Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic”

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic”

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) i art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1079) oraz w oparciu o § 4 ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXI/101/15 Rady Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015r., tj. Regulaminu Konsultacji Społecznych,

 

Wójt Gminy Rewal zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic”.

 

Niniejsza strategia terytorialna ZIT stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzwania i szanse wskazane w przeprowadzonej diagnozie obszaru Partnerstwa Powiatu Gryfickiego. Strategia i jej proces przygotowywania są zgodne z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, a także z projektem z dnia 11 października 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

 

Termin konsultacji: od 13 września do 12 października 2023 roku

 

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Rewal, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych, w tym działających na terenie Gminy Rewal organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

 

Formy konsultacji:

 

  1. Przyjmowanie uwag i opinii w formie pisemnej poprzez:
    1. formularz on-line dostępny pod linkiem: https://forms.office.com/e/JcG9bzVHcs,
    2. wypełnienie odręcznie lub elektronicznie Formularza do zbierania uwag i wniosków projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic, a następnie dostarczenie go do Urzędu Gminy Rewal – osobiście (wrzucenie do wyznaczonej urny przy Biurze Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

Urząd Gminy Rewal

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Formularz do zbierania uwag i wniosków projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic dostępny jest do pobrania w formacie .doc oraz .pdf a także w formie papierowej – w Biurze Obsługi Klienta.

 

  1. Otwarte spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych, w tym działających na terenie Partnerstwa organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Planuje się organizację na terenie Partnerstwa trzech spotkań otwartych. Informacje nt. terminów spotkań będą pojawiać się każdorazowo na stronie internetowej Gminy Rewal, w mediach społecznościowych oraz na tablicy Urzędu Gminy Rewal.

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Magdalena Bereżnicka, tel. 91 38 49 031, e-mail: fundusze@rewal.pl. 

 

Wójt Gminy Rewal   

Załączniki:

  1. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic”,
  2. Formularz do zbierania uwag i wniosków projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic – format .doc
  3. Formularz do zbierania uwag i wniosków projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic – format .pdf

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Strategia ZIT OF Gryfice v3 (PDF, 12.63Mb) 2023-08-29 13:16:27 0
Strategia ZIT Partnerstwa OF Gryfic projekt do konsultacji społecznych 12 września 2023 r (PDF, 12.64Mb) 2023-09-12 19:28:59 4
Strategia ZIT OF Gryfic Projekt do konsultacji społecznych 29 sierpnia 2023 r.Final (PDF, 12.62Mb) 2023-09-01 13:08:55 0
FORMULARZ DO ZBIERANIA UWAG I WNIOSKÓW (PDF, 174.27Kb) 2023-08-29 13:16:27 0
FORMULARZ DO ZBIERANIA UWAG I WNIOSKÓW (DOCX, 103.37Kb) 2023-08-29 13:16:27 0

Konsultacja zakończona

(do 12.10.2023)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
29 sie 2023, godz. 13:00

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
12 wrz 2023, godz. 19:28