Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rewalu. 2021-01-04 13:23:22
Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-01-04 12:08:43
Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2020-12-29 08:46:22
Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonych środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2020-12-23 11:57:56
Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-12-21 10:09:43
Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal. 2020-12-17 13:33:26
Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020r. uchylające zarządzenie w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Rewalu. 2020-12-17 13:31:58
Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2020-12-17 13:30:32
Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal. 2020-12-11 10:33:04
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-12-11 10:32:04
Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal. 2020-12-09 13:26:27
Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rewal 2020-12-09 13:25:13
Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rewal dla samorządowych instytucji kultury 2020-12-09 13:23:47
Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2020r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy Rewal. 2020-12-09 09:01:50
Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2020-12-07 14:10:52
ZARZĄDZENIE NR 122/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-12-04 12:27:31
ZARZĄDZENIE NR 121/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umów dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych 2020-12-04 12:24:15
ZARZĄDZENIE NR 120/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Planu Rzeczowo - Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2020-12-03 12:20:40
ZARZĄDZENIE NR 119/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2020-12-03 12:16:47
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-11-30 12:31:24
Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rewal 2020-11-27 14:45:16
Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-11-27 12:22:35
ZARZĄDZENIE NR 115/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminu wyborów uzupełniających na przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy w Rewalu. 2020-11-26 11:03:57
ZARZĄDZENIE NR 114/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające Regulamin Wyboru Przedstawiciela Pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu. 2020-11-26 11:02:52
Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Rewal oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy 2020-11-23 12:54:07
Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-11-20 13:47:28
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2020-11-18 11:16:27
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji. 2020-11-18 11:13:12
Zarządzenie Nr 109 /2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru przedstawicieli do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz zarządzenia wyborów przedstawiciela w Urzędzie Gminy Rewal oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. 2020-11-13 11:05:01
ZARZĄDZENIE NR 108/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-11-09 06:35:58
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-11-05 11:06:48
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2020-11-03 10:18:30
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-11-02 08:17:11
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2020-10-21 09:44:33
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2020r. w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal 2020-10-14 13:54:54
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 października 2020 r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-10-14 08:55:15
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 października 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Rewal. 2020-10-13 09:43:55
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-10-02 14:43:32
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-10-02 09:55:20
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-10-01 07:26:21
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2020-09-30 13:38:47
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2020-09-30 13:37:40
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania inspektora Ochrony Danych 2020-09-24 15:48:10
Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 września 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2020-09-24 15:46:56
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym polożonych w Gminie Rewal 2020-09-17 13:55:44
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym polożonych w Gminie Rewal 2020-09-17 13:51:22
Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2020-09-17 13:43:37
Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej Urzędu Gminy w Rewalu 2020-09-16 12:35:17
Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 września 202 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal 2020-09-15 13:22:02
Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2020-09-15 13:17:56
Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Rewal 2020-09-11 14:01:02
Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-09-04 13:27:47
Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2020 r.zmieniające zarządzenie w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2020-08-31 13:17:42
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2020-08-31 13:14:12
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmain w budżecie Gminy Rewal 2020-08-31 07:07:50
Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-08-28 14:13:03
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-08-28 14:12:34
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-08-24 13:18:27
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-08-21 11:49:04
Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmain w budżecie Gminy Rewal 2020-08-21 11:48:36
Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-08-10 12:10:42
Zarządzenie nr 76/2020 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2020-08-10 12:09:29
Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania użyczenie położonych w Gminie Rewal 2020-08-10 12:05:00
Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2020-08-10 11:32:25
Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-08-10 11:31:25
Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 07.08.2020 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłuzenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Rewal 2020-08-07 12:12:55
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-08-03 13:57:33
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Fala" w Pobierowie 2020-07-31 11:49:17
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-07-28 14:40:32
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-07-28 08:51:53
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-22 14:10:49
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-07-14 06:52:12
Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawi powołania operatorów informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-07-10 13:35:55
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniające regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal 2020-07-09 12:31:14
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gmina Rewal z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-07-06 10:25:47
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania z wpłatami za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania na drogach publicznych, na urządzonych parkingach gminnych oraz na terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal 2020-07-02 16:19:30
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-06-30 12:53:46
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 2020-06-23 08:45:07
Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2020 z dnia 29 maja 2020 r. 2020-06-22 12:28:41
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2020-06-22 12:27:38
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego oraz powołania Gminnego Koordynatora i Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 2020-06-17 19:44:16
Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Rewalu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Rewal 2020-06-17 12:14:39
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rewal za 2019 rok 2020-06-17 12:13:01
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawi powołania operatorów informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-12 08:31:53
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 czerwca w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-06-10 13:12:50
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-09 15:08:31
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Rewal 2020-06-05 12:49:10
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-06-01 08:48:42
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy w Rewalu. 2020-05-28 13:17:54
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących w gospodarowaniu Gminy Rewal na czas oznaczony do 3 miesięcy 2020-05-22 21:23:36
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2020-05-22 21:21:58
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-05-21 08:54:59
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Rewal zdnia 8 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Rewal 2020-05-08 12:51:49
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2020-05-04 14:03:02
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-04-17 09:37:01
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2020-04-09 15:15:04
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 kwietnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal. 2020-04-09 15:12:49
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2020 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-03-31 13:24:53
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2020-03-26 11:59:38
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Rewal w związku z wstąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wstąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Rewal wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS Gov-2. 2020-03-26 10:52:44
Zarzdzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-03-26 10:51:26
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Rewal w związku z ogloszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 2020-03-23 12:36:51
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołów szybkiego reagowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Pobierowo i Niechorze. 2020-03-20 11:08:26
Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-03-18 10:37:22
Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Sztabu Kryzysowego na terenie Gminy Rewal 2020-03-18 10:32:19
Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2020-03-12 14:18:35
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-03-11 15:17:38
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 2020-03-11 15:16:29
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu lnterdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2020-03-10 14:39:49
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 marca 2020 r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal. 2020-03-04 12:15:16
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 6 lutego 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" 2020-03-02 15:02:12
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2020 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-03-02 10:51:45
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 stycznia 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" 2020-02-25 07:44:58
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rewal 2020-02-10 14:26:42
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-02-07 11:25:21
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-02-07 11:20:40
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-02-07 11:01:46
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2020 r w sprawie: ogloszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom społecznym na rok 2020 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy 2020-02-06 15:30:00
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2020 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2020-02-05 09:34:25
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-01-31 13:24:14
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2020 r w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal 2020-01-31 13:22:07
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców 2020-01-31 13:17:37
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 stycznia 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" 2020-01-29 08:29:19
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gmlnę Rewal w roku szkolnym 2020/2021 2020-01-24 10:12:17
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 syucznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoliprowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2020l2021. 2020-01-24 10:07:54
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 stycznia 2020 r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-01-22 09:50:18
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal 2020-01-22 09:44:43
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci na terenie Gminy Rewal w 2020r. 2020-01-17 11:22:22
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gmine Rewal na 2020 r. 2020-01-14 15:23:55
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal dla stanowiska: aplikant w Straży Gminnej 2020-01-14 12:37:06
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2020-01-13 15:24:36
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 usta 2020-01-13 15:15:27
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku 2020-01-10 09:34:36
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników rzędu Gminy w Rewalu 2020-01-08 15:39:07
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 stycznia 2020 r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-01-08 15:36:00
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2020-01-07 10:44:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:
29 gru 2019

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
29 gru 2019, godz. 19:36

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-