843 Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzenngo Gminy Rewal | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzenngo Gminy Rewal

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNGO GMINY REWAL

 

 

Lp.

 

Data podjęcia uchwały

/dd.mm.rr/

 

Numer uchwały

Rady Gminy Rewal

 

Uchwała w sprawie …

 

Publikacja

 

Wejście uchwały
w życie

1.

 02.12.1995

XVIII/122/95

 zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal

Dz. U. Woj. Szcz.
1996 r. Nr 1, poz. 6

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Szcz.

2.

 18.06.1998

XLVII/332/98

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, m. Rewal, części terenu oznaczonego symbolem 27 UO,US /w rejonie ul. J. Słowackiego/.

Dz. U. Woj. Szcz.
z dnia     3.08.1998 r.
Nr 18, poz. 134

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Szcz.

3.

 18.06.1998

XLVII/333/98

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, m. Rewal, terenu położonego między ulicami: Saperską, Parkową a Westerplatte („Centrum”)

Dz. U. Woj. Szcz.
z dnia   03.08.1998 r.
Nr 18, poz. 134

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Szcz.

4.

 18.06.1998

XLVII/334/98

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowości Pobierowo, terenu oznaczonego symbolem 9 ZP i 10 UT, położonego między ulicami: Mazowiecką, Grunwaldzką, Graniczną a brzegiem morskim

 

Dz. U. Woj. Szcz. z dnia   03.08.1998 r.      Nr 18, poz. 134

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Szcz.

5.

 30.08.2000

XXIV/141/2000

 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowość Śliwin, części terenu oznaczonego symbolem 55 RP,RL

 

Dz. U. Woj.    Zach.-pom. z 02.10.2000 r.      Nr 32, poz. 403.

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

6.

 

30.08.2000

 

XXIV/142/2000

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowość Rewal - terenu oznaczonego symbolem 01 KZt na odcinku ul. Kamieńskiej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Westerplatte.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia  02.10.2000 r.      Nr 32, poz. 404.

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

7.

 30.05.2001

XXXII/217/01

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obręb Śliwin, terenu położonego      u zbiegu ul. Kamieńskiej i ul. Łokietka, oznaczonego w planie ogólnym symbolami: 42a U; 42a UT; 42b U,MN oraz części terenu o symbolu 42 RP, RZ.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z  dnia 17.08.2001 r.       Nr 27, poz. 569

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

8.

 

14.08.2001

 

XXXIV/233/01

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, miejscowości Trzęsacz, terenu oznaczonego symbolami 22 RP i 2 RP.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z  dnia 11.10.2001 r.       Nr 33, poz. 751

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

9.

 

14.08.2001

 

XXXIV/234/01

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, miejscowości Pobierowo, działka nr 219/4 i część dz. nr 217.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 11.10.2001 r.      Nr 33, poz. 752

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

10.

 

14.12.2001

 

XXXVII/260/01

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, obręb Śliwin, dotyczącej terenu przeznaczonego na cele stacji paliw z funkcjami towarzyszącymi.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 28.01.2002 r.      Nr 2, poz. 50

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

11.

 

01.03.2002

 

XXXIX/273/02

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obręb Pogorzelica, dotyczącej lokalizacji terminala i przebiegu „Balticpipe”.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 30.04.2002 r.      Nr 24, poz. 443

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

 

12.

 

01.03.2002

 

XXXIX/278/02

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w miejscowości Trzęsacz - działka nr 2/3.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 30.04.2002 r.      Nr 24, poz. 444

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

13.

 

16.08.2002

 

XLIII/312/02

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. „Klifową” a kolejką wąskotorową.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 30.09.2002 r.      Nr 68, poz. 1451

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

14.

 

16.08.2002

 

XLIII/311/02

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Pogorzelica, dotyczącej lądowania gazociągu „Balticpipe” oraz lokalizacji terminala odbiorczego.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z 2002r.  Nr 64, poz. 1403

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

15.

 

30.09.2002

 

XLIV/327/02

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowości Rewal, terenu położonego przy ul. Polnej.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 15.11.2002 r.      Nr 82, poz. 1671

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

16.

 

29.04.2003

 

VIII/85/03

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dla miejscowości Pobierowo w rejonie ulic: Mickiewicza i Grunwaldzkiej.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 18.06.2003 r.      Nr 51, poz. 884

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

17.

 

26.08.2003

 

XI/104/03

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obejmującej obszar sąsiedztwa latarni morskiej w Niechorzu.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 27.11.2003 r.      Nr 108, poz. 1824

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

18.

 

26.08.2003

 

XI/105/03

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, dotyczącej terenu położonego przy ul. Słonecznej w miejscowości Śliwin.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 27.11.2003 r.      Nr 108, poz. 1825

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

19.

 

29.10.2003

 

XIV/120/03

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, dotyczącej terenów położonych przy ul. Polnej w miejscowości Niechorze.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 04.12.2003 r.      Nr 111, poz. 1872

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

20.

 

30.12.2003

 

XVI/135/2003

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dot. terenów przy

ul. Zgody w Pobierowie

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 30.01.2004 r.       Nr 8, poz. 155

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

21.

 

30.12.2003

 

XVI/136/03

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, dotyczącej części działki nr 706 w Pobierowie.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 30.01.2004 r.       Nr 8, poz. 156

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

22.

 

05.04.2004

 

XIX/171/2004

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dla terenu w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Liwia Łuża” w miejscowości Niechorze.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 26.04.2004 r.      Nr 29, poz. 533

 

30 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

23.

 

29.09.2010

 

LXIII/437/10

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 29.10.2010 r.      Nr 109, poz. 1963

 

30 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

 

24.

28.09.2012 XXVII/214/12 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo - strona południowa. Dz. U. Woj. Zach.-pom. z dnia 15.11.2012 r. poz. 2486 30 dni po ogłoszeniu w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

25.

22.03.2013

XXXVI/282/13

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna Dz. U. Woj. Zach.-pom. z dnia 9.05.2013 r., poz. 1890 30 dni po ogłoszeniu w Dz. U. Woj. Zach.-pom.
26. 25.10.2013 XLIV/341/13 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna Dz. U. Woj. Zach.-pom. z dnia 27.11.2013 r., poz. 4105 30 dni po ogłoszeniu w Dz. U. Woj. Zach.-pom.
27. 03.10.2014  LVIII/437/14 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo,gm. Rewal Dz. U. Woj. Zach.-pom. z dnia 13.11.2014 r. poz. 4482 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Zach.-pom.
28. 09.12.2019 XIV/97/19 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal  Dz.U.Woj. Zach.-pom.z dnia 07.01.2020 r. poz. 122  14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamila Wałęga

Data wytworzenia:
31 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Kamila Wałęga

Data publikacji:
31 sie 2011, godz. 15:03

Osoba aktualizująca informacje

Kamila Wałęga

Data aktualizacji:
20 sty 2020, godz. 14:28