Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/220/21 RADY GMINY REWAL z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w styczniu, lutym i marcu 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

UCHWAŁA NR XXXV/220/21
RADY GMINY REWAL
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w styczniu, lutym    i marcu 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1,i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378) oraz art. 15q w związku z art. 15 zzzh   ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842, zm: poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. poz. 2157, poz. 2255, poz. 2272 , poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401, poz. 2555 ; z  2021r poz. 11, poz. 159)) ustawy z dnia 2 marca 2020r., Rada Gminy Rewal, uchwala co następuje:
§ 1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w styczniu, lutym i marcu 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.
§ 2. Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 przysługuje przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 3. Podatnik będący przedsiębiorcą ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały, zobowiązany jest do dnia 31 maja 2021 roku, złożyć następujące dokumenty:
1) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§ 4. Wsparcie, o którym mowa w §1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Sekcją 3.9 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 ( Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str.1)
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.
 

Przewodnicząca Rady Gminy Rewal


Wanda Szukała- Błachuta

 

Załączniki do pobrania

Lp. Nazwa pliku Data dodania
1 UCHWAŁA NR XXXV/220/21 RADY GMINY REWAL z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w styczniu, lutym i marcu 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 2021-03-10 07:47:14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 10-03-2021 07:47:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 10-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 10-03-2021 07:47:14