Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Czasowy spis zdarzeń

Czasowy spis zdarzeń z dnia 15.12.2022 r. z LVIII Sesji Rady Gminy, które odbyło się zdalnie.

Obrady rozpoczęto o godzinie 14:17

W obradach uczestniczyło  13   Radnych

Nieobecnych     2   Radnych

LVIII Sesję Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda – Szukała Błachuta

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LVIII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 15.12.2022 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji
 5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na teren oznaczony jako część działki nr 725/8 obręb Pobierowo.
 7. Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Rewal.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2023 rok
 10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2023-2026
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.

 

Ad.1) 9:18

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda Szukała- Błachuta otwierając LVIII Sesję Rady Gminy Rewal.

Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski zgłosił wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad. Odbyło się głosowanie, uprawnionych 13 Radnych, 13 głosów za.

Wniosek został wprowadzony do porządku obrad.

Ad.2) 14:20

Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda Szukała- Błachuta odczytała nowy porządek obrad.

Ad.3) 14:21

Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski

Ad4) 14:32

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda Szukała- Błachuta.

Ad.5) 14:35

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

Ad.6) 14:37

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

Ad.7) 14:40

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Agnieszka Tasarz.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

Ad.8) 14:47

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

Ad9) 14:50

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła. Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski, następnie Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk. Do projektu uchwały zostałą wprowadzona autopoprawka.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

Ad.10) 15:08

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Beata Żoła.

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

Ad.10) Zakończenie obrad.

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 15:23

Czasowy spis zdarzeń sporządziła Magdalena Czaplińska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
20 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 15:02