Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2019r


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-01-15 10:04:48
Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-12-23 15:06:31
Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-12-23 15:04:53
ZARZĄDZENIE NR 141/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-12-23 15:03:03
ZARZĄDZENIE NR 140/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-12-23 14:59:53
ZARZĄDZENIE NR 139/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu 2019-12-23 14:57:36
Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal 2019-12-20 10:34:39
Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-12-06 09:38:44
Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-12-06 09:36:14
Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Rewalz dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej 2019-12-04 14:11:22
Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Rewal 2019-12-04 14:09:33
Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 grudnia 2019 r w sprawie przekazania Sołectwom położonym na terenie gminy Rewal składników mienia do korzystania 2019-12-04 14:00:17
Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Rewal 2019-12-04 13:56:54
Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-12-03 07:28:42
Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2019-11-25 13:03:52
Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych do zakładowych planów kont niezbędnych do sporządzenia informacji dodatkowej 2019-11-20 10:30:05
Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej 2019-11-20 10:29:25
Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obsługi konta i profilu zaufanego Urzędu Gminy w Rewalu na platformie ePUAP 2019-11-20 10:22:42
Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 liostopada 2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2019-11-19 11:13:26
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej 2019-11-18 08:52:20
Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2019-11-18 08:48:42
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 2019-11-18 08:45:10
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2019-11-15 14:39:23
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 29 października 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok? 2019-11-05 12:12:42
Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-10-31 08:35:22
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: ogloszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 w Gminie Rewal 2019-10-29 11:17:57
Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami jednoosobowymi Gminy Rewal 2019-10-29 11:11:37
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2019-10-22 14:27:31
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonych w Gminie Rewal 2019-10-14 14:25:06
Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-10-14 14:22:53
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-10-14 14:20:25
Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-10-10 12:34:16
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 października 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 2019-10-08 07:50:02
Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 października 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Rewalu 2019-10-08 07:48:49
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 października 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych 2019-10-08 07:46:46
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 września 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" 2019-10-04 12:05:09
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 października 2019 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu 2019-10-04 10:02:50
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2019-10-02 15:00:09
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-10-02 14:57:36
Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r 2019-09-26 13:01:10
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 września 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania z wpłatami za parkowanie w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych oraz na parkingach niestrzeżonych nie będących drogami publicznymi w Gminie Rewal 2019-09-24 09:43:58
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi pracowniczej reprezentującego przed pracodawcą pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2019-09-24 09:38:40
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 września 2019 r. zmieniające Regulamin Wyboru Przedstawiciela Pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu 2019-09-24 09:34:55
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Rewalu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolietj Polskiej na terenie Gminy Rewal 2019-09-19 12:08:17
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczące podjęcia uchwały w sprawie "Statutu Gminy Rewal". 2019-09-16 15:37:37
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku w Gminie Rewal 2019-09-13 11:50:43
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2019-09-09 13:30:20
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 76/2019 w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal 2019-09-06 12:16:09
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji 2019-09-06 11:59:28
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 września 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Urzędzie Gminy Rewal 2019-09-05 09:28:47
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-09-04 07:45:07
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-08-30 14:15:59
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rewalu 2019-08-30 10:40:47
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Statutu Gminy Rewal" 2019-08-30 07:10:54
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-08-27 09:32:48
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2019-08-26 14:40:02
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. 2019-08-26 12:37:28
Zarządzenie Nr 87/2019 Wóta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-08-19 14:34:07
Zarządzenie Nr 86/2019 Wóta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-08-19 14:32:38
Zarządzenie Nr 85/2019 Wóta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-08-19 14:30:50
Zarządzenie Nr 84/2019 Wóta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-08-19 14:29:01
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci na terenie Gminy Rewal 2019-08-14 12:57:25
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuźa, w obrębie geodezyjnym Niechorze,w gminie Rewal 2019-08-14 12:33:34
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-08-14 12:30:31
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2019-08-01 13:21:52
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-07-31 20:41:06
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2019-07-30 14:01:48
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Rewalu 2019-07-25 14:50:19
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal 2019-07-01 14:11:28
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-06-30 21:47:12
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-06-28 14:52:59
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 2019-06-28 14:47:30
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2019-06-28 14:35:52
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Budżetu i Finansów do prowadzenia spraw w tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019-06-27 09:13:57
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2019-06-27 09:10:27
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2019-06-27 09:07:52
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-06-26 11:58:30
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-06-25 07:30:54
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-06-25 07:30:14
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2019-06-07 15:17:21
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2019-06-05 14:22:17
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Gminy w Rewalu - (artykuł stracił ważność) 2019-06-05 14:20:37
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Rewal 2019-06-04 09:47:03
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-05-31 13:40:33
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rewal 2019-05-28 11:58:57
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2019-05-24 12:04:57
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2019-05-24 12:03:42
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2019-05-24 08:20:50
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/14 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Fala" w Pobierowie 2019-05-23 09:55:11
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-05-21 13:58:52
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-05-21 13:56:11
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2019-05-16 09:37:49
Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 16 kwietnia 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" 2019-05-07 19:07:08
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2019-04-30 10:41:40
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2018 Wójta Gminy Rewal z 19 stycznia 2018 r. 2019-04-26 15:07:23
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2019-04-25 13:52:37
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-04-17 15:21:03
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 us 2019-04-16 12:06:36
ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Rewal 2019-04-11 11:16:58
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2019-04-01 14:30:27
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2019-04-01 14:28:43
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2019-04-01 13:43:49
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2019-04-01 13:29:06
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2019-04-01 07:30:26
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu. 2019-03-29 15:15:57
ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu 2019-03-29 15:13:07
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, połozonych w Gminie Rewal 2019-03-28 11:47:31
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2019-03-25 15:17:32
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwa Pustkowo 2019-03-18 14:09:17
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwa Niechorze 2019-03-15 12:35:01
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-03-14 13:44:59
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-03-14 11:33:44
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Rewal 2019-03-05 12:26:40
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Lwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal 2019-03-04 15:05:53
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-03-01 09:43:14
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2019/2020 2019-02-25 10:31:13
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2019/2020 2019-02-25 10:29:52
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 4 lutego 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" 2019-02-19 13:05:34
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-19 10:14:00
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-19 10:13:04
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2019-02-19 10:11:44
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-02-18 10:24:43
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-02-18 10:24:06
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Rewal zdnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-02-18 10:10:39
ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal. 2019-02-15 08:06:11
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal. 2019-02-15 08:04:28
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2019-02-12 14:38:21
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-06 13:17:13
ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2019-02-06 13:14:37
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-06 13:13:15
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2019-02-05 10:49:31
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal 2019-02-01 07:53:24
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal. 2019-01-31 19:23:16
ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal. 2019-01-31 19:19:19
ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz ustalenia terminu wyboru przedstawicieli pracowników 2019-01-28 20:10:05
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2019-01-24 08:45:16
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2019-01-24 08:42:51
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2019-01-24 08:40:54
ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Rewal, w Niechorzu i Pobierowie w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-18 10:50:32
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2019-01-14 11:06:50
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji składników świetlicy wiejskiej w Śliwnie i w Pustkowie 2019-01-10 14:22:42
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal 2019-01-10 14:20:50
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2019-01-10 13:31:59
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy Rewal 2019-01-09 18:37:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:
02 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
02 sty 2019, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-