Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie  nr 53/2023

Wójta Gminy Rewal

z dnia 25 maja 2023 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                  

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm..), art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571.) oraz Uchwałą nr LVII/401/22  Rady Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 , w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r.”, zarządzam,
co następuje:

 

§1

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 w Gminie Rewal.
  2. Treść ogłoszeń o otwartych konkursach ofert stanowi załączniki od Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert umieszcza się :

 

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Gminy Rewal www.rewal.pl
  3.  oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal.

 

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień w Urzędzie Gminy Rewal.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Rewal

 

 

Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

Sporządziła:

Joanna Błachuta

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzależnień


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5 (PDF, 234.29Kb) 2023-05-26 07:23:48 1
Załącznik do Zarządzenia Nr 53 2023 (PDF, 333.56Kb) 2023-05-26 07:23:48 11
oferta-realizacji-zadania-publicznego (PDF, 261.19Kb) 2023-05-26 07:23:48 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Błachuta

Data wytworzenia:
25 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
25 maj 2023, godz. 18:25

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
26 maj 2023, godz. 07:23