509 2016r. | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2016r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-01-23 13:15:22
Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-01-19 07:54:06
Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2016-12-23 10:04:03
Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Rewal i jej jednostkach budżetowych 2016-12-22 09:18:05
Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 grudnia 2016r. uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej 2016-12-06 10:02:27
Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2016-11-30 10:52:33
Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2016-11-25 12:03:31
Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany składu członków Rady Sportu w Rewalu 2016-11-23 10:45:56
Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym na Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Rewal, zbieranie odpadów komunalnych z ulic i plaż oraz ich transport do Regionalnego Zakładu Gospodarowania 2016-11-22 13:46:58
Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2016-11-22 13:45:47
Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2016-11-17 14:51:30
Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu 2016-11-17 14:49:46
Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu oraz dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2016-11-16 07:58:00
Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2016-11-10 15:16:53
Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu 2016-11-10 15:15:01
Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2016-11-10 09:59:12
Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu 2016-11-10 09:56:42
Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2016-11-08 13:52:24
Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 października 2016r. w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do składu obwodowej komisji wyborczej 2016-10-24 12:04:11
Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 października 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji 2016-10-04 11:38:58
Zarządzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2016-10-07 07:43:29
Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 września 2016r. w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal 2016-09-23 07:59:48
Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 września 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu. 2016-09-13 12:45:56
Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 września 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu. 2016-09-13 12:41:43
Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Pani Wandzie Szukała-Błachuta 2016-09-01 07:31:23
Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Pani Mareli Wawrzyniak 2016-08-31 12:45:59
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna", celem uzyskania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych 2016-08-19 12:46:31
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Rewal 2016-08-11 12:45:04
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do składu obwodowej komisji wyborczej 2016-08-11 09:53:40
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej korzystania z pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Rewalu 2016-07-26 09:04:43
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rewal 2016-07-25 08:42:41
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lipca 2016 w sprawie zasad doręczania korespondencji w Urzędzie Gminy w Rewalu 2016-07-15 12:33:59
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-14 13:58:34
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-14 13:56:31
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rewal 2016-07-14 13:52:16
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 28.06.2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania z wpłatami za parkowanie w strefie płatnego parkowania drogach publicznych oraz na parkingach niestrzeżonych nie będących drogami publicznymi w Gminie Rewal 2016-06-30 11:39:14
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.06.2016 roku w sprawie powierzenia obowiązków Komendanta Straży Gminnej w Rewalu 2016-06-24 12:04:13
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 20.06.2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rewalu 2016-06-21 08:15:09
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 01.06.2016 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2016-06-03 12:33:08
Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 20.05.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2016-05-23 12:23:30
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 06.05.2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu 2016-05-06 13:10:07
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 18.04.2016 roku w sprawie wytycznych dotyczących sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal na rok szkolny 2016/2017 2016-04-18 11:35:40
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 14.04.2016 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy 2016-04-14 13:49:19
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 07.04.2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 10 marca 2016 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Rewal na rok 2016 2016-04-07 11:31:30
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.04.2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-04-05 10:36:01
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 01.04.2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego. 2016-04-04 09:55:03
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.03.2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2016-04-05 10:39:44
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.03.2016 roku w sprawie zmiany składu członków Rady Sportu w Rewalu 2016-04-01 07:45:37
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 17.03.2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania  wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2016r. 2016-03-18 11:20:59
Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta 2016-03-11 10:48:25
Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko psychologa ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Rewalu 2016-03-11 10:46:35
Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie nośników reklamy na mieniu Gminy Rewal 2016-03-11 10:44:21
Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do obwodowej komisji wyborczej 2016-03-10 10:45:26
Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2016-03-04 11:04:47
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-03 11:21:35
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa w Pogorzelicy 2016-02-25 15:15:41
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego 2016-02-25 15:03:57
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Rewal 2016-02-25 15:02:01
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2016-02-15 10:21:14
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2016/2017 2016-02-11 14:50:11
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal 2016-02-08 14:39:06
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2016-02-08 14:35:04
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego 2016-02-08 14:31:48
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lutego 2016r. zmieniające zarzadzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Gminy w Rewalu 2016-02-10 09:29:33
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal 2016-02-10 09:27:47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Owczarek

Data wytworzenia:
07 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
07 sty 2016, godz. 08:52

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-