Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIA


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
2024r. 2024-01-10 09:33:38
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH! 2024-01-09 09:57:35
O G Ł O S Z E N I E Sołtysa Sołectwa Niechorze z dnia 07 listopada 2023 r. Zebranie Wiejskie 2023-11-07 14:09:59
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-11-07 12:17:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o zakończeniu postępowania 2023-11-06 12:54:25
PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W OBWODZIE NR 11 W SEZONIE ŁOWIECKIM 2023/2024 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 225 „DĄB W ROGOWIE 2023-09-15 14:39:02
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach nr SZ.ZUZ.1.4210.6.3.2023.RH z dnia 23.03.2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-30 11:29:01
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH! 2023-01-02 11:27:20
SPRAWY WĘGLOWE 2022-11-03 12:29:50
2023r. 2023-01-04 14:50:05
2022r. 2022-01-03 11:24:04
Obwieszczenia 2003r. 2003-07-24 12:21:53
Obwieszczenia 2004r. 2010-02-02 13:53:12
Obwieszczenia 2005r. 2010-03-07 17:20:11
Obwieszczenia 2006r. 2010-03-07 17:24:35
Obwieszczenia 2007r. 2010-03-07 17:46:47
Obwieszczenia 2008r. 2010-03-07 18:43:41
Obwieszczenia 2009r. 2010-03-07 18:57:28
Obwieszczenia 2010r. 2010-03-07 19:16:18
Obwieszczenia 2011r. 2011-01-11 19:28:54
Obwieszczenia 2012r. 2012-01-03 08:45:04
Obwieszczenia 2013r. 2013-01-02 10:55:42
Obwieszczenia 2014r. 2014-01-23 14:52:05
Obwieszczenia 2015r. 2015-01-05 11:32:08
Obwieszczenia 2016r. 2016-01-07 08:50:35
Obwieszczenia 2017r. 2017-01-12 09:34:10
Obwieszczenia 2018r. 2018-01-04 08:18:57
Obwieszczenia 2019r. 2019-01-08 14:20:56
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ważność od godz. 07:30 dnia 24.07.2019 do godz. 07:30 dnia 25.07.2019 2019-07-24 13:29:40
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ważność od godz. 07:30 dnia 25.07.2019 do godz. 07:30 dnia 26.07.2019 2019-07-25 09:08:56
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ważność od godz. 07:30 dnia 13.08.2019 do godz. 07:30 dnia 14.08.2019 - (artykuł stracił ważność) 2019-08-13 12:14:34
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 118 - Strefa brzegowa - część zachodnia 2019-10-08 13:28:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-11-07 09:22:09
GAZ-SYSTEM: Gazociąg podmorski uzyskał kolejną decyzję środowiskową 2019-11-26 12:18:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 26 listopada 2019 r. decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.9.2019.MH dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w Pobierowie na działkach o numerze geodezyjnym 494, 146/4 ? obręb Pobierowo oraz w Pustkowie na działkach o numerze geodezyjnym 504/9, 203/6, 504/8, 504/7, 503/5, 503/6, 502/17, 502/19, 502/21, 502/19, 502/22, 54/7, 10, 9/4, 67/5 ? obręb Pustkowo. 2019-11-26 15:03:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 28 listopada 2019 r. decyzji nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.11.2019.MH dla inwestycji: Budowa zbiorników stalowych retencyjnych w Trzęsaczu na działce nr 17/2 obręb Trzęsacz, gmina Rewal. 2019-11-28 10:50:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o o wydaniu dnia 28 listopada 2019 r. decyzji nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.12.2019.MH dla inwestycji Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej w miejscowości Rewal na działce nr 222/2, obręb Rewal 2, gmina Rewal. 2019-11-28 10:51:40
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: l. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu - gazociągu DN1000 wraz z linią telemetryczną światłowodową 2019-12-05 11:42:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 9 grudnia 2019 r. decyzji nr 16/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.7.2016.MH dla inwestycji: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z uruchomieniem radiolinii oraz multiplexu MUX-3 w rejonie ul. Dworcowej w Trzęsaczu na działce o numerze geodezyjnym 9/110. 2019-12-13 12:33:50
OBWIESZCZENIE - zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.12.2019r.,inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Rurociąg podmorski Baltic Pipe" - część Polska 2019-12-13 14:22:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów opiniujących dla planowanego przedsięwzięcia pt.: "Budowa kładki dla pieszych nad ciekiem Liwskie Ujście przy istniejącym obiekcie mostowym w ciągu dp 3015z". 2019-12-16 12:15:14
2020r. 2019-12-29 19:35:04
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-08-11 11:10:48
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-08-11 11:15:39
Rozpoczęcie taksacji lasów 2020-09-02 10:33:56
Plan Polowań Zbiorowych na rok gospodarczy 2020/2021 2020-10-06 12:34:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal 2020-10-07 07:42:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Warszawskiej w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działkach 46, 136/13, 136/6, 136/7, 637, 638, 707 i 410 w obrębie Rewal 1 2020-10-20 08:50:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 5 listopada 2020 r. decyzji nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.5.2020.MH dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Warszawskiej w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działkach o numerze geodezyjnym 46, 136/13, 136/6, 136/7, 637, 638, 707 i 410 w obrębie Rewal 1. 2020-11-05 13:12:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działce o numerze geodezyjnym 49/12 w obrębie Rewal 1. 2020-12-10 09:21:04
UWAGA! OD 01.01.2021 r. ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REWAL 2020-12-31 12:29:33
2021r. 2021-01-04 07:22:12
Baza teleadresowa podmiotów na terenie powiatu gryfickiego udzielających pomocy w związku z przemocą w rodzinie 2021-06-11 10:44:06
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego UAiB.6740.318.2021.KC 2021-06-29 12:30:04
Apelujemy o rozwagę i ostrożność 2021-07-19 13:21:06
OBWIESZCZENIE SZ.RUZ.4210.111-4.2021.JZ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-07-20 08:35:51
OBWIESZCZENIE Starosty Gryfickiego UAiB.6740.318.2021.KC ws. wydanej decyzji - pozwolenia na rozbudowę drogi gminnej - ul. Łąkowej w Trzęsaczu 2021-07-20 14:04:57
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach nr SZ.ZUZ.1.4210.123.3.2021.EI 2021-08-10 07:41:02
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI przez Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW WODY POLSKIE znak SZ.RUZ.4210.111-7.2021.JZ 2021-08-18 14:59:19
Zebranie Wiejskie w Rewalu - 27.09.2021, godz. 18:00 2021-09-13 14:26:52
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach nr SZ.ZUZ.1.4210.122.6.2021.FKT z dnia 08.09.2021 r. 2021-09-14 08:25:18
Uwaga Przedsiębiorcy! 30 września mija termin III raty, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 2021-09-14 10:00:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Rewal w obrębie Rewal 1 gmina Rewal polegająca na budowie linii kablowych 0,4 kV, budowie złącz kablowych 0,4 kV i szaf kablowych 0,4 kV oraz demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o numerze ewidencyjnym 60/3, 60/4, 59, 128/4 i 128/2. 2021-09-15 13:14:18
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach nr SZ.ZUZ.1.4210.153.2.2021.EI z dnia 29.09.2021 r. 2021-10-18 10:05:31
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach nr SZ.ZUZ.1.4210.191.2.2021.SK z dnia 12.10.2021 r. 2021-10-18 10:08:11
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REWAL o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-10-19 07:42:05
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-19 07:44:17
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach nr SZ.ZUZ.1.4210.122.9.2021.FKT z dnia 13.10.2021 r. 2021-10-20 11:03:42
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach nr SZ.ZUZ.1.4210.154.4.2021.FKT z dnia 26.10.2021 r. 2021-11-02 10:59:58
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach nr SZ.ZUZ.1.4210.155.4.2021.FKT z dnia 26.10.2021 r. 2021-11-02 11:01:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn PE 100 SDR na terenie działki nr 554/37, obręb Śliwin miejscowość Śliwin, ulica Makowa gm. Rewal powiat gryficki woj. zachodniopomorskie. 2021-11-04 14:57:21
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rewal z 17.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej na działkach nr 16/15, 443/4, 220, 16/3, 217, 9/37, 366/1, 65/1, 364/1 i 10/1 przy ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Śliwinie w obrębie Śliwin, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-11-17 13:55:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 29 listopada 2021 r. decyzji nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.13.2021.MH dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn PE 100 SDR na terenie działki nr 554/37, obręb Śliwin ? miejscowość Śliwin, ulica Makowa gm. Rewal powiat gryficki woj. zachodniopomorskie. 2021-11-29 11:03:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o przedłużeniu terminu na składanie uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-12-08 09:35:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 17 grudnia 2021 r. decyzji nr 16/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.14.2021.MH dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej na działkach 16/15, 443/4, 220, 16/3, 217, 9/37, 366/1, 365/1, 364/1 i 10/1 przy ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Śliwinie obręb Śliwin, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-12-17 13:06:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
01 lip 2003

Osoba dodająca informacje

Administrator BIP

Data publikacji:
01 lip 2003, godz. 10:33

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
01 lip 2003, godz. 10:33