Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2024r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego z dnia 1 lipca 2024r., znak: UAiB.6740.239.2024.KC, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi powiatowej nr 3138Z (ETAP IA) odcinek: ul. Jesionowa w Trzęsaczu i ul. Turystyczna w Rewalu” (w ramach zadania: przebudowa drogi powiatowej 3138Z na odcinku Trzęsacz – Rewal – Niechorze). 2024-07-16 07:48:18
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Rewal 2024-07-15 15:07:17
ROZPORZĄDZENIE NR 19/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-07-08 08:42:49
Ogłoszenie nr 1/2024 o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego (4x4) Mercedes-Benz 976.36 (ATEGO 1329AF) 2024-07-05 13:58:32
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie na działce nr 1084, obręb ewidencyjny Pobierowo, gmina Rewal” 2024-07-04 12:13:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i części miejscowości Pustkowo strona północna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-07-04 07:00:10
STAROSTA GRYFICKI OBWIESZCZENIE z dnia 13 czerwca 2024 r.- decyzja nr 175/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej: „PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ 3138Z - UL. KU SŁOŃCU, W MIEJSCOWOŚCI NIECHORZE" (ETAP IB W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3138Z NA ODCINKU TRZĘSACZ-REWAL-NIECHORZE 2024-06-20 17:55:35
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wszczętej z urzędu dotyczącej wydania decyzji uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa Hotelu Gołębiewski w Pobierowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz obiektami towarzyszącymi, dz. Nr 931, 1088 obręb 0001, m. Pobierowo” - (artykuł stracił ważność) 2024-06-20 12:46:25
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Hotel Gołębiewski w Pobierowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz obiektami towarzyszącymi”. 2024-06-20 12:01:02
Z A P R O S Z E N I E do udziału w debacie nad raportem gminy Rewal za 2023 rok 2024-06-14 07:36:34
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 11.06.2024 r. znak: SKO/PG/420/1134/2024 2024-06-12 13:13:24
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji znak: POŚ.6220.4.2017.KM z 29 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ”Budowa Hotelu Gołębiewski w Pobierowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz obiektami towarzyszącymi, dz. Nr 931, 1088 obręb 0001, m. Pobierowo” 2024-06-11 14:36:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 10 czerwca 2024 r. decyzji nr 4/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.3.2024.MH dla inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce nr 444, 216/2 i 565/16 w Śliwinie obręb Śliwin gm. Rewal. 2024-06-11 10:58:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice z dnia 3.06.2024 r. znak: DŚ.6733.4.2024.RB 2024-06-10 12:39:06
OBWIESZCZENIE - WÓJT GMINY REWAL zawiadamia 2024-06-07 21:51:43
OBWIESZCZENIE - STAROSTA GRYFICKI - UAiB.6740.103.2024.KG - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SAPERSKIEJ W REWALU 2024-06-03 12:27:35
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego z dnia 17 maja 2024r., znak: UAiB.6740.191.2024.KC, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 3138Z – ul. Ku Słońcu, w m. Niechorze” (Etap 1B w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej 3138Z na odcinku Trzęsacz – Rewal – Niechorze). 2024-05-28 10:39:27
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2024-05-27 15:26:36
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - Budowa i przebudowa ostróg brzegowych w celu zapobiegania powodziom sztormowym i zabezpieczenia brzegu morskiego przed negatywnymi wpływami Morza Bałtyckiego w km 368,31 - 370,51 oraz 375,90 - 378,50 na terenie gminy Rewal 2024-05-27 15:25:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice 2024-05-22 11:54:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce nr 444, 216/2 i 565/16 w Śliwinie obręb Śliwin gm. Rewal. (sprawa PP.6733.3.2024) 2024-05-17 11:49:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice z dnia 10 maja 2024 r. znak: DŚ.6733.4.2024.RB 2024-05-16 12:04:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 22 kwietnia 2024 r. decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.2.2024.MH dla inwestycji: Budowa do dwóch podziemnych zespołów linii kablowych SN do 20 KV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na działkach nr 9/4, 30, 48, 31, 32 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz oraz na działkach nr 155 i 160 obręb Rewal 1 gm. Rewal. 2024-05-16 11:54:54
Wójt Gminy Rewal przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty II raty za zezwolenia w terminie do dnia 31 maja 2024 r. 2024-05-08 10:41:54
UWAGA - SZCZEPIENIA - WŚCIEKLIZNA 2024-04-23 10:13:54
Zebranie wiejskie w Pustkowie 04.04.2024 2024-03-28 12:50:13
OBWIESZCZENIE z dnia 25 marca 2024 r. - BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3138Z - UL. MICKIEWICZA W REWALU (ETAP IV W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3138Z NA ODCINKU TRZĘSACZ-REWAL-NIECHORZE) 2024-03-27 12:51:50
Zebranie Wiejskie w Pogorzelicy - 03.04.2024 (środa) o godz 19:00 2024-03-26 12:58:40
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - Budowa i przebudowa ostróg brzegowych w celu zapobiegania powodziom sztormowym i zabezpieczenia brzegu morskiego przed negatywnymi wypływami Morza Bałtyckiego w km 368,31 – 370,51 oraz 375,90 – 378,50 na terenie gminy Rewal 2024-03-26 07:52:29
Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 2024-03-25 14:36:07
INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI w 2024 roku, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW oraz WSKAŻNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM w 2024r. w Gminie REWAL - I aktualizacja kwiecień 2024r. 2024-03-22 12:34:26
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA l WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW OPINIUJĄCYCH - Rozbudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w miejscowości Pobierowo 2024-03-20 10:19:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa do dwóch podziemnych zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na działkach nr 9/4, 30, 48, 31, 10/1 w Trzęsaczu obręb Trzęsacz oraz na działkach nr 155 i 160 obręb Rewal 1 gm. Rewal. 2024-03-19 10:26:53
O G Ł O S Z E N I E Sołtysa Sołectwa Rewal z dnia 15 marca 2024 r. - zwołuję zebranie wiejskie które odbędzie się 22 marca 2024 r. (piątek) o godzinie 18:00 2024-03-15 13:42:30
O G Ł O S Z E N I E Sołtysa Sołectwa Niechorze z dnia 13 marca 2024 r. - Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. (środa) 2024-03-13 08:52:42
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA l WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW OPINIUJĄCYCH 2024-03-07 15:15:58
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA l WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW OPINIUJĄCYCH 2024-03-07 15:15:12
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-03-07 13:10:51
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - Budowa i przebudowa ostróg brzegowych w celu zapobiegania powodziom sztormowym i zabezpieczenia brzegu morskiego przed negatywnymi wypływami Morza Bałtyckiego w km 368,31 – 370,51 oraz 375,90 – 378,50 na terenie gminy Rewal 2024-03-06 15:27:54
OBWIESZCZENIE z dnia 29 lutego 2024 r. dotyczące PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3138Z - UL. KU SŁOŃCU, W MIEJSCOWOŚCI NIECHORZE" (ETAP IB W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3138Z NA ODCINKU TRZĘSACZ-REWAL-NIECHORZE) 2024-03-04 12:10:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 4 marca 2024 r. decyzji nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.1.2024.MH dla inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR w ulicy Sikorskiego na działce nr 127 obręb Rewal 1, gm. Rewal. 2024-03-04 10:46:17
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW GABARYTOWYCH Z TERENU GMINY REWAL 2024-02-28 13:51:49
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - Budowa i przebudowa ostróg brzegowych w celu zapobiegania powodziom sztormowym i zabezpieczenia brzegu morskiego przed negatywnymi wypływami Morza Bałtyckiego w km 368,31 – 370,51 oraz 375,90 – 378,50 na terenie gminy Rewal 2024-02-26 10:18:02
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego z dnia 19 lutego 2024r., znak: UAiB.6740.34.2024.KC w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3138Z – ul. Mickiewicza, (Etap IV w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej 3138Z na odcinku Trzęsacz – Rewal – Niechorze) 2024-02-23 13:50:21
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego z dnia 19 lutego 2024r., znak: UAiB.6740.33.2024.KC w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 3138Z – ul. Ku Słońcu, w m. Niechorze” (Etap 1B w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej 3138Z na odcinku Trzęsacz – Rewal – Niechorze) 2024-02-23 13:48:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR w ulicy Sikorskiego na działce nr 127 obręb Rewal 1, gm. Rewal. (PP.6733.1.2024) 2024-02-09 14:37:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 5 lutego 2024 r. decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.10.2023.MH dla inwestycji: Likwidacja kolizji infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV w związku z planowanym zagospodarowaniem na działkach nr 25, 26, 29, 308/31, 308/24, 308/32, 308/25, 308/26, 308/27, 308/16, 308/12, 308/13, 308/14, 308/7, 27, 46, 47, 10/3, 48, 10/79, 10/78, 10/77, 10/47, 10/46, 10/33, 30, 9/109, 9/110, 9/121, 308/6, 308/23, 308/22, 182/26, 182/13, 182/5, 153, 159, 158, 181, 155/3, 155/4, 155/1, 182/15, 82, 182/12 obręb Trzęsacz, gm. Rewal. 2024-02-05 11:42:07
UWAGA!!! Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku wypełnienia formularza „Informacja o wyrobach zawierających azbest” 2024-01-11 14:01:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Likwidacja kolizji infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV w związku z planowanym zagospodarowaniem na działkach nr 25, 26, 29, 308/31, 308/24, 308/32, 308/25, 308/26, 308/27, 308/16, 308/12, 308/13, 308/14, 308/7, 27, 46, 47, 10/3, 48, 10/79, 10/78, 10/77, 10/47, 10/46, 10/33, 30, 9/109, 9/110, 9/121, 308/6, 308/23, 308/22, 182/26, 182/13, 182/5, 153, 159, 158, 181, 155/3, 155/4, 155/1, 182/15, 82, 182/12 obręb Trzęsacz, gm. Rewal. (PP.6733.10.2023) 2024-01-10 14:36:25
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 2024-01-10 09:34:21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:
10 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
10 sty 2024, godz. 09:33

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
10 sty 2024, godz. 09:33