Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Czasowy spis zdarzeń

Czasowy spis zdarzeń z dnia 15.12.2022 r. ze Wspólnego Posiedzenia Komisji dot. LVII Sesji Rady Gminy, które odbyło się na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu

Obrady rozpoczęto o godzinie 12:05

W obradach uczestniczyło  12  Radnych

Nieobecnych  2   Radnych

Wspólne posiedzenie Komisji dot. LVII Sesję Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Komisji Strategii i Rozwoju Pani Iwona Zacharczuk

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LVIII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 15.12.2022 roku

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji
 5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na teren oznaczony jako część działki nr 725/8 obręb Pobierowo.
 7. Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Rewal.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2023 rok
 10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2023-2026
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.

 

Ad.5) 12:06

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

Ad.6) 12:16

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal. Głos zabrała Pani Iwona Zacharczuk.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

Ad.7) 12:21

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Agnieszka Tasarz. Głos zabrał Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk, następnie Pani Iwona Zacharczuk oraz Pan Paweł Kaczor. Udział w dyskusji wziął również Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.8) 12:30

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad9) 12:34

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła. Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski, następnie Pani Agnieszka Tasarz, Pan Łukasz Tylka, Pan Paweł Żoła oraz Pan Rafał Mielcarek

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.10) Zakończenie obrad.

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 13:51

Czasowy spis zdarzeń sporządziła Magdalena Czaplińska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
20 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 15:03

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 15:03