Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 71/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE  Nr  71/2022

Wójta Gminy Rewal

z dnia   29 lipca  2022r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu  na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022r. poz. 559 z póź. zm.), art.9g ust.2, art. 91d, pkt. 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1762, z 2022r. poz. 935,1116 ) oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tj. Dz.U. z 2020r. 2200)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia w dniu  18 sierpnia 2022r. egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani  Sylwii Pawłowskiej , nauczyciela wspomagającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rewalu, w składzie:

 

                                                                                                        w Rewalu;

  1. Bożena Górska                    – przewodnicząca komisji                - przedstawiciel organu prowadzącego;
  2. Jolanta Tomczuk-Zając        – członek                                         - dyrektor Zespołu Szkolno           -Przedszkolnego
  1. Krystyna Sawa-Stankiewicz – członek                                         - przedstawiciel Zachodniopomorskiego

                                                                                                        Kuratorium Oświaty;

  1. Elżbieta Leszczyńska           - członek                                         – ekspert z listy MEN;
  2. Jolanta Krępeć                     - członek                                         – ekspert z listy MEN.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Konstanty Tomasz Oświęcimski

Sporządziła:

Główny specjalista ds. oświaty

 

Bożena Górska

 

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy 

 

Wioletta Brzezińska                  

                                                                                                         

                      Akceptacja pod względem prawnym: 

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wioletta Brzezińska

Data wytworzenia:
29 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
29 lip 2022, godz. 09:25

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
29 lip 2022, godz. 09:28