1412 ZARZĄDZENIE NR 109/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w gminie Rewal | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 109/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w gminie Rewal

ZARZĄDZENIE NR 109/2021
WÓJTA GMINY REWAL
z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w gminie Rewal


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Rewal zarządza, co następuje :
§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargowej, położonej w gminie Rewal, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.1. Wykaz, o którym mowa w §1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Rewalu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do zarządzenia 109 2021.pdf (PDF, 128.80Kb) 2021-10-06 11:24:18 39
Zarządzenie Nr 109 2021.pdf (PDF, 118.77Kb) 2021-10-06 11:24:18 16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Ryczko

Data wytworzenia:
06 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
06 paź 2021, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
06 paź 2021, godz. 11:24