846 2011r. | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2011r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-12-23 11:30:11
zarządzenie nr 70/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ponoszenia kosztów sporządzenia dokumentacji 2011-12-16 09:16:41
zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie z mian w zarządzeniu nr 57/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 30.09.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy na lata 2012-2015 2011-12-16 09:06:13
Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalania regulaminu jej działania 2011-11-18 14:22:13
Zarządzenie Nr 65/11 Wóta Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miescowości Pobierowo - strona południowa 2014-08-01 11:37:09
Zarządzenie nr 64/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna 2014-08-01 11:08:30
Zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przejazd Nadmorską Koleją Wąskotorową Gminy Rewal w roku 2012 2011-12-14 14:24:44
Zarządzenie nr 62/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal w roku 2012 2011-12-14 14:06:06
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2011 w sprawie powołania Komisji do wyboru Nauczyciela Roku 2011r. 2011-10-13 08:54:00
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Nauczyciel Roku 2011-10-10 09:56:44
Zarządzenie nr 58/2011 Wójta gminy Rewal z dnia 30 września 2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy 2011-10-06 10:10:36
Zarządzenie nr 57/2011 Wójta gminy Rewal z dnia 30 września 2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy na lata 2012-2015 2011-10-04 10:10:38
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2011-11-28 13:32:32
Zarządzenie nr 55/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2011r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rewal 2011-09-30 09:03:38
Zarządzenie nr 54/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2011r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2011-09-30 09:02:12
Zarządzenie nr 53/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-09-30 09:00:02
Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 21.09.2011r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej 2011-09-23 09:09:44
Zarządzenie nr 49/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-09-19 14:54:33
Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2011-09-14 09:30:15
Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2011-09-14 09:26:48
Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego program pomocy uczniom w 2011r. "Wyprawka szkolna" 2011-09-09 14:30:53
Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2011-09-06 15:10:42
Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2011-08-11 10:16:32
Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal 2011-07-25 12:42:16
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2011 w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2011-11-28 12:12:14
Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Rewalu 2011-07-19 12:40:36
Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2011-07-07 14:35:16
Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Rewal w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Rewal 2011-06-13 16:35:39
Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Rewal w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rewal i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji 2011-06-13 16:34:18
Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Rewal 2011-06-13 16:28:20
Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Rewal w sprawie pobierania opłat za ksero i fax 2011-05-23 15:05:35
Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 2011-04-19 13:22:02
Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych 2011-04-12 09:54:19
Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Rewal w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzenia Jakością w Urzędzie Gminy Rewal 2011-05-23 15:10:22
Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 21.02.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów na kolei wąskotorowej Gminy Rewal 2011-02-22 08:30:42
Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Rewal na rok 2011 2011-02-04 18:08:50
Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2011 2011-01-28 17:02:40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Owczarek

Data wytworzenia:
19 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
19 lip 2011, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-