139 Informacja dotycząca danych osobowych dla CEEB | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja dotycząca danych osobowych dla CEEB

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie składania  deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o  wspieraniu  termomodernizacji  i  remontów  oraz  o  centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków,  dalej zwaną „ustawą” , oraz w art.  15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  2127)  o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (MPRiT).

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO - podstawą  prawną  przetwarzania jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  tj.  wypełnienie  obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji art.  27a  ust.  1 ustawy, tj.  prowadzenia  centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dostęp do danych osobowych mają osoby uprawnione, o których mowa w art. 27 b ust. 1 ustawy, pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w  zakresie,  w jakim jest to konieczne do realizacji zadań.

Ponadto dane osobowe są udostępniane:

• organom administracji publicznej, w tym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz innym instytucjom, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgodnie z art. 27d ustawy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
13 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
13 wrz 2021, godz. 11:15

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Myroniuk

Data aktualizacji:
13 wrz 2021, godz. 11:15