Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 74/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów Sołectw Pobierowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin i Pogorzelica.

ZARZĄDZENIE  Nr  74/2022

Wójta Gminy Rewal

z dnia   1 sierpnia  2022r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów Sołectw Pobierowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin i Pogorzelica.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1  w związku z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z póx zm. ) oraz § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXI/101/15 Rady Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rewal, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów Sołectw Pobierowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin i Pogorzelica, które odbędą się w terminie od 16 sierpnia.2022r. do  26 sierpnia 2022 r.

2. Konsultacji podlega treść projektu uchwały w sprawie zmiany statutów Sołectw Pobierowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin i Pogorzelica stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców gminy Rewal na temat proponowanej zmiany.

§ 3.

1. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat OrganizacyjnoAdministracyjny w Urzędzie Gminy Rewal.

2. Na czas przeprowadzenia niniejszych konsultacji Sekretarz Gminy będzie pełniła funkcję pełnomocnika ds. konsultacji społecznych.

§ 4.

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Rewal,

w biuletynie informacji publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

2. Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@rewal.pl,

2) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /mowczarek/skrytkaesp,

3) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72 – 344 Rewal.

§ 5.

Treść obwieszczenia o konsultacjach społecznych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

 

Sporządził:

 

Sekretarz Gminy 

 

Wioletta Brzezińska                  

                                                             

                                                   

                      Akceptacja pod względem prawnym: 

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl,

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74 2022 (PDF, 119.96Kb) 2022-08-01 08:29:55 161
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74 2022 (PDF, 133.43Kb) 2022-08-01 08:29:55 129
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74 2022 (PDF, 119.58Kb) 2022-08-01 08:29:55 111
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wioletta Brzezińska

Data wytworzenia:
01 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
01 sie 2022, godz. 08:25

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
01 sie 2022, godz. 08:29