Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Projekt porządku obrad

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.11.2022 roku

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy rozliczeniu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej przez rodzica.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Wodociągi Rewal spółka z o.o. z siedzibą w Pobierowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 727/6 obręb Niechorze.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
23 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
23 lis 2022, godz. 10:02

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
23 lis 2022, godz. 10:02