Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba)
lub przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

Wójt Gminy Rewal informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, należy udokumentowanie korzystania z usług firm posiadających stosowne zezwolenie w tym zakresie przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Wymagania te wynikają z art.6 ust.1 w/w ustawy.

 

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Rewal wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, proszony jest
o wypełnienie zgłoszenia. Rachunki i faktury za wywóz nieczystości ciekłych należy przechowywać przez okres 3 lat.

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Rewal. Informujemy, że w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, będą przeprowadzane kontrole w zakresie sposobu postępowania
z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

 

UWAGA!!

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Jurczyńska-Szwaluk

Data wytworzenia:
12 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
12 maj 2023, godz. 15:22

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
12 maj 2023, godz. 15:22