Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Czasowy spis zdarzeń

Czasowy spis zdarzeń z dnia 29.11.2023 r. ze Wspólnego Posiedzenia Komisji dot. LVII Sesji Rady Gminy, które odbyło się na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:08

W obradach uczestniczyło  12  Radnych

Nieobecnych  2   Radnych

Wspólne posiedzenie Komisji dot. LVII Sesję Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Komisji Strategii i Rozwoju Pani Iwona Zacharczuk

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.11.2022 roku

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy rozliczeniu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej przez rodzica.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu przedsiębiorstwa Spółki Wodociągi Rewal spółka z o.o. z siedzibą w Pobierowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 727/6 obręb Niechorze.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/21  Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad.5 ) 9:08

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Bożena Górska

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.6) 9:11

Projekt uchwały przedstawiła Pani Magdalena Czaplińska.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.7) 9:14

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski. Głos zabrał Pan Paweł Żoła, Pani Mariola Kwiatkowska- Ratajczak oraz Pan Paweł Kaczor.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.8) 9:43

Projekt uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko. Głos zabrał Wójt Gminy Rewal pan Konstanty Tomasz Oświęcimski oraz Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk i Pan Paweł Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.9) 9:58

Projekt uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko. Głos zabrał Wójt Gminy Rewal pan Konstanty Tomasz Oświęcimski oraz Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.10) 10:03

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

 

 

Ad.11) 10:12

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła.

Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski oraz Pan Paweł Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

 

Ad.13 Zakończenie obrad.

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 10:44

Czasowy spis zdarzeń sporządziła Magdalena Czaplińska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
20 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 15:03

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 15:03