Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 145/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-01-08 20:45:39
Zarządzenie Nr 144/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-01-02 12:29:16
Zarządzenie Nr 143/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal 2019-01-02 12:28:33
Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych w 2019 r. 2018-12-21 15:05:44
Zarządzenie Nr 141/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2018-12-19 11:42:05
Zarządzenie Nr 140/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2018-12-19 08:58:06
ZARZĄDZENIE NR 139/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-12-14 11:38:49
ZARZĄDZENIE NR 138/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-12-07 15:24:34
Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 grudnia 2018 r. w spawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2018-12-05 09:02:17
Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. w spawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2018-12-03 12:06:02
ZARZĄDZENIE NR 135/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-11-27 14:12:49
Zarządzanie Nr 134/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal 2018-11-27 09:48:29
Zarządzenie nr 133/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 16.11.2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2018-11-21 09:21:20
ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Rewal. 2018-11-16 11:47:36
ZARZĄDZENIE NR 131/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal 2018-11-15 07:50:50
ZARZĄDZENIE NR 130/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-11-13 14:26:49
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych 2018-11-07 08:59:00
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2018-11-05 12:33:11
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojta Gminy Rewal Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2018-11-05 12:32:54
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2018-11-05 12:22:03
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2018-11-05 12:21:20
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2018-11-05 11:14:30
ZARZĄDZENIE NR 123/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 119/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal. 2018-10-24 15:26:49
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 października 2018 r. w sprawie odwołani rokowań nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 448/3 obr. Pobierowo, położonej na terenie Gminy Rewal, ogłoszonych w dniu 24 sierpnia2018 r. 2018-10-23 15:16:39
ZARZĄDZENIE NR 121/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-10-17 15:21:23
Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Rewal Nr 80/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. 2018-10-16 14:06:48
Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2018-10-15 11:23:47
Zarządzenie Nr 118/18 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Rewal do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktó pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-10 11:35:14
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2018-10-10 11:12:26
Zarządzenie nr 116/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 października 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" 2018-10-04 10:38:20
Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 października 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" 2018-10-04 10:34:25
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018-10-04 09:51:52
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2018-09-26 12:40:10
ZARZĄDZENIE NR 112/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-09-20 13:35:44
Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-09-13 14:20:44
Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-09-13 14:17:26
ZARZĄDZENIE NR 109/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji oraz archiwizacji akt zwolnionych przez CBA 2018-09-13 13:41:33
Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-09-11 07:37:24
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2018-09-11 07:33:37
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.08.2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2018-09-10 19:27:31
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-08-31 14:52:45
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia zużycia wody sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal 2018-08-29 09:47:33
ZARZĄDZENIE NR 103/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal 2018-08-27 12:11:14
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 2018-08-24 13:47:29
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal oraz sporządzenia i prowadzenia cennika 2018-08-22 11:52:49
ZARZĄDZENIE NR 100/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2018-08-22 11:35:51
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 sierpnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu 2018-08-13 13:41:43
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony 2018-08-13 13:39:59
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu. 2018-08-09 13:44:14
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 sierpnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu 2018-08-06 13:24:20
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2018-08-06 13:21:39
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2018-08-01 17:26:57
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu. 2018-07-26 16:04:38
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-23 10:04:37
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2018-07-23 10:02:37
ZARZĄDZENIE NR 90/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji pomieszczeń letniskowych przy budynku komunalnym ul. Warszawska 25 obr. Rewal 1 2018-07-23 10:01:58
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych 2018-07-17 12:16:14
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, połozonych w Gminie Rewal 2018-07-17 08:09:30
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" 2018-07-04 12:36:33
Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" 2018-07-04 12:32:36
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2018-07-02 13:00:41
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2018-07-02 11:20:17
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwa Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2018-07-02 11:19:55
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal 2018-06-29 17:29:12
ZARZĄDZENIE NR 81/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal 2018-06-18 11:00:36
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2018-06-18 10:54:14
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2018-06-14 12:38:36
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2018-06-14 12:36:14
ZARZĄDZENIE NR 77/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2018-06-14 12:32:11
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2018-06-14 12:28:59
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2018-06-14 12:20:36
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych 2018-06-14 12:16:42
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2018-06-14 12:14:29
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2018-06-14 12:10:36
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży motorowerów Straży Gminnej 2018-06-13 13:18:58
Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-06-12 13:37:26
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-06-05 08:04:16
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2018-06-04 08:26:04
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji 2018-05-31 07:30:47
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2018-05-24 12:07:27
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Rewal 2018-05-24 12:06:31
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na plaży - usługi gastronomiczne, ogłoszonego przez Wójta Gminy Rewal w dniu 14 maja 2018 r. 2018-05-21 15:26:19
Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" 2018-05-15 12:11:18
Zarządzenie Nr 62 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetagowej, położonych w Gminie Rewal 2018-05-15 12:08:05
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji oraz archiwizacji akt zwolnionych przez CBA. 2018-05-07 11:17:22
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2018-05-04 09:48:20
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu 2018-05-04 09:47:53
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 czerwca 2016 r. 2018-05-04 09:47:34
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2018-04-26 11:23:43
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2018-04-26 11:21:13
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 52/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11.04.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal 2018-04-24 14:47:53
Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-04-24 11:16:46
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-04-19 14:10:24
Zarządzenie Nr 52/2018 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11.04.2018r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal 2018-04-11 15:14:31
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 2018-04-11 10:30:00
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy e Rewalu 2018-04-11 10:25:48
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2018-04-06 09:59:40
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2018-04-06 09:37:40
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2018-04-06 09:35:12
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 kwietnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie nośników reklamy na mieniu Gminy Rewal 2018-04-04 14:57:12
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie 2018-04-03 12:31:42
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2018-03-30 10:17:55
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia w Życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w Urzędzie Gminy w Rewalu 2018-03-30 10:15:19
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Rewal na rok 2018 2018-03-28 12:56:27
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-03-26 11:40:10
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2018-03-26 11:40:02
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Urzędzie Gminy Rewal 2018-03-26 11:39:52
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2018-03-26 11:39:46
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 marca 2018r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych w 2018r. 2018-03-26 11:39:39
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 marca 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 2018-03-26 11:39:30
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2018-03-19 11:50:06
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-03-12 08:36:56
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 marca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-03-08 21:47:02
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ustalenia zasad kontroli nieruchomości komunalnych 2018-03-07 15:17:37
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu 2018-02-28 12:29:10
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-02-28 10:56:06
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-02-28 09:13:51
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2018-02-27 14:57:39
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2018-02-27 14:57:28
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok" 2018-02-22 09:36:46
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018-2019 2018-02-22 09:35:10
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018-2019 2018-02-21 08:48:50
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2018-02-19 14:41:45
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2018-02-15 13:11:46
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2018-02-15 13:10:47
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal 2018-02-15 13:10:13
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2018-02-15 13:09:28
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-02-15 13:08:34
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2018-02-15 12:39:37
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-02-15 12:38:57
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-02-15 12:37:30
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-02-15 12:31:29
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia12 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2018-02-09 13:09:12
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmiany Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2018-02-08 13:09:01
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-02-06 15:26:05
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2018-02-02 15:21:53
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2018-02-01 14:28:14
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2018-02-01 14:27:22
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2018-01-25 14:00:50
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie niewykonania pierwokupu nieruchomości 2018-01-23 13:02:00
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierokupu nieruchomości 2018-01-23 13:01:06
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do wypracowania procesu połączenia gminnych spółek: Wodociągi Rewal Sp. z o.o. i Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. 2018-01-19 10:15:16
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta 2018-01-12 10:59:07
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2018-01-09 08:50:57
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-01-09 07:50:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Owczarek

Data wytworzenia:
08 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
08 sty 2018, godz. 09:47

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-