Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
OBWIESZCZENIE O WYDANYM ZAWIADOMIENIU WS. POZOSTAWIENIA WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA - Budynek usług turystycznych (zakwaterowania turystycznego) z infrastrukturą techniczną 2023-12-12 12:30:06
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. - podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodnipomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodnipomorskim 2023-12-01 12:26:45
ROZPORZĄDZENIE NR 32/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego 2023-11-24 16:38:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 24 listopada 2023 r. decyzji nr 12/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.9.2023.MH dla inwestycji: Budowa do dwóch podziemnych zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się z maksymalnie 6 osobnych kabli wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na działkach nr 9/4, 30, 48, 31, 10/1 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz, gm. Rewal. 2023-11-24 11:55:30
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2023 r. - podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 296/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2023 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodnipomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodnipomorskim 2023-11-23 14:15:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu dnia 16.11.2023 r. decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego znak: DŚ.6733.6.2023.RB 2023-11-22 15:12:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 21 listopada 2023 r. decyzji nr 11/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.8.2023.MH dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłoczonej w ulicach Bolesława Krzywoustego, Piastowskiej, Bolesław Chrobrego, Władysława Łokietka na działkach nr 420/3, 421/5, 421/6, 422/26, 422/24, 422/23, 435/2, 422/2 w obrębie Rewal 1 i na działkach nr 372, 31/4, 307/2, 304/1, 304/2, 31/5, 410/5, 222/2, 34/3 w obrębie Rewal 2, gm. Rewal wraz z rowem na działce nr 410/5 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-11-21 14:40:58
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU GRYFICKIEGO 2023-11-15 11:03:56
Zapraszamy do udziału w projekcie dotyczącym kompostowania bioodpadów. 2023-11-15 08:43:03
Rozporządzenie nr 30/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego 2023-11-13 12:37:44
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa do dwóch podziemnych zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się z maksymalnie 6 osobnych kabli wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na działkach nr 9/4, 30, 48, 31, 10/1 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz, gm. Rewal (PP.6733.9.2023) 2023-11-08 13:02:15
O G Ł O S Z E N I E Sołtysa Sołectwa Rewal z dnia 30 października 2023 r. Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Sołectwa Rewal z w o ł u j ę Z E B R A N I E W I E J S K I E 2023-10-30 18:08:23
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal miejscowości Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-10-30 07:51:11
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REWAL o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Trzebiatowskiej z drogą wojewódzką nr 102 – część 1 2023-10-30 07:48:42
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rewalo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej w ulicach Bolesława Krzywoustego, Piastowskiej, Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka na działkach nr 420/3, 421/5, 421/6, 422/26, 422/24, 422/23, 435/2, 422/2 w obrębie Rewal 1 i na działkach nr 372, 31/4, 307/2, 304/1, 304/2, 31/5, 410/5, 222/2, 34/3 w obrębie Rewal 2, gm. Rewal wraz z rowem na działce nr 410/5 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. (PP.6733.8.2023) 2023-10-26 14:22:30
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Sczecinie - Ogłoszenie - "Ptasia grypa" 2023-10-26 08:34:42
Rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego 2023-10-20 14:17:27
Rozporządzenie nr 27/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-10-20 14:15:53
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi - W związku ze złożoną w dniu 26 września 2023 roku skargą na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze geod. 191/3, położonej w obrębie Pogorzelica 2023-10-02 11:39:01
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rewal z dnia 14 września 2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika. 2023-09-14 13:13:21
ZAWIADOMIENIE - wyłożenie do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy. 2023-09-07 11:23:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 6 września 2023 r. decyzji nr 10/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.7.2023.MH dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 308/37, 308/45 i 182/5 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-09-06 13:25:50
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak SZ.RUZ.4210.84.2023.PG z dnia 30.08.2023 r. 2023-09-01 13:05:26
INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.4210.48.2023.DK 2023-08-29 13:31:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy dn 110 na działkach nr 46, 13, 569/5, obręb Dreżewo, oraz części działek nr 42, 30/1,15, 569/10, 569/3, 39/3, 569/2, 22/10, 18 obręb Dreżewo, grn. Kamice a także dz. nr 177 obręb Pustkowo, grn. Rewa 2023-08-29 08:21:59
OBWIESZCZENIE O ZEBRANYCH OPINIACH ORGANÓW OPINIUJĄCYCH ORAZ MATERIAŁACH I DOKUMENTACH PRZED WYDANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - Budowa elektrowni fotowoltaicznej Trzęsacz o mocy do 65 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą, planowanej do realizacji na części dziatek nr 10/1 i 11 obręb Trzesacz, gmina Rewal 2023-08-24 12:04:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 308/37, 308/45 i 182/5 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. (znak: PP.6733.7.2023) 2023-08-18 12:46:00
ROZPORZĄDZENIE NR 18/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-08-11 09:45:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 9 sierpnia 2023 r. decyzji nr 9/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.5.2023.MH dla inwestycji: Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 56/19, 56/20, 56/82, 443/2 w Śliwinie obręb Śliwin, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-08-09 14:24:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 9 sierpnia 2023 r. decyzji nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.4.2023.MH dla inwestycji: Budowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 30, 29 i 49 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą. 2023-08-09 14:23:43
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. 2023-07-20 07:14:45
OBWIESZCZENIE z dnia 7 lipca 2023 r. - "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ZACHODNIĄ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MICKIEWICZA W POBIEROWIE" 2023-07-13 10:39:53
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa Zachodniopomorskiego 2023-07-13 10:35:18
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - "Sztuczne zasilanie brzegu w miejscowości Niechorze i Pogorzelica (km 364,30- 365,45)" 2023-07-04 08:58:09
INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA 2023-06-29 12:15:27
OBWIESZCZENIE z dnia 19 czerwca 2023 r. - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ZACHODNIĄ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MICKIEWICZA W POBIEROWIE" 2023-06-22 12:44:05
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJ - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony 2023-06-22 09:53:11
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJ - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony 2023-06-22 09:52:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 12 czerwca 2023 r. decyzji nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.3.2023.MH dla inwestycji: Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 719/1, 1/1, 126/5 i 395/1 w Rewalu obręb Rewal 1 oraz na działce nr 50/2 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-06-15 10:27:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 56/19, 56/20, 56/82, 443/2 w Śliwinie obręb Śliwin, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (PP.6733.5.2023) 2023-06-13 12:43:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa zejścia pieszego na plażę na działce nr 585/13 i 585/14 obręb Rewal 1, gm. Rewal. (PP.6733.6.2023) 2023-06-12 13:53:09
Z A P R O S Z E N I E do udziału w debacie nad raportem gminy Rewal za 2022 rok 2023-06-07 14:50:11
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok 2023-05-31 13:17:58
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027 2023-05-29 13:48:20
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA STWIERDZAJĄCEGO OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2023-05-26 09:11:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci oświetlania ulicznego na działkach nr 30, 29 i 46 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (spraw znak: PP.6733.4.2023) 2023-05-24 13:53:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 719/1, 1/1, 125/6 i 395/1 w Rewalu obręb Rewal 1 oraz na działce nr 50/2 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. (PP.6733.3.2023) 2023-05-24 09:38:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 22 maja 2023 r. decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.4.2022.MH dla inwestycji: Budowa zjazdu technicznego na działce nr 177/1, 911/44, 911/54 i 911/53 w Niechorzu obręb Niechorze, gm. Rewal. 2023-05-24 09:36:23
31 maja mija termin opłat II raty za sprzedaż alkoholu 2023-05-22 13:13:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 17 maja 2023 r. decyzji nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.2.2023.MH dla inwestycji: Budowa sieci 15,0 kV na działkach nr 15, 16, 176/2, 194 i 318 w Niechorzu obręb Niechorze gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-05-19 10:23:02
O G Ł O S Z E N I E - Sołtys Sołectwa Niechorze zwołuje ZEBRANIE WIEJSKIE 2023-05-18 08:57:59
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-05-17 11:55:41
NFORMACJA WÓJTA GMINY REWAL O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ 2023-05-11 14:28:19
OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.4.2022 z dnia 10 maja 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Śliwin o mocy do 5 MW planowanego do realizacji na terenie gminy Rewal w miejscowości Śliwin, obręb Śliwin na działkach nr 185/2 i 186. 2023-05-11 14:27:39
OBWIESZCZENIE O ZAWIADOMIENIU - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-05-10 11:49:17
Postanowienie nr 42/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie podziału Gminy Rewal na okręgi wyborcze 2023-05-04 08:25:22
OBWIESZCZENIE O ZAWIADOMIENIU - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony 2023-04-28 14:27:28
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW OPINIUJĄCYCH 2023-04-20 11:46:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci 15,0 kV na działkach nr 15, 16, 176/2, 194 i 318 w Niechorzu obręb Niechorze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (PP.6733.2.2023) 2023-04-17 12:27:45
INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI w 2023 roku, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW oraz WSKAŻNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM w 2023r. w Gminie REWAL - I aktualizacja kwiecień 2023r. 2023-04-14 09:34:06
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPR4WIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW OPINRJJĄCYCH 2023-04-11 15:27:38
OBWIESZCZENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU W TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 2023-03-21 11:35:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 6 marca 2023 r. decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.1.2023.MH dla inwestycji: Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 226/1, 443/4, 218/4, 444, 443/3, 50, 238, 56/18, 573/10, 239/2 w Śliwinie obręb Śliwin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-03-07 08:28:23
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-02-13 14:47:32
OBWIESZCZENIE O ZEBRANYCH OPINIACH ORGANÓW OPINIUJĄCYCH ORAZ MATERIAŁACH I DOKUMENTACH PRZED WYDANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ 2023-02-09 07:34:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 226/1, 443/4, 218/4, 444, 443/3, 50, 238, 56/18, 573/10, 239/2 w Śliwinie obręb Śliwin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-02-08 11:10:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 18 stycznia 2023 r. decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.17.2022.MH dla inwestycji: Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 143, 152 i 142/1 w Pustkowie obręb Pustkowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-02-07 14:44:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 1 lutego 2023 r. decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.16.2022.MH dla inwestycji: Likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV i budowa linii kablowej 15 kV z posadowieniem dwóch złącz ZKSN na działkach nr 25, 26, 27, 48, 153, 155/3, 155/4, 158, 159, 181, 182/5, 182/13, 182/26, 308/6, 308/7 308/12, 308/13, 308/14, 308/16, 308/22, 308/23, 308/24, 308/25, 308/26, 308/27, 308/31 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-02-07 14:42:09
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU GRYFICKIEGO 2023-02-03 14:07:58
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW OPINIUJĄCYCH 2023-02-03 14:06:22
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU GRYFICKIEGO 2023-02-03 13:43:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 18 stycznia 2023 r. decyzji nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.7.2021.MH dla inwestycji: Budowa zejścia na plażę na działce nr 438/20 obręb Rewal 2, gm. Rewal. 2023-01-20 10:12:25
UWAGA!!! ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH. 2023-01-17 12:27:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV i budowa linii kablowej 15 kV z posadowieniem dwóch złącz ZKSN na działkach nr 25, 26, 27, 48, 153, 155/3, 155/4, 158, 159, 181, 182/5, 182/13, 182/26, 308/6, 308/7, 308/12, 308/13, 308/14, 308/15, 308/16, 308/22, 308/23, 308/24, 308/25, 308/26, 308/27, 308/31 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-01-10 13:13:56
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 2023-01-04 14:51:20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:
04 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
04 sty 2023, godz. 14:50

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
04 sty 2023, godz. 14:50