Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

Pomoc dla osób niesłyszących

 

Od 1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209 poz. 1249), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Mickiewicza 19 w Rewalu, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej
z następujących form:  e-mail na adres – sekretariat@rewal.pl, faksem na nr 91 38 49 029, telefonicznie na nr 91 38 49 011,  drogą pocztową.

W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2001r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

                                                                                              Sekretarz Gminy

                                                                                            Wioletta Brzezińska