Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 124/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 21.12.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2024-01-15 12:54:36
Zarządzenie Nr 123/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2023-12-12 12:53:15
ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2023-12-12 12:51:32
Zarządzenie Nr 121 / 2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2023-12-12 12:32:10
Zarządzenie Nr 120/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 grudnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Rewal 2023-12-12 10:46:50
Zarządzenie Nr 119/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 grudnia 2023r. uchylające Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 2023-12-12 10:45:59
Zarządzenie Nr 118/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 07 grudnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz będącego własnością Urzędu Gminy rewal i użytkowanego przez OSP Niechorze oraz powołania Komisji Przetargowej 2023-12-07 13:36:31
Zarządzenie Nr 117/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 05 grudnia 2023r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok stosowanych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Rewal 2023-12-05 15:27:29
Zarządzenie Nr 116/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 05 grudnia 2023r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Rewal 2023-12-05 15:26:34
ZARZĄDZENIE NR 115/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu Rzeczowo – Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2023-12-05 11:01:23
Zarządzenie nr 114/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 30.11.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-11-30 13:44:05
Zarządzenie nr 113/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 27.11.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-11-27 09:33:47
Zarządzenie Nr 112/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 listopada 2023 zmieniające zarządzenie sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej 2023-11-22 14:50:38
ZARZĄDZENIE NR 111/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2023-11-21 10:54:00
Zarządzenie nr 110/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 16.11.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-11-21 08:03:52
ZARZĄDZENIE Nr 109/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-11-16 14:24:27
Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie opracowania na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal 2023-11-16 13:43:44
Zarządenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rewal na 2024 rok 2023-11-16 09:04:37
Zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 2023-11-15 08:38:03
Zarządzenie Nr 105/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej 2023-11-14 10:08:45
Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2023-11-14 10:07:36
Zarządzenie Nr 103/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.10.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-10-31 11:12:08
Zarządzenie Nr 102/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 27.10.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-10-30 12:04:18
Zarządzenie Nr 101/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 12.10.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-10-13 07:36:21
Zarządzenie Nr 100 / 2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2023-10-11 13:06:41
Zarządzenie Nr 99 /2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2023-10-11 13:04:30
ZARZĄDZENIE NR 98/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2023-10-11 12:46:16
Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 29.09.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-10-02 11:02:17
Zarządzenie Nr 96/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 27.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2023-09-27 10:54:16
ZARZĄDZENIE NR 95/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2023-09-27 10:52:15
Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 25.09.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-09-25 13:08:41
Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 września 2023r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego 2023-09-22 13:16:26
Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 września 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rewal. 2023-09-22 13:14:53
Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 20.09.2023r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy 2023-09-21 09:14:19
Zarządzenie nr 90/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 18.09.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 22.08.2023 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r. „ 2023-09-18 14:42:18
Zarządzenie Nr 89/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 września 2023r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-13 16:22:33
Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 września 2023r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Rewalu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego na terenie Gminy Rewal. 2023-09-13 16:21:25
Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.08.2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. 2023-09-04 12:03:21
Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.08.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-09-04 12:02:52
ZARZĄDZENIE NR 85/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 29.08.2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic" 2023-08-29 12:00:32
Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 25.08. 2023r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rewal 2023-08-25 11:31:11
Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 22.08.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-08-24 14:52:42
Zarządzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 22.08.2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-08-22 12:06:26
Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. 2023-08-04 10:21:52
Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.07.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-07-31 12:22:26
Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenie regulaminu postępowania z wpłatami za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania na drogach publicznych, na urządzonych parkingach gminnych oraz na terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie gminy Rewal 2023-07-31 12:20:06
Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w gminie Rewal 2023-07-19 11:17:21
Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2023-07-19 10:38:04
ZARZĄDZENIE NR 76/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2023-07-19 10:34:17
ZARZĄDZENIE NR 75/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal 2023-07-19 10:30:28
ZARZĄDZENIE NR 74/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2023-07-19 10:20:06
Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 12.07.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-07-12 17:15:47
Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2023-07-12 17:09:31
Zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 30.06.2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej jednostki kultury „ Muzeum Rybołówstwa Morskiego” w Niechorzu 2023-07-03 07:46:39
Zarządzenie nr 70/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 30.06.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-07-03 07:46:14
ZARZĄDZENIE Nr 69 /2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-06-30 08:21:54
ZARZĄDZENIE Nr 68/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-06-30 08:21:09
ZARZĄDZENIE Nr 67/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-06-30 08:20:33
Zarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.06.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-06-23 10:09:29
Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie powołania Zespołu Partnerów Społeczno-Gospodarczych do spraw "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obaszru Funkcjonalnego Gryfic" 2023-06-22 07:52:25
Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 2023-06-21 14:30:01
Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2023r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji. 2023-06-21 13:32:34
Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rewalu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2023-06-21 13:31:44
ZARZĄDZENIE NR 61/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2023-06-19 13:01:21
Zarządzenie nr 60/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 16.06.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 25.05.2023 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r. „ 2023-06-19 07:47:18
Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 16.06.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 25.05.2023 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r. „ 2023-06-19 07:46:59
Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 12.06.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-06-16 10:00:21
Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-06-07 13:09:20
Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-05-31 10:14:48
Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2023r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rewal za 2022 rok 2023-05-31 09:42:31
Zarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-05-25 18:26:26
Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-05-25 18:25:10
ZARZĄDZENIE NR 52/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2023-05-19 11:28:15
ZARZĄDZENIE Nr 51/2023 WÓJTA Gminy Rewal z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2023-05-19 11:26:26
ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2023-05-15 09:41:06
Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-05-05 09:57:41
Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-04-27 08:20:36
Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2023-04-26 08:12:38
Zarządzenie Nr 46/2023/1 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-04-25 09:34:33
Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2023-04-20 11:26:24
ZARZĄDZENIE NR 44/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2023-04-05 09:19:03
ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2023-04-05 09:15:47
Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 kwietnia 2023r. uchylające Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2023-04-04 11:33:24
Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 kwietnia 2023r. uchylające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2023-04-04 11:31:04
ZARZĄDZENIE Nr 40/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2023-04-03 15:16:03
Zarządzenie Nr 39/2023/1 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-04-03 14:13:30
Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 2023-03-23 12:57:01
Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany Planu Rzeczowo – Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2023-03-22 10:51:59
ZARZĄDZENIE NR 36/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za pranie i czyszczenie umundurowania strażników Straży Gminnej w Rewalu. 2023-03-21 11:13:50
Zarządzenie Nr 35/2023/1 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-03-29 09:19:11
Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-03-14 12:36:48
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2023-03-08 09:16:31
Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-02-28 07:41:30
Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2023r. uchylające Zarządzenie w sprawie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Rewal w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 2023-02-24 11:59:48
Zarządzenie Nr 31 /2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2023r. uchylające Zarządzenie w sprawie powołania zespołów szybkiego reagowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Pobierowo i Niechorze. 2023-02-24 11:59:04
Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2023r. uchylające Zarządzenie w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Rewal w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Rewal wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2. 2023-02-24 11:58:20
Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 27.01.2023 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r. „ 2023-02-21 12:03:43
Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 27.01.2023 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r. „ 2023-02-21 12:02:59
Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 27.01.2023 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r. „ 2023-02-21 11:59:48
Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 20.02.2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r. „ oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2023-02-20 14:52:54
Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 .02.2023 r. w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 2023-02-17 11:37:07
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 10.02.2023 r. w sprawie zmiany Planu Rzeczowo – Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2023-02-10 15:08:13
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 09.02.2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2023-02-09 14:59:25
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2023-02-09 14:23:52
Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 09 lutego 2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2023-02-09 14:16:49
Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2023-02-09 13:28:30
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2023-02-08 15:17:20
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2023-02-08 15:17:17
Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2023-02-01 08:36:15
Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal. 2023-01-30 11:52:06
Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-01-27 14:36:15
Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-01-27 14:32:35
Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-01-27 14:23:25
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2023-01-27 14:02:39
Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 26.01.2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 grudnia w sprawie ustalenia opłaty za wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej. 2023-01-26 11:29:51
Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2023 r.w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-01-26 15:06:03
Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Rewala z dnia 19 stycznia 2023 w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Rewalu i Niechorzu prowadzonych przez Gminę Rewal 2023-01-19 13:59:03
Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 2023-01-19 11:00:03
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2023-01-17 11:19:17
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 16.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2023-01-16 13:16:03
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 16.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2023-01-16 13:11:50
Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 styczeń 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal. 2023-01-16 13:06:29
Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "FALA" w Pobierowie 2023-01-13 15:16:38
Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2023-01-10 11:52:31
Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-01-10 11:51:38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:
02 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
02 sty 2023, godz. 07:21

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
02 sty 2023, godz. 07:21