185 2021r. | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-01-18 11:01:49
Zarządzenie nr 144/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 2022-01-12 14:23:05
Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-12-29 12:07:58
Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2019 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "FALA" w Pobierowie 2021-12-23 13:49:28
Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-12-23 13:42:56
Zarządzenie Nr 140/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową 2021-12-20 14:37:37
Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2021-12-13 10:19:24
Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2021-12-03 14:01:46
Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej 2021-12-02 15:08:10
Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-11-30 12:51:02
Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 2021-11-25 13:11:29
Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Rewalu. 2021-11-25 13:09:19
ZARZĄDZENIE NR 133/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2021-11-23 13:00:46
ZARZĄDZENIE NR 132/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 23.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2021-11-23 12:58:22
ZARZĄDZENIE NR 131/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 23.11.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-11-23 12:57:57
Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 listopada 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji. 2021-11-22 15:16:30
Zarządzenie nr 129/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-11-15 12:44:28
Zarządzenie nr 128/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 05 listopada 2021r. w sprawie opracowania na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal 2021-11-05 11:40:41
Zarządzenie Nr  127/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia  05 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal. 2021-11-05 11:37:04
Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 02 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Rewal 2021-11-02 15:12:31
Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych  o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony" w Urzędzie Gminy Rewal. 2021-11-02 10:57:00
 Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rewal planu ochrony informacji niejawnych 2021-11-02 10:54:36
Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-11-02 08:35:29
Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. 2021-10-29 09:50:49
Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-10-26 14:05:28
Zarządzenie Nr  120/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 października 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 2021-10-25 15:22:26
Zarządzenie Nr  119/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 października 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2021-10-25 15:16:15
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-10-25 07:49:36
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-10-21 11:36:42
Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-10-15 13:31:28
Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 usta 2021-10-15 13:27:43
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-10-14 12:52:36
Zarządzenie nr 113/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 października 2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z 2021-10-12 14:28:15
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 06 października 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-10-06 14:17:49
ZARZĄDZENIE NR 111/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2021-10-06 11:37:37
ZARZĄDZENIE NR 110/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie gminy Rewal 2021-10-06 11:32:09
ZARZĄDZENIE NR 109/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w gminie Rewal 2021-10-06 11:24:18
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-09-30 11:11:23
Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rewal 2021-09-30 11:10:48
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 września 2021 r. w sprawie uszczegółowienia planu finansowego środków otrzymanych z RFIL na realizację zadań inwestycyjnych 2021-09-23 14:10:01
Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 13 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-09-13 10:03:21
Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie niewykonania pierwokupu 2021-09-10 12:54:40
Zarządzenie Nr 103/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rewal 2021-09-10 10:08:05
Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 09 września 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-09-09 12:42:13
Zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 08.09.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2021-09-08 14:25:04
Zarządzenie Nr 100/2021 z dnia 08.09.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do  prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2021-09-08 14:22:07
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 03 września 2021 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Rewalu 2021-09-03 11:23:03
Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-09-01 07:47:46
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 2021-08-27 08:46:48
ZARZĄDZENIE NR 96/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rewal na lata 2021-2023 2021-08-25 11:06:43
Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Rewal 2021-08-25 10:12:15
ZARZĄDZENIE NR 94/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-08-24 08:22:41
Zarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 5 sierpnia 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-08-23 07:17:42
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnej w Urzędzie Gminy Rewal 2021-08-20 14:53:59
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Rewal 2021-08-20 14:51:37
ZARZĄDZENIE NR 90/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal pn. "Kaplica w Pustkowie" 2021-08-19 13:28:17
Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "FALA" w Pobierowie 2021-08-19 09:53:58
ZARZĄDZENIE NR 88/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-08-11 10:31:47
ZARZĄDZENIE NR 87/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-08-11 10:29:25
Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Rewal w 2021 roku 2021-08-09 13:47:19
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? orz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-08-05 09:17:13
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon 2021-08-05 09:08:52
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu" 2021-08-02 13:07:40
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-08-02 09:16:08
Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-07-26 12:02:43
Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lipca w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-07-26 08:07:40
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-07-22 13:07:44
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-22 13:07:13
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-22 13:06:20
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-07-21 08:38:12
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-07-21 08:36:57
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie gminy Rewal oraz w Urzędzie Gminy Rewal. 2021-07-02 14:10:36
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-06-30 11:42:24
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 2021-06-28 13:17:05
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2021-06-25 13:03:40
ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora oraz upoważnienia użytkownika Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 2021-06-23 08:02:24
ZARZĄDZENIE Nr 69/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie sposobu weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rewal 2021-06-21 10:12:28
Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2021-06-21 09:31:38
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-06-21 09:30:19
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie 2021-06-18 15:23:47
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-06-17 08:54:44
Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-06-17 08:54:07
Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal. 2021-06-14 12:55:34
Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 2021-06-01 12:19:38
Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 2021-06-01 12:17:50
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rewal za 2020 rok 2021-05-31 15:04:06
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-05-31 12:51:49
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal 2021-05-31 12:50:44
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie 2021-05-31 12:40:02
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-05-31 12:35:58
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2021-05-21 11:08:58
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2021-05-21 11:06:30
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2021-05-21 11:04:40
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-05-20 15:15:02
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie opracowania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal 2021-05-20 14:09:10
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w celu realizacji zadań służbowych 2021-05-20 13:11:49
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-05-04 07:28:39
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal 2021-04-27 13:20:25
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Rady Kultury przy Wójcie Gminy Rewal, ustalenia jej składu oraz wprowadzenia regulaminu. 2021-04-23 08:45:52
Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2021 roku. 2021-04-23 08:30:38
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 2021-04-22 14:52:58
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-04-22 13:35:51
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-04-22 13:34:57
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-04-22 13:33:37
Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 26 marca 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-04-21 15:06:29
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości 2021-04-16 09:51:40
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2021-04-13 15:17:15
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-04-13 12:21:06
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2021 r . w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Rewal oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Rewal 2021-04-13 09:35:23
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-03-31 14:48:51
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2021-03-26 15:07:33
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 8 marca 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 2021-03-26 14:39:13
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-03-23 09:53:38
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-03-23 08:27:53
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2021-03-22 09:46:21
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2021-03-17 11:37:22
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2021-03-08 11:59:47
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-03-08 11:58:26
Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 18 lutego 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-03-08 11:26:11
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-03-08 11:23:53
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2021-03-08 11:22:01
Zarządzanie nr 24/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-03-02 15:22:01
Zarządzanie nr 23/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 12 lutego 2021r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-03-02 09:30:41
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2021-03-02 09:25:02
Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-03-01 15:24:11
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 marca 2021r. w sprawie powołania Rady Kultury przy Wójcie Gminy Rewal, ustalenia jej składu oraz wprowadzenia regulaminu 2021-03-01 15:17:58
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-02-26 11:11:32
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lutego w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu. 2021-02-26 11:11:01
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Rewal. 2021-02-19 16:42:14
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w z kresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 2021-02-18 12:39:13
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w z kresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 2021-02-12 15:06:45
Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4.02.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2021/2022. 2021-02-04 15:09:45
Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4.02.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2021/2022. 2021-02-04 15:08:02
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2021-02-04 15:06:00
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2021-02-01 13:09:02
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-02-01 09:31:06
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2021-01-29 09:26:44
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz będącego własnością Urzędu Gminy Rewal i użytkowanego przez OSP Niechorze oraz powołania Komisji Przetargowe 2021-01-28 13:03:58
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r 2021-01-26 12:48:36
Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2021-01-18 10:32:24
Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2021-01-18 10:31:19
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-01-18 10:11:50
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-01-14 08:44:33
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2021-01-05 13:53:37
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2021-01-04 15:34:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:
04 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
04 sty 2021, godz. 07:21

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-