11228 Projekt porządku obrad | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Projekt porządku obrad

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 26.05.2022 r.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad .
  3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie jako Nr 51/21 położonej w obrębie Pogorzelica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
  6. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Rewalu.
  7. Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce.
  8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok,
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.    

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
21 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
21 maj 2022, godz. 13:44

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
21 maj 2022, godz. 13:44