Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Rewal Z dnia 20.09.2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie  nr 88/2022

Wójta Gminy Rewal

Z dnia 20.09.2022 r.

                 

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                  

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn.zm.), art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U.
z Dz.U. 2022 poz. 1608 z późn. Zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr XLIV/296/21 Rady Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

, zarządzam, co następuje:

 

§1

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 w Gminie Rewal.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik.

 

§2

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się :

 

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Gminy Rewal www.rewal.pl
  3. oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal.

 

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Rewal

 

 

Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

 

Sporządziła:

Magdalena Czaplińska

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień

 

Zatwierdziła:

Wioletta Brzezińska

Sekretarz Gminy

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno- Administracyjny Urzędu
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do Zarządzenia 88 2022 (PDF, 303.41Kb) 2022-09-20 14:21:49 3
oferta-realizacji-zadania-publicznego (DOCX, 51.86Kb) 2022-09-20 14:21:49 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
20 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
20 wrz 2022, godz. 14:18

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
20 wrz 2022, godz. 14:21