Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Rewal z dnia 02.04.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z dnia 05.03.2024 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2024 w Gminie Rewal.

Zarządzenie nr 42/2024

Wójta Gminy Rewal

z dnia 02.04.2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z dnia 05.03.2024 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2024 w Gminie Rewal.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 571 ) oraz Zarządzeniem nr 28/2024 Wójta Gminy Rewal z dnia 05 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2024, wsparcie z zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zgodnie z ogłoszeniem o otwartych konkursach ofert: Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Rewal z dnia 05.03.2024 r. termin składania ofert na realizację projektów upłynął w dniu 25.03.2024 r. W tym terminie  wpłynęła 1 oferta, która spełniła kryteria oceny formalnej i została dopuszczona do konkursu, a następnie została oceniona.    

§ 2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się wykonanie zadań następującemu podmiotowi:

 

  1. Prowadzenie szkolenia, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Gminy Rewal w zakresie:
  1. piłki nożnej chłopców (dzieci i grupy młodzieżowe) – LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal – wsparcie realizacji zadania w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  2. piłki nożnej seniorów  – LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal – wsparcie realizacji zadania w kwocie 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
  3. piłki nożnej oldboys – LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal – wsparcie realizacji zadania w kwocie                    25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy

 

                                                                                                              Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

 

Sporządziła:

Joanna Błachuta

Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

 

Zatwierdziła:

Wioletta Brzezińska

Sekretarz Gminy

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Błachuta

Data wytworzenia:
02 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
02 kwi 2024, godz. 11:28

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
02 kwi 2024, godz. 11:28