694 UCHWAŁY RADY GMINY | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

UCHWAŁY RADY GMINY


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XLVII/326/22 Rady Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/302/21 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz. 403) 2022-02-17 09:39:09
Uchwała Nr XLVI/316/21 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/302/21 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz.62) 2022-01-24 09:22:48
Uchwała Nr XLIV/303/21Rady Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 5400) 2021-12-27 08:17:14
Uchwała Nr XLIV/302/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz.5388) 2021-12-27 08:12:39
Uchwała Nr XVIL/301/21 Rady Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2021-12-27 08:01:13
Uchwała Nr XXXV/218/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpad 2021-07-09 13:31:19
UCHWAŁA I.9.S.2021 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXII/193/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2021-03-17 08:08:48
UCHWAŁA NR I.10.S.2021 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXII/196/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i tr 2021-03-17 08:07:22
Uchwała Nr XXXII/195/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.6003) 2021-01-03 17:34:11
Uchwała Nr XXXII/197/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.6002) 2021-01-03 17:33:43
Uchwała Nr XXXII/194/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5850) 2020-12-28 12:51:21
Uchwała Nr XXXII/193/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty. (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5843) 2020-12-28 12:50:18
Uchwała Nr XXXII/196/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5841) 2020-12-28 12:49:35
Uchwała Nr XXXII/199/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5851) 2020-12-28 12:48:13
Uchwała Nr XXXII/192/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5847) 2020-12-28 12:47:00
Uchwała Nr XXXI/180/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 5759) 2020-12-22 07:46:27
Uchwała Nr XXXI/185/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5734) 2020-12-18 08:37:05
Uchwała Nr XXXI/183/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o., zadania własnego Gminy Rewal dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5737) 2020-12-18 08:35:09
Uchwała Nr XXXI/179/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5738) 2020-12-18 08:19:48
Uchwała Nr XX/129/20 Rady Gminy Rewal z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-07-09 14:20:45
Uchwała Nr XXVII/122/16 Rady Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVIII/78/15 z 14 września 2015 r 2016-03-24 09:00:45
Uchwała NR XXXVII/291/13 Rady Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. 2014-01-20 09:47:13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
03 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
03 sty 2014, godz. 13:45

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-