Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

UCHWAŁA NR XXI/137/20 RADY GMINY REWAL z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/137/20
RADY GMINY REWAL
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  i art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLIX/375/14 Rady Gminy Rewal z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w § 1 wprowadza się następujace zmiany :  pkt. 1 otrzymuje nowe  brzmienie : Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 552 o pow. 635 m² obręb Pobierowo.

§ 2. Pozostałe ustalenia zawarte w Uchwale Nr XLIX/375/14 Rady Gminy Rewal z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości pozostają bez zmian.

§ 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Rewal


Wanda Szukała- Błachuta

 

Załączniki do pobrania

Lp. Nazwa pliku Data dodania
1 UCHWAŁA NR XXI/137/20 RADY GMINY REWAL z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2020-06-09 12:29:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

-

Data wytworzenia:
-

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
09-06-2020 12:29:12

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
09-06-2020 12:29:12