Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 55/2024 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Rewalu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 55/2024

Wójta Gminy Rewal

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Rewalu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2024 poz. 609 ) oraz art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 2408 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się pracowników Urzędu Gminy w Rewalu:

  1. Elżbietę Pekról-Cyrulik – Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich,
  2. Ewelinę Trytek – inspektora ds. ewidencji ludności

do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do  głosowania przez uprawnionych wyborców, wpisanych do Centralnego Rejestru Wyborców w stałych obwodach głosowania w Gminie Rewal, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 1. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:
 1. przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
 2. sprawdzanie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa w pkt. 1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie,
 3. występowanie do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o których mowa w pkt. 2,
 4. sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania,
 5. przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa i sporządzenia protokołu potwierdzającego cofnięcie pełnomocnictwa,
 6. prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                  Konstanty Tomasz Oświęcimski 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
14 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
14 maj 2024, godz. 18:30

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
14 maj 2024, godz. 18:30