Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Czasowy spis zdarzeń

Czasowy spis zdarzeń z dnia 29.12.2022 r. ze Wspólnego Posiedzenia Komisji dot. LIX Sesji Rady Gminy, które odbyło się na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:14

W obradach uczestniczyło  12  Radnych

Nieobecnych  2   Radnych

Wspólne posiedzenie Komisji dot. LIX Sesję Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Komisji Strategii i Rozwoju Pani Iwona Zacharczuk

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LIX SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.12.2022 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji
 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie ustanowienia Związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Gryfic oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT OF Gryfic
 7. Projekt uchwały w  sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pobierowo na lata 2023-2030
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2022-2025
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad.

 

Ad.5 ) 9:15

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

Ad.6) 9:18

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski. Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wanda Szukała-Błachuta.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.7) 9:28

Projekt przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski. Głos zabrał Pan Paweł Żoła oraz Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.8) 9:44

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła. Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.9) 9:44

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.10) 9:56

 

Głos zabrała Pani Izabela Kogut, następnie Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

Udział w dyskusji wziął również Pan Paweł Żoła, dalej głos zabrała Pani Iwona Zacharczuk.

 

Ad.11) 10:05

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 10:05

Czasowy spis zdarzeń sporządziła Magdalena Czaplińska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
20 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 15:01

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 15:01