115 2022r. | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
NFORMAOA o WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTAOI w 2022 roku, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW oraz WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM w 2022r. w Gminie REWAL - czerwiec 2022r. 2022-07-01 11:48:25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 503/8 i 119 obręb Pustkowo – miejscowość Pustkowo gm. Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie. PP.6733.12.2022 2022-07-01 09:46:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 26, 29, 153 i 161/2 obręb Trzęsacz – miejscowość Trzęsacz gm. Rewal, powiat gryficki, woj. Zachodniopomorskie. PP.6733.11.2022 2022-07-01 09:44:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Zabezpieczenie skarpy na działce nr 585/10, 585/8, 585/9, 585/12, 585/11 w Rewalu obręb Rewal 1, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą. PP.6733.10.2022 2022-07-01 09:43:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 24 maja 2022 r. decyzji nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.8.2022.MH dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działce nr 25, 4/47 i 4/46 przy ul. Łąkowej w Trzęsaczu obręb Trzęsacz oraz na działce nr 143, 151 i 152 w Pustkowie gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-06-17 11:33:11
Obwieszczenie Wójta Gminny Rewal o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal 2022-06-15 10:12:20
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego z dnia 9 czerwca 2022r., znak: UAiB.274.2022.KC, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „ Rozbudowie drogi gminnej Nr 833511Z – ul. Ludnej w m. Niechorze, Gmina Rewal”. 2022-06-14 11:33:25
Z A P R O S Z E N I E do udziału w debacie nad raportem gminy Rewal za 2021 rok 2022-06-08 20:52:22
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-06-03 14:40:09
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gryfickiego 2022-05-26 13:11:17
INFORMACJA o wydaniu decyzji środowiskowej - pn. "Obiekty usług turystycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczno - inżynieryjną w miejscowości Niechorze dz. nr 718, 719, 720,721, 722,723,725,325,375 obręb Niechorze, gm. Rewal" 2022-05-25 13:36:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 112, 113, 503/8, 503/9, 503/7, 114, 119, 502/23, 502/4, 115, 502/25, 116, 502/14 obręb Pustkowo – miejscowość Pustkowo gm. Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie. 2022-05-25 13:28:32
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie i przebudowie dróg gminnych: ul. Modrzewiowej, ul. Szczęśliwej, ul. Słowackiego, ul. Bukowej ul. Akacjowej i ul. Jodłowej w m. Rewal” 2022-05-20 08:40:03
O G Ł O S Z E N I E - Z E B R A N I E W I E J S K I E w dniu 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w budynku Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu 2022-05-16 11:57:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji - "Obiekty usług turystycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczno - inżynieryjną w miejscowości Niechorze dz. nr 718,719, 720,721, 722,723,725,325,375 obręb Niechorze, grn. Rewal" 2022-05-10 12:22:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działce nr 25, 4/47i 4/46 przy ul. Łąkowej w Trzęsaczu obręb Trzęsacz oraz na działce nr 143, 151 i 152 w Pustkowie gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-05-04 14:05:14
Obwieszczenie o wydaniu dnia 26 kwietnia 2022 r. decyzji nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.7.2022.MH dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 353/6 i 352/8 przy ul. Kormoranów i Lipowej w Rewalu obręb Rewal 2, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2022-04-26 11:55:03
Obwieszczenie o wydaniu dnia 26 kwietnia 2022 r. decyzji nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.6.2022.MH dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 129, 128/13, 202/18, 4/22 i 25 przy ul. Promiennej i Pogodnej w Trzęsaczu obręb Trzęsacz, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-04-26 11:54:26
Obwieszczenie o wydaniu dnia 11 kwietnia 2022 r. decyzji nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.5.2022.MH dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 91/4, 91/5, 155 w Rewalu i 32, 9/156 w Trzęsaczu do działek nr 9/113, 9/114, 9/117, 309/1 i 309/11 oraz do działek od nr 9/147 do nr 9/154 i od nr 9/166 do nr 9/171 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-04-26 11:53:03
Obwieszczenie o wydaniu dnia 11 kwietnia 2022 r. decyzji nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.2.2022.MH dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej na działkach 204/11, 125/3, 125/1, 125/2, 681, 624/1, 434 w Rewalu obręb Rewal 1 i na działce nr 444, 14/3, 14/4, 14/7 i 565/16 w Śliwinie obręb Śliwin do działek od nr 565/1 do 565/15 w Śliwinie obręb Śliwin, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-04-26 11:51:23
Zarządzenie Nr 8/Z/2022 z dnia 12.04.2022 r. Prezesa Zarządu Wodociągi Rewal sp z o.o. w sprawie wprowadzenia - ogłoszenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na trzy lata 2022-04-14 11:53:38
INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI w 2022 roku, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW oraz WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM w 2022r. w Gminie REWAL - Marzec 2022r 2022-04-05 10:48:47
NFORMACJA Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach, podaje do publicznej wiadomości informację 2022-03-24 12:11:09
NFORMACJA - Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach, podaje do publicznej wiadomości informację 2022-03-24 12:10:04
INFORMACJA - Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach podaje do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 grudnia 2021 r 2022-03-22 13:05:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 353/6 i 352/8 przy ul. Kormoranów i Lipowej w Rewalu obręb Rewal 2, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-03-21 13:54:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji : Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 129, 128/13, 202/18, 4/22 i 25 przy ul. Promiennej i Pogodnej w Trzęsaczu obręb Trzęsacz, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-03-21 13:52:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 204/11, 125/3, 125/1, 125/2, 681, 624/1, 434 w Rewalu obręb Rewal 1 i na działce nr 444, 14/3, 14/4, 14/7, i 565/16 w Śliwinie obręb Śliwin do działek od nr 565/1 do 565/15 w Śliwinie obręb Śliwin, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - sprostowanie 2022-03-11 13:04:59
HARMONOGRAM ZBIÓRKI OBJAZDOWEJ ODPADÓW GABARYTOWYCH Z TERENU GMINY REWAL 2022-03-10 12:11:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 10/98 do działek od nr 10/60 do 10/97 przy ul. Ogrodowej w Trzęsaczu obręb Trzęsacz, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-03-10 12:09:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 204/11, 125/3, 125/1, 681, 682/1, 434 w Rewalu obręb Rewal 1 i na działce nr 444, 14/3, 14/4, 14/7, i 556/16 w Śliwinie obręb Śliwin do działek od nr 565/1 do 565/15 w Śliwinie obręb Śliwin, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2022-03-04 12:43:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa zjazdu technicznego na działce nr 177/1, 911/44, 911/54 i 911/53 w Niechorzu obręb Niechorze, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2022-03-04 10:50:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Retencja korytowa - Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - odbudowa 4 zastawek, 10 przepustów z piętrzeniem i jazu oraz budowa 2 nowych zastawek na terenie gmin Kamice, Rewal i Trzebiatów" 2022-02-17 10:00:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 10/98 do działek od nr 10/60 do 10/97 przy ul. Ogrodowej w Trzęsaczu obręb Trzęsacz, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-02-08 13:33:36
Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na terenie powiatu gryfickiego od 24 stycznia 2022 r. do odwołania 2022-01-26 11:50:28
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r.w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-26 11:47:47
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.4210.217.4.2021.RH z dnia 10.01.2022 r. 2022-01-18 11:17:09
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE - INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego - wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych 2022-01-14 12:04:10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REWAL o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie ŚIiwin, terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 102, ul. Słoneczną i linią kolejki wąskotorowej. 2022-01-05 11:24:44
Wysokość opłaty miejscowej w roku 2022 2022-01-03 14:33:36
UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2022-01-03 14:32:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-