736 2013r. | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2013r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 49/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowym budżetu na 2013r. 2014-06-26 11:02:45
Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2013r. 2014-06-26 10:36:00
Zarządzenie nr 47/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru II etapu robót zrealizowanych w ramach umowynr ID.272.16.2013 z dnia 09.08.2013 r., dotyczącej projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokończenie robót kolejowych na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica". 2014-01-07 09:55:23
Zarządzenie nr 46/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru w UG Rewal 2013-12-30 13:09:47
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy 2013-12-02 12:39:34
Zarządzenie Nr 44/FN/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 września 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013r. 2013-11-28 09:39:55
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Jednostki Organizacyjnej Centrum Informacji, Promocji, rekreacji Gminy Rewal z siedzibą w Rewalu 2013-11-25 15:52:44
Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 20.11.2013 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Rewal 2013-12-03 09:52:19
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 listopada 2013 roku zmianiające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2013-11-13 14:37:28
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy w Rewalu 2013-11-13 15:45:49
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2013 roku w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Rewal o nazwie "Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal" z siedzibą w Rewalu przy ul. Szkolnej 1 2013-11-05 13:16:31
Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Rewal w roku 2014 2013-10-30 08:15:24
Zarządzenie nr 37/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji do wykonania czynności związanych z umową nr ID.272.04.2011 z dnia 01.06.2011r., dotyczącej Projektu pn. \ 2013-10-28 15:08:03
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowym budżetu na 2013r. 2013-11-05 13:47:12
Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 września 2013r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Turystyki i Promocji w Urzędzie Gminy w Rewalu 2013-09-27 12:14:25
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 września 2013r. w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal - (artykuł stracił ważność) 2013-09-23 08:04:17
Zarządzenie Nr 33/FN/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 września 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013r. 2013-10-09 12:40:02
Zarządzenie nr 32/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 06 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru I etapu robót zrealizowanych w ramach umowynr ID.272.16.2013 z dnia 09.08.2013 r., dotyczącej projektu pn. 2013-10-31 12:34:55
Zarządzenie Nr 31/13 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna. II wyłożenie w dniach od 27 czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013 r. 2013-08-23 08:44:16
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 2013-08-23 12:16:34
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 2013-08-23 11:59:02
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa w Pogorzelicy z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-08-20 14:44:31
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawa szkolna" celem uzyskania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych 2013-08-13 12:27:43
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Jednostki Organizacyjnej Zieleń Gminy Rewal z siedzibą w Pogorzelicy 2013-07-31 11:02:21
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Rewal o nazwie Jednostka organizacyjna? Zieleń Gminy Rewal? z siedzibą w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17 2013-07-11 09:19:48
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2013-07-04 10:00:57
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2013-06-28 12:38:34
Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia ceny detalicznej i hurtowej certyfikowanych pamiątek gminy Rewal 2013-06-24 09:53:36
Zarządzenie nr 21/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia do dystrybucji i sprzedaży certyfikowanych pamiątek gminy Rewal 2013-06-24 09:50:15
Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia do dystrybucji i sprzedażt Bajkowego przewodnika turystycznego dla dzieci dotyczącego gminy Rewal 2013-06-13 08:10:16
Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu pn.: Odbieranie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Rewal 2013-05-28 13:45:14
Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2013r. w sprawie ustanowienia Regulaminu porządku domowego 2013-05-29 15:22:34
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2013r.w sprawie upowaznienia Dyrektorów oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek 2013-04-24 13:38:57
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2013r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2012r. 2013-04-24 13:13:45
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Gminy Rewal 2013-04-25 11:21:25
Zarządzenie nr 15/13 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzedu Gminy w Rewalu za odpracowaniem 2013-04-10 09:36:14
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ustalenia ceny Mini przewodnika turystycznego Gminy Rewal 2013-03-29 08:09:51
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany ceny przewodnika turystycznego 2013-03-29 08:08:39
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnetrznego 2013-03-04 16:21:21
ZARZĄDZENIE NR 11/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia cennika za reklamę w "Strefie Słońca" 2013-02-21 08:42:49
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadań Gminy wynikających z Porozumienia Nr 2/PSU/13 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 6 lutego 2013r. 2013-02-20 09:43:45
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu 2013-02-13 11:49:28
Zarządzenie Nr8/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2013roku w sprawie: roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 2 stycznia 2013roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 w Gminie Rewal 2013-01-31 10:54:31
Zarządzenie Nr7/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-01-31 11:02:31
Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w roku 2013. 2013-02-01 12:33:41
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Rewal 2017-02-21 13:36:48
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie roztrzygniecia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 21 grudnia 2012 roku na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2013. 2013-01-18 14:15:44
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 stycznia 2013r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal 2013-01-18 14:27:02
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy 2013-01-28 16:29:26
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-01-02 14:51:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Owczarek

Data wytworzenia:
02 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
02 sty 2013, godz. 11:00

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-