Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 90/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 18.09.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 22.08.2023 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r. „

Zarządzenie nr  90/2023

Wójta Gminy Rewal

z dnia 18.09.2023 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 22.08.2023 r. na realizację zadań
z zakresu zdrowia publicznego w ramach „
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) art. 14 ust. 1 ust. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( tj. Dz.U. Dz.U. 2022 poz. 1608 ) art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 571 ) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Rewal Nr 82/2023 z dnia 22.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r.”

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zgodnie z ogłoszeniem o otwartych konkursach ofert: Zarządzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 22.08.2023 r. termin składania ofert na realizację projektów upłynął w dniu 13.09.2023 r. W tym terminie  wpłynęły 2 oferty, które spełniły kryteria oceny formalnej i zostały dopuszczone do konkursu, a następnie zostały ocenione.    

§ 2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów, powierza się wykonanie zadań następującemu podmiotowi:

 

  1. Propagowanie wiedzy dotyczącej muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów, spotkania artystów z mieszkańcami- Stowarzyszenie Śpiewacze Amber Singers w Rewalu- wsparcie realizacji zadania w kwocie 50 000,00 zł.
  2. Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej i promowania zdrowego trybu życia.– Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu  - wsparcie realizacji zadania w kwocie 40 000,00 zł.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                                                              Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

 

Sporządziła:

Joanna Błachuta

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzależnień

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
18 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
18 wrz 2023, godz. 14:42

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
18 wrz 2023, godz. 14:42