Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal

ZARZĄDZENIE NR 44/2018
Wójta Gminy Rewal
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal, wprowadzam następujące zmiany:

1)    w § 25 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

5. w zakresie stanowiska kierowcy:

1)    utrzymanie w pełnej sprawności technicznej powierzonego pojazdu, w tym przekazywanie pojazdu do badań technicznych we właściwym terminie,
2)    utrzymywanie czystości wewnątrz powierzonego pojazdu oraz dbałość o jego wygląd zewnętrzny a także utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym urządzeń zainstalowanych wewnątrz powierzonego pojazdu,
3)    zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione,
4)    prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji powierzonego pojazdu,
5)    dowożenie pracowników Urzędu Gminy Rewal do określonych miejsc, w celu m.in. wzięcia udziału w spotkaniu, dokonania wizji lokalnej w terenie oraz  realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa,
6)    dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
7)    dostarczanie i odbieranie dokumentacji oraz korespondencji do i z określonych instytucji, urzędów, innych adresatów, itp.
8)    dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, kwiatów, wieńców itp. na potrzeby Urzędu Gminy Rewal.

2)    załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego stanowiący strukturę stanowisk, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3)    załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego stanowiący strukturę organizacyjną Urzędu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                      p.o. Wójt Gminy
                                    Maciej Bejnarowicz


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr 44-2018.pdf (PDF, 1.06Mb) 2018-03-30 10:17:55 333
20180328 - zal.1. - do regulaminu organizacyjnego.doc (DOC, 69.50Kb) 2018-03-30 10:17:55 350
20180328 - zał.2. - struktura organizacyjna44 2018.docx (DOCX, 151.08Kb) 2018-03-30 10:17:55 326
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Zelwak-Kabala

Data wytworzenia:
30 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
30 mar 2018, godz. 10:17

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Owczarek

Data aktualizacji:
30 mar 2018, godz. 10:18