114 2022r. | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal 2022-07-01 11:19:58
Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-07-01 11:19:16
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.06.2022 r. w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 2022-06-23 14:35:26
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2022-06-21 10:51:00
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-06-21 10:06:31
ZARZĄDZENIE Nr 57 /2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 09 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Niechorzu oraz Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rewalu 2022-06-09 13:54:47
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal 2022-06-06 13:57:29
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-06-01 12:57:06
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rewal za 2021 r. 2022-05-31 14:11:14
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-05-26 12:54:49
Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-05-23 13:35:31
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w gminie Rewal 2022-05-12 08:54:57
Zarządzenie Nr 50 / 2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2022-05-11 12:06:45
Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2022-05-11 12:05:08
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej 2022-05-05 10:09:50
Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-05-02 22:07:09
ZARZĄDZENIE NR 46/2022 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2022-04-27 10:36:11
Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-04-20 11:53:50
Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Rewal. 2022-04-19 13:01:50
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2022-04-11 10:39:30
Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-04-11 10:38:41
ZARZĄDZENIE NR 41/2022 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2022-04-05 08:33:32
Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-03-31 11:40:30
Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2022 r. w wprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2022-03-31 11:39:45
Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy rewal z dnia 31 marca 2022 r. w wprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym, położonych w gminie Rewal 2022-03-31 11:38:54
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 marca 2022r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 15 kwietnia 2022r. w Urzędzie Gminy w Rewalu. 2022-03-29 14:55:19
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 marca 2022r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości z zasobu Gminy Rewal 2022-03-24 15:25:14
Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego 2022-03-24 09:54:13
Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2022-03-23 20:49:53
Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-03-22 09:21:08
Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego 2022-03-21 11:33:12
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające Regulamin w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal będący załącznikiem Nr 1 do zarządzenia nr 4/2012. 2022-03-16 12:37:15
Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 15.02.2022 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r. „ 2022-03-09 18:57:31
Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 15.02.2022 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r. „ 2022-03-09 18:56:15
Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 09 marca 2022r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal. 2022-03-09 11:23:23
Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2022-03-09 07:44:19
Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 07 marca 2022r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. uchodźców i pomocy humanitarnej dla obywateli z Ukrainy 2022-03-07 11:29:43
Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-03-01 07:18:58
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie zmiany Planu Rzeczowo - Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2022-02-25 12:54:09
Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i piemszych klas w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Rewalu i Niechorzu, prowadzonych przez gminę Rewal 2022-02-23 10:47:07
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 2022-02-18 14:28:14
Zarządzenie Nr  21/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia  17 lutego 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2022-02-17 14:55:14
Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2022-02-16 11:12:35
Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia15 lutego 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r. " oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2022-02-15 15:49:32
Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dni 2022-02-15 15:47:13
Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public 2022-02-15 15:43:45
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2022-02-10 12:42:07
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2022-02-10 12:40:14
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal. 2022-02-10 12:36:56
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 09 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal. 2022-02-09 11:29:33
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2022-02-01 07:30:52
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2022-01-25 09:56:17
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 2022-01-14 11:45:09
Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 2022-01-14 11:44:06
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2022-01-13 13:57:36
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2022-01-13 08:32:03
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal 2022-01-10 13:59:39
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego 2022-01-10 13:49:59
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego 2022-01-10 13:49:17
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2022-01-05 12:11:04
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal 2022-01-05 12:09:07
ZARZĄDZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2022-01-05 12:07:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-