Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 20.09.2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 89/2022

Wójta Gminy Rewal

z dnia 20.09.2022 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Działając na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 14 ust.1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1608 z późn. Zm), art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327
z późn. zm..) oraz Uchwały nr XLIV/296/21 Rady Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 w Gminie Rewal.
  2. Treść ogłoszeń o otwartych konkursach ofert stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert umieszcza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Gminy Rewal www.rewal.pl
  3. oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal.

§3

Wykonanie zarządzenie powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                    Wójt Gminy

 

 

Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

Sporządziła:

Magdalena Czaplińska

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień

 

Zatwierdziła:

Wioletta Brzezińska

Sekretarz Gminy

 

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89 2022 (PDF, 305.29Kb) 2022-09-20 14:28:12 8
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89 2022 (PDF, 255.79Kb) 2022-09-20 14:28:12 8
oferta-realizacji-zadania-publicznego (DOCX, 51.86Kb) 2022-09-20 14:28:12 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
20 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
20 wrz 2022, godz. 14:24

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
20 wrz 2022, godz. 14:28