Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Czasowy spis zdarzeń

Czasowy spis zdarzeń z dnia 29.11.2022. z LVII Sesji Rady Gminy, które odbyło się zdalnie.

Obrady rozpoczęto o godzinie 12:01

W obradach uczestniczyło  13   Radnych

Nieobecnych     2   Radnych

LVII Sesję Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda – Szukała Błachuta

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.11.2022 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy rozliczeniu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej przez rodzica.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu przedsiębiorstwa Spółki Wodociągi Rewal spółka z o.o. z siedzibą w Pobierowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 727/6 obręb Niechorze.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/21  Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Ad.1) 12:01

Odbyło się głosowanie nad zdalnym udziałem Pana Pawła Żoły.

Głosowało 13 Radnych, 13 głosów za.

 

Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski zgłosił wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad. Odbyło się głosowanie, 13 uprawnionych Radnych, 13 głosów za.

Uchwała została wprowadzona do porządku obrad.

 

Ad.2) 12:05b

Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda Szukała-Błachuta odczytała nowy porządek obrad.

 

Ad.3) 12:07

Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

Ad.4) 12:15

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda Szukała-Błachuta.

 

Ad.5 ) 12:16

Projekt Uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.6) 12:19

Projekt uchwały przedstawiła Pani Magdalena Czaplińska.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.7) 12:20

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.8) 12:22

Projekt uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.9) 12:25

Projekt uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.10) 12:27

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.11) 12:28

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Żoła.

GŁOSOWANIE: 13 UPRAWNIONYCH, 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.12) 12:30

Głos zabrał Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk.

 

Ad.13 Zakończenie obrad.

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 12:34

Czasowy spis zdarzeń sporządziła Magdalena Czaplińska

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
20 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 15:04

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 15:04