Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

URZĄD GMINY REWAL

Ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 020, fax. 91 38 49 029

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr XXIX/233/12 Rady Gminy Rewal
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Rewal zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

Termin konsultacji: od 20 października 2023r. do 10 listopada 2023r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz Gminy Rewal.

Forma konsultacji:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia i skierowanie go do Sekretariatu Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, tel. 913849011.

Przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: ug@,rewal.pl lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ESP ePUAP - mowczarek/skrytka)

 

Przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres: Urząd Gminy w Rewalu, z dopiskiem: Konsultacje Programu Współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)na rok 2023 do dnia 10 listopada 2023 r. (decyduje data dostarczenia do Urzędu Gminy).

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenia konsultacji:

Referat Sportu Turystki i Spraw Społecznych, tel. 913849010, e-mail: jblachuta@rewal.pl

 

 

 


Załączniki do pobrania


Konsultacja zakończona

(do 10.11.2023)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
20 paź 2023, godz. 10:00

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
17 lis 2023, godz. 09:20