Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Projekt porządku obrad

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LXXII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 23.11.2023 r.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Rewal od ostatniej sesji.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
 6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Hali sportowej w Rewalu.
 7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na obszarze pasa technicznego Gminy Rewal pod ustawienie ogródków gastronomicznych do 15 października 2025 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
 9. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
  i transportu nieczystości ciekłych
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2023 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2023-2026
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
16 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
16 lis 2023, godz. 13:49

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
16 lis 2023, godz. 13:49