal
Minął termin składania ofert
2009-08-14 11:54:28
Rozbudowa i przebudowa budynków na cele mieszkalne w Pogorzelicy
Minął termin składania ofert
2009-08-06 15:07:10
Udzielenie kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
Minął termin składania ofert
2009-07-24 14:07:22
Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy w Rewalu
Minął termin składania ofert
2009-07-20 12:53:15
opracowanie koncepcji architektonicznych: I część - projektu pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie oraz II część - projektu zespołu hotelowego w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2009-07-02 15:26:04
Wykonanie projektu technicznego (część drogowa wraz z kanalizacją deszczową oraz część oświetleniowa) oraz wykonanie przebudowy ulicy Klifowej w Trzęsaczu -Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2009-06-17 14:52:23
Wykonanie projektu technicznego oraz wykonanie przebudowy ulicy Klifowej i Różanej w Rewalu
Minął termin składania ofert
2009-06-16 14:41:37
Opracowanie koncepcji projektu ratusza w Rewalu.
Minął termin składania ofert
2009-06-05 15:06:21
ZAGOSPODAROWANIE 3 PARKINGÓW NA TERENIE GMINY REWAL WRAZ Z ORGANIZACJĄ CENTRUM ICH ZARZĄDZANIA. DOSTAWA KOMPUTEROWEGO SYSTEMU ZARZĄDZAJĄCEGO. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
Minął termin składania ofert
2009-05-29 14:57:06
Modernizacja sieci nn i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pogorzelicy ul. Wojska Polskiego
Minął termin składania ofert
2009-05-29 12:17:50
Przebudowa ulicy Krótkiej w Rewalu.
Minął termin składania ofert
2009-05-11 13:01:44
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy parkingu przy ul. Zaułek w Trzęsaczu Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2009-05-06 13:37:28
Udzielenie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Gminie Rewal
Minął termin składania ofert
2009-04-16 11:18:54
Budowa parkingu w kwartale ulic Zgody, Moniuszki, Spacerowej, Wojska Polskiego w Pobierowie, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2009-04-07 14:05:12
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu - Moje Boisko - Orlik 2012
Minął termin składania ofert
2009-04-02 13:48:02
Budowa i częściowa przebudowa ulicy Zachodniej w Pobierowie.
Minął termin składania ofert
2009-03-20 11:21:24
Budowa trzech zejść na plażę w Pogorzelicy, Gmina Rewal.
Minął termin składania ofert
2009-03-18 12:08:13
Dostawa oleju napędowego i olejów technicznych
Minął termin składania ofert
2009-03-17 09:20:24
Adaptacja pomieszczeń szkolnych atrium w Pobierowie na bibliotekę.
Minął termin składania ofert
2009-03-12 14:23:42
Udzielenie kredytu długoterminowego, w kwocie 2.000.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
Minął termin składania ofert
2009-02-11 10:57:00
ZAGOSPODAROWANIE 3 PARKINGÓW NA TERENIE GMINY REWAL
Minął termin składania ofert
2009-02-04 15:16:09
Dostawa, dla Urzędu Gminy w Rewalu, fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2009-01-14 12:06:25
Udzielenie kredytu długoterminowego, w kwocie 3.295.482,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
Minął termin składania ofert
2009-01-13 14:16:37
Wymiana nawierzchni placu przy przestanku PKS w Rewalu
Minął termin składania ofert
2009-01-08 08:23:08
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie, budowy falochronu i toru podejściowego do przystani jachtowej w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2008-12-31 10:56:14
Wykonywanie demontażu, wywozu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal w roku 2009
Minął termin składania ofert
2008-12-29 14:02:23
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Przystani Jachtowej w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2008-12-18 15:31:05
Wykonywanie obsługi geodezyjnej Urzędu Gminy w Rewalu.
Minął termin składania ofert
2008-11-07 14:18:52
Przebudowa ul. Handlowej i Sportowej w miejscowości Pustkowo, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2008-11-04 14:35:36
Budowa sali sportowej z boiskiem w Pobierowie, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2008-10-30 15:09:18
Dostawa, dla Urzędu Gminy w Rewalu, fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2008-10-23 14:50:18
Konkurs na Opracowanie projektu centrum miejscowości Niechorze
Minął termin składania ofert
2008-10-23 13:27:47
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Przystani Jachtowej w Niechorzu
Minął termin składania ofert
2008-10-21 15:12:21
Przebudowa ul. Rzecznej w Pogorzelicy, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2008-10-20 16:26:55
Przebudowa ulicy Wesołej w miejscowości Śliwin, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2008-10-17 12:06:03
Przebudowa ul. Słonecznej w Niechorzu, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2008-10-15 15:04:59
Przebudowa ulicy Kwiatowej, Polnej, Słonecznikowej, Chabrowej w Rewalu
Minął termin składania ofert
2008-10-10 10:52:52
Dostawa, dla Urzędu Gminy w Rewalu, fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Minął termin składania ofert
2008-10-07 12:39:44
Modernizacja istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Niechorze w ulicach Ludna i Środkowa
Minął termin składania ofert
2008-09-24 12:14:34
Przebudowa ul. Polnej w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2008-09-08 14:26:00
Przebudowa ulicy Nadmorskiej w Trzęsaczu
Minął termin składania ofert
2008-09-05 14:51:43
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego nn przy ul. Kamieńskiej w Trzęsaczu - droga nr 102
Minął termin składania ofert
2008-09-05 09:15:02
Remont nawierzchni łącznika między ul. Grunwaldzką i Zgody w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2008-08-13 10:25:04
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przystani żeglarskiej w Niechorzu.
Minął termin składania ofert
2008-08-08 12:35:33
Budowa centrum ratownictwa w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2008-08-06 14:31:20
Dostawa, wraz z montażem, dwóch platform dla niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2008-08-05 15:43:43
Adaptacja budynku kolonijnego na budynek mieszkalny wielorodzinny
Minął termin składania ofert
2008-06-16 19:26:47
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU AMFITEATRU W REWALU
Minął termin składania ofert
2008-05-30 16:15:15
Budowa zejścia na plażę w Rewalu
Minął termin składania ofert
2008-04-30 15:05:27
Dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji, w terminie 7 dni o daty podpisania umowy, oraz wydzierżawienie zbiornika magazynowego na tlen oraz sukcesywna dostawa ciekłego tlenu przez okres do 31.10.2009 roku.
Minął termin składania ofert
2008-04-29 10:44:58
Przebudowa rurociągu tłocznego dn 400 w Trzęsaczu oraz przebudowa dwóch przepompowni ścieków sanitarnych w Rewalu i Trzęsaczu
Minął termin składania ofert
2008-03-28 21:11:51
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kamieńskiej w Rewalu
Minął termin składania ofert
2008-03-17 16:30:35
Budowa centrum miejscowości Rewal wraz z dojściem i zejściem na plażę
Minął termin składania ofert
2008-03-10 16:46:54
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie, gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2008-02-14 15:19:08
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2007-12-13 15:16:14
Dostawa koparko-ładowarki do ZWiK w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2007-11-22 15:26:21
Remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pobierowie - Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2007-10-17 15:44:58
Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na świetlicę wiejską wraz z instalacjami wewnętrznymi - Śliwin, Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2007-10-05 15:34:33
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rewal wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi dziećmi.
Minął termin składania ofert
2007-08-14 15:49:52
REWITALIZACJA I REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
Minął termin składania ofert
2007-07-31 16:18:01
Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie, gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2007-07-02 22:49:47
ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA 40 OSÓB W OKRESIE SEZONU LETNIEGO 2007 W MIEJSCOWOŚCI POGORZELICA – GMINA REWAL
Minął termin składania ofert
2007-06-04 15:55:13
Dostawa dwóch sanitariatów (toalet) o wymiarach 6.280 x 3.000 mm
Minął termin składania ofert
2007-05-18 16:01:04
Dostawa urządzeń do monitorowania ruchu drogowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie danych w postępowaniach o wykroczenia
Minął termin składania ofert
2007-05-16 12:58:26
Dostawa urządzeń do monitorowania ruchu drogowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie danych w postępowaniach o wykroczenia
Minął termin składania ofert
2007-04-25 11:20:05
Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie, gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2007-04-04 15:20:37
ZARZĄDZANIE, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE REWAL
Minął termin składania ofert
2007-03-08 12:19:42
Dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji, w terminie 7 dni o daty podpisania umowy oraz wydzierżawienie na okres 1 roku zbiornika magazynowego na tlen oraz sukcesywna dostawa tlenu, przez okres 1 roku
Minął termin składania ofert
2007-03-07 14:25:10
Obsługa Urzędu Gminy Rewal w zakresie wykonywania wycen rzeczoznawcy majątkowego
Minął termin składania ofert
2007-01-11 14:13:50
Całoroczne kompleksowe utrzymanie czystości we wszystkich miejscowościach Gminy Rewal
Minął termin składania ofert
2006-12-11 14:06:16
BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ W TRZĘSACZU Z UL. KLIFOWEJ (GMINA REWAL) WRAZ Z ZAGOSPODAROWAN IEM TERENU
Minął termin składania ofert
2006-11-29 13:53:40
PRZEBUDOWA TRZECH PRZEPOMPOWNI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE NIECHORZA I REWALA W GMINIE REWAL
Minął termin składania ofert
2006-11-13 15:39:43
Remont ulicy Nadmorskiej w Trzęsaczu - Gmina Rewal
Minął termin składania ofert
2006-10-30 15:02:27
Wykonanie czynnosci Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni scieków w Pobierowie”.
Minął termin składania ofert
2006-10-17 15:44:30
DOSTAWA URZĄDZEŃ DO PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W POGORZELICY PRZY UL. TELIGI
Minął termin składania ofert
2006-10-16 08:47:40
Remont mostu kolejowego linii wąskotorowej
Minął termin składania ofert
2006-09-27 15:19:56
Przebudowa ciągu pieszego (prawa strona) ul. Grunwaldzkiej od ulicy Gwarnej do ulicy Polnej w Pobierowie
Minął termin składania ofert
2006-09-21 15:26:08

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
01 lip 2003

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
22 sty 2024, godz. 14:30

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
16 lut 2022, godz. 14:15