11206 Zarządzenie Nr 50 / 2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 50 / 2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal

Zarządzenie Nr  50 / 2022
Wójta Gminy Rewal

z dnia  11  maja 2022r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal

Na podstawie art 30 ust.2. pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Rewal zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Wykaz o którym mowa w §1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu,                 ul. Mickiewicza 19 na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Wójt Gminy Rewal

Konstanty Tomasz Oświęcimski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do zarządzenia Nr 50 2022 (PDF, 137.90Kb) 2022-05-11 12:06:45 16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Ryczko

Data wytworzenia:
11 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
11 maj 2022, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
11 maj 2022, godz. 12:06